Normet

Pinjan kanssa yhteistyö alkoi jo vuonna 2012, jolloin Normet oli vaihtamassa ERP-tuotannonohjausjärjestelmäänsä ja halusi samalla miettiä laajemminkin erilaisia tapoja järjestellä tuotantoaan toimivammaksi ja tehokkaammaksi.

Käyttöönotto

PES:n käyttöönotto aloitettiin vuonna 2012 ja integraatiota syvennettiin 2017.

Helpottaminen

PES on helpottanut toimintaa monilla osa-alueilla tuotannonsuunnittelusta operatiivisiin ostoihin.

Kehittäminen

Työvaiheiden ennakointi on nyt parempaa ja simulointia viedään jatkossa yhä tarkemmalle tasolle.

Pinjan väki selvästi tuntee toimialansa. Tuote tukee hyvin juuri niitä asioita, joita näin asiakkaan näkökulmasta toivommekin.

Mikko Muona, Development Director, Normet

Haaste: Tuottavuutta, ennakointia ja työn laatua haluttiin parantaa

Normetin Iisalmen toimipisteessä työskentelevä Development Director Mikko Muona kehittää työkseen yrityksen laiteliiketoimintaan liittyviä ohjelmistoja ja prosesseja. Tonttiin kuuluu monenlaista parannus- ja tehostamistyötä muun muassa tietohallintoon, toiminnanohjaukseen ja CRM-ohjelmistoihin liittyen.

– Kehitystyötä tehdään meillä tiiviissä yhteistyössä tuotelinjan käytännön osaajien kanssa. Heiltä kuulemme vaatimukset ja toiveet tuotannon parantamiseksi, ja pyrimme sitten toteuttamaan muutokset toivotulla tavalla ICT-osastoakin läheisesti konsultoiden, Muona kertoo.

1200 henkeä työllistävässä yrityksessä halutaan kehittää toimintoja ja pyrkiä parannuksiin niin tuottavuuden, kannattavuuden kuin turvallisuudenkin saralla. Tuotanto-ongelmia oli havaittu muun muassa työvaiheiden ajoituksesta.

Ratkaisu: Pinja toteutti PES-ratkaisun tukemaan olemassa olevaa tuotannonohjausjärjestelmää

Normet valitsi Pinjan PES-ratkaisun täydentämään Microsoft AX -tuotannonohjausjärjestelmäänsä. PES-ratkaisulla on ennakoitu ja simuloitu erityisesti tuoteosien ja materiaalien saatavuutta. Näin tuotantoa on osattu suunnitella varman tiedon pohjalta ja ilman kohtuutonta manuaalisen työn määrää.

– PESin käyttö on tuonut meille helpotusta monella osa-alueella: tuotannonsuunnittelussa, kokoonpanossa, karkea- ja hienokuormituksessa sekä operatiivisissa ostoissa, arvioi Muona.

PESin käyttöönotto oli aloitettu vuonna 2012, ja vuonna 2017 siirryttiin kattavampaan yhteistyöhön. Tällä välin Microsoft AX 2012 -toiminnanohjausjärjestelmä oli kehittynyt eteenpäin ja PESistäkin oli julkaistu uudempi versio. Saataville oli tullut uusia, Normetiakin kiinnostavia ja hyödyttäviä ominaisuuksia.

– Tämän jälkimmäisen käyttöönottoprojektin myötä saimme käyttöön muun muassa PES:n web-version, jota voimme jakaa laajalle käyttöryhmälle Normetin organisaatiossa. Uusi käyttöliittymä on myös edeltäjäänsä huomattavasti käyttäjäystävällisempi. Laajemman käytön myötä olemme myös päässeet asteittain pois manuaalisesta tuotannon ennakoinnista ja Excel-taulukoiden käytöstä. PES tuo näkyvästi esiin sen, mikä oli aiemmin kovan, käsin tehtävän työn takana. Voimme käytännössä puhua useiden työtuntien säästöstä jokaista valmistettavaa konetta kohti, Muona arvioi.

Ajan ja vaivan säästämisen lisäksi myös tuotannon laatuun saatiin automaatiolla merkittävää parannusta.

– Manuaalisella työllä erehtymisen vaara oli merkittävästi suurempi, sillä kaikki osapuutteet eivät aina jääneet riittävän ajoissa haaviin. Siitä seuranneet ajoitusongelmat kertautuivat, koska yhden koneen valmistuksen viivästyessä viivettä tuli luonnollisesti myös jonossa seuraavana olleisiin tuotantoihin.

Seuraava askel: Microsoft Dynamics 365

Normet ottaa tuotannonohjauksessaan seuraavan askelen Microsoft Dynamics 365:n käyttöönoton myötä. Siirtymään liittyvä työ on parhaillaan käynnissä, ja ajatuksena on integroida PES nyt D365-ympäristöön.

– Haluamme totta kai nähdä, mitä uusia parannuksia uuden ERP-ympäristön myötä vielä saadaan. Tavoitteenamme on viedä simulointia aina vain tarkemmalle tasolle, MES-pohjaisen valmistuksenohjauksen suuntaan. Haluamme hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kaikessa missä se on järkevää, Muona sanoo.

Normet on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Pinjan kanssa

– PES toimii meillä tällä hetkellä hyvin. Pinjan väki selvästi tuntee toimialansa. Tuote tukee hyvin juuri niitä asioita, joita näin asiakkaan näkökulmasta toivommekin. Erityisesti arvostamme talosta löytyvää prosessiosaamista, sillä toimivasta yhteispelistähän tässä on kyse. Niin ihmisten kuin järjestelmienkin.

Normet pähkinänkuoressa

Yli 50 Vuoden kokemus

50+ Toimistoa

28 Eri maassa

1400+ Työntekijää

Yli 13 000 Toimitettua konetta

Tutustu menestystarinan palveluihin

iPES by Pinja

Optimaalinen tuotantosuunnitelma pohjautuu tietoon toimitusketjun tilasta, kapasiteetista sekä materiaaleista.

Asiakkaidemme kokemuksia

Atria

Pinjan tarjoama PES-ratkaisu vastasi Atrian kahteen pääasialliseen tiedontarpeeseen — operatiivisiin tarpeisiin ja taloushallinnollisiin tarpeisiin.

Snellman – merkittäviä kustannussäästöjä tehokkaammalla tuotannonsuunnittelulla

Tehostunut tuotannonsuunnittelu on auttanut Snellmania optimoimaan pakkasvarastoja yli 20% ja päiväyksistä johtuvaa hävikkiä yli 25%. Yritykselle tämä tarkoittaa merkittäviä kustannussäästöjä.…

Metsä Fibre – maailman modernein saha

Pinjan ja johtavan puupohjaisten biotuotteiden valmistaja Metsä Fibren yhteistyön lopputuloksena sahoille saatiin yksi yhteinen toimintamalli sekä yhtenäiset suunnitteluprosessit.

Sandvik mining and construction

Sandvikin tuotannonsuunnittelun haaseisiin vastattiin Pinjan PES-järjestelmällä. Tehtaan toimintavarmuus ja tehokkuus kasvoivat merkittävästi.

Patria Aerostructures

Patria Aerostructures valitsi toteutuskumppanikseen Pinjan, joka toteutti Patrialle ERP:iin integroitavan MES-ratkaisun.

Muovi-Heljanko

Pinjan PES-järjestelmän avulla Muovi-Heljanko on pystynyt parantamaan tuotannon suunnittelun tarkkuutta ja ennakoimaan niin materiaali- kuin henkilötyötarpeitakin.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä