Muovi-Heljanko

Pinjan PES-järjestelmän avulla Muovi-Heljanko on pystynyt parantamaan tuotannon suunnittelun tarkkuutta ja ennakoimaan niin materiaali- kuin henkilötyötarpeitakin.

Käyttöönotto

Käyttöönottovaihe vaati työtä pohjadatan poimimisessa ja siivoamisessa.

Ennakointi

PES:n avulla on pystytty parantamaan tuotannon suunnittelun tarkkuutta ja ennakoimaan niin materiaali- kuin henkilötyötarpeitakin.

Kattava hyöty

PES:iä käyttää tehtaalla ydinjoukko, mutta vaikutukset tuntuvat koko organisaatiossa.

Tavoitteenamme on, että ostomme ovat pitkälle automatisoituja, oikea-aikaisia ja määrällisesti optimoituja. Myös tällä osa-alueella hyödynnämme PESiä päivittäisessä työssämme.

Mia-Maija Manninen, Myynnin tuki, Muovi-Heljanko

Haaste: Tuotannon kasvaessa syntyi tarve automatisoida tehtaan toimintaa

Tuotannossa tehdään töitä kolmessa vuorossa viitenä päivänä viikossa. Tehtaalla syntyy pakkauksia muun muassa useille kotimaisille elintarvikkeille, kosmetiikkatuotteille ja valikoiduille alkoholituotteille. Muovi-Heljangolla nähdään tuotannon tehostamisessa suuri liiketoimintapotentiaali.

– Olemme halunneet varautua tulevaisuuden volyymeihin etupainotteisesti ja ennakoiden. Aiemmin suunnittelimme tuotantoa manuaalisesti Google-kalenterin ja paperilappujen avulla, mutta tuotantomäärien kasvaessa haluamme hyödyntää yhä enemmän automaation tarjoamia mahdollisuuksia, Mia-Maija Manninen kertoo.

Tuotannon tehostaminen ja huippuunsa viritetty valmistuksenohjaus vaativat ohjelmistokumppanilta aitoa ymmärrystä asiakasyrityksen liiketoiminnasta ja tuotetarjoamasta. Uuden ohjelmiston käyttöönottovaiheessa tarvitaan avointa ja rehellistä keskustelua siitä, mihin asioihin kannattaa erityisesti panostaa.

Ratkaisu: Pinjan PES-järjestelmä auttoi parantamaan tuotannonsuunnittelua

Yhteistyö Pinjan kanssa alkoi syksyllä 2017. Pinjan PES-järjestelmän avulla Muovi-Heljanko on pystynyt parantamaan tuotannon suunnittelun tarkkuutta ja ennakoimaan niin materiaali- kuin henkilötyötarpeitakin.

Yrityksellä on käytössään myös Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmä, johon PES integroitiin. Tavoitteena oli, että kaiken tiedon voi syöttää yhteen järjestelmään, joka pureksii sen ja auttaa siten tuotannonsuunnittelijaa tekemään käytännön päätökset. Erityisen tärkeää oli myös mahdollistaa koneiden operaattoreille jatkuva näkymä työjonoon.

– Järjestelmät ovat toimineet meillä oikein hienosti yhteen. Käyttöönottovaihe vaati toki työtä pohjadatan poimimisessa ja siivoamisessa, mutta jatkossa meille on suurta etua siitä, että saamme kaiken tarvittavan tiedon yhdestä järjestelmästä. Esimerkiksi vaihtoaikamatriisien avulla näemme, millainen vaihtotyö linjastolla on odotettavissa muotin tai asiakastyön vaihtuessa. Samalla näemme, mihin työvuoroon mikäkin työ sijoittuu, kertoo Muovi-Heljangolla myynnin tukena työskentelevä Mia-Maija Manninen.

Muovin uusi aikakausi: laadulla ja määrällä on väliä

Fossiilisten materiaalien vähentäminen ja biopohjaisiin sekä kierrätysvaihtoehtoihin siirtyminen ovat näkyvästi esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Muovi-Heljanko on kehitystyössä aitiopaikalla ja osallistuu mielellään myös laajempaan keskusteluun.

– Kuten moni tietääkin, muovi on esimerkiksi elintarvikepakkauksissa ylivoimainen materiaali. Merkitystä on kuitenkin niin määrällä kuin laadullakin. Siksi mekin katsomme koko ajan tulevaisuuteen ja teemme tuotteillamme jatkuvaa testausta ja kehitystyötä, Muovi-Heljangon myyntipäällikkö Mårten Karlsson kertoo.

Olennaista on ottaa hiilijalanjäljen laskennassa huomioon ketjun kaikki osa-alueet ja tarkastella asiaa kokonaisuutena. Esimerkiksi elintarvikehävikki on merkittävä ympäristöhaaste, ja hävikin minimoinnissa muovi on monesti ylivertainen muihin materiaaleihin nähden. Nykypäivänä saatavilla on myös monenlaisia kierrätysmateriaalista ja biopohjaisista raaka-aineista valmistettuja muoveja.

– Tehokkuus ohjaa meillä vahvasti kaikkia toimintoja, myös materiaalihankintoja. Tavoitteenamme on, että ostomme ovat pitkälle automatisoituja, oikea-aikaisia ja määrällisesti optimoituja. Myös tällä osa-alueella hyödynnämme PESiä päivittäisessä työssämme, Karlsson kertoo.

–Tavoitteenamme on, että ostomme ovat pitkälle automatisoituja, oikea-aikaisia ja määrällisesti optimoituja. Myös tällä osa-alueella hyödynnämme PESiä päivittäisessä työssämme.

Tutustu menestystarinan palveluihin

iPES by Pinja

Optimaalinen tuotantosuunnitelma pohjautuu tietoon toimitusketjun tilasta, kapasiteetista sekä materiaaleista.

Asiakkaidemme kokemuksia

Atria

Pinjan tarjoama PES-ratkaisu vastasi Atrian kahteen pääasialliseen tiedontarpeeseen — operatiivisiin tarpeisiin ja taloushallinnollisiin tarpeisiin.

Snellman – merkittäviä kustannussäästöjä tehokkaammalla tuotannonsuunnittelulla

Tehostunut tuotannonsuunnittelu on auttanut Snellmania optimoimaan pakkasvarastoja yli 20% ja päiväyksistä johtuvaa hävikkiä yli 25%. Yritykselle tämä tarkoittaa merkittäviä kustannussäästöjä.…

Metsä Fibre – maailman modernein saha

Pinjan ja johtavan puupohjaisten biotuotteiden valmistaja Metsä Fibren yhteistyön lopputuloksena sahoille saatiin yksi yhteinen toimintamalli sekä yhtenäiset suunnitteluprosessit.

Sandvik mining and construction

Sandvikin tuotannonsuunnittelun haaseisiin vastattiin Pinjan PES-järjestelmällä. Tehtaan toimintavarmuus ja tehokkuus kasvoivat merkittävästi.

Patria Aerostructures

Patria Aerostructures valitsi toteutuskumppanikseen Pinjan, joka toteutti Patrialle ERP:iin integroitavan MES-ratkaisun.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä