Prysmian Group

Pinjan Machine Track by Pinja tuotannonvalvontajärjestelmän avulla luotettava OEE tunnusluku tukemaan Prysmian Groupin korjausinvestointeja.

Mittauksilla luotettavaa tietoa

Machine Trackin mittaustulokset antavat luotettavaa numerotietoa laitoksen eri osien käyttösuhteista ja käytettävyydestä.

Tärkeä OEE

Konsernitasolla kiinnitetään erityistä huomiota tuotannon tehokkuutta mittaavaan OEE-lukuun.

Useita hyötyjä

Järjestelmän hyödyt eivät ole ainoastaan tuotannossa; myös kunnossapito saa etua siitä, että käytettävyys näkyy selkeästi numerotietona.

On helppo tehdä investointiehdotuksia, kun päätösten taustaksi on vedenpitävää numerotietoa.

Mikko Tolvanen, Prysmian Groupin tuotantopäällikkö

Tietoa projektista

17 liitettyä tuotannon päälinjaa

2011 asti käytössä

2 muuta kokeiltua tuotannonvalvontajärjestelmää

Haaste: Reaaliaikainen tieto tuotantolinjoista ja linjakapasiteeteista investointien tueksi

Prysmian Groupin (ent. Draka NK Cables Oy:n) Oulun tehtaalla on ollut käytössä Machine Track by Pinja -järjestelmä vuodesta 2011. Tuotannon pahimmat ongelmat ovat jo tulleet esille, ja niille on myös löytynyt hinta. Näin korjausinvestoinneille on osoitettavissa selkeä takaisinmaksuaika.

– Kun tuotannon tieto on selkeänä datana, myös menetetylle tuotantoajalle ja linjakapasiteetille voidaan osoittaa suoraan hinta, kertoo tuotantojohtaja Mikko Tolvanen.

Tolvasen mukaan kokemukset ohjelmistosta ovat hyvät. Siihen on liitettynä liki 20 tuotannon päälinjaa, ja järjestelmän antamat mittaustulokset ovat ensimmäiset, luotettavat numerotiedot laitoksen eri osien käyttösuhteista ja käytettävyydestä.

Tehdas käy päättyvässä kolmivuorossa, mutta työnjohto on paikalla vain päivävuorossa. Saattaa mennä viikko, ennen kuin he tapaavat kasvokkain, ja silloin tieto tuotantohäiriöiden syistä viivästyy tai jopa unohtuu. Automaattinen tiedonkeruu poistaa tämän ongelman suurimmalta osin, sillä data siirtyy systeemiin hyvin nopeasti.

Ratkaisu: Tärkeä OEE

Koko Prysmian-konsernissa kiinnitetään nykyisin suurta huomiota käytettävyysindikaattoriin OEE (Overall Equipment Effectiveness), jossa käytettävyys, nopeus ja laatu ilmaistaan prosentteina ja nämä kerrotaan keskenään. Jos tehdas käy jatkuvasti maksiminopeudella ja tekee täyslaatuista tuotantoa, luvuksi tulee yksi. Esimerkiksi lajinvaihdot pudottavat helposti hyvänkin laitoksen tunnuslukua selkeästi alaspäin.

Tolvanen kertoo, että tehtaalla on jo kokeiltu kahta tuotannonvalvontajärjestelmää, mutta vasta kolmantena sovellettu Machine Track antaa helposti luotettavan OEE:n tunnusluvun. Oulun tehdas on konsernin tehtaista ensimmäisiä, jossa OEE:ta sovelletaan käytännössä, ja kokemuksista halutaan varmasti tietoa myös kaikissa ryhmän tuotantolaitoksissa. Oulun tehtaan tuottavuus on jo aikaisemmin todettu hyväksi, ja sinne on keskitetty valmistusta muiden muassa Baltian ja Pohjoismaiden tehtaista. Se on konsernin pohjoisin tuotantoyksikkö sekä konsernin ainoa asennuskaapeleita valmistava laitos Fennoskandiassa.

– Materiaalien ja koneiden hinnat ovat samat kaikille alan eurooppalaisille yrittäjille, eikä energiakustannuksissakaan ole merkittävää eroa. Tehtaiden kilpailukyky syntyy siis koneiden ja ihmisten tuottavuudesta, Tolvanen sanoo.

Ratkaisu: Kengät säästyvät

Järjestelmän hyödyt ole ainoastaan tuotannossa; myös kunnossapito saa selvästi etuja siitä, että käytettävyys näkyy selkeästi numerotietona. Tämä helpottaa kunnossapitotoimien kohdennusta ja ennakointia sekä ongelmien asettamista tärkeysjärjestykseen. Lisäksi uusi järjestelmä hyödyttää työnjohdon ja tuotannon suunnittelun arkipäivää, kun häiriöiden seurannaisvaikutuksista on selvä kuva. Yhden koneen vikaantumisesta seuraava tapahtumaketju on tiedossa, jolloin muutoksiin voidaan ryhtyä välittömästi.

– Vian nopea ja tarkka selvitys sekä sen lähettäminen omassa intranetissä helpottaa ja nopeuttaa kunnossapitoa. Meillä on aika laaja tehdasalue, jolloin hyvä tiedonkulku säästää kenkiä.

Prysmian Group pähkinänkuoressa

140+ Vuotta alalla

100+ Tehdasta

50+ Maassa

28 000 Työntekijää Suomessa

10+ mrd. Liikevaihto (2019)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Gema by Pinja

Tehtaan työt ja kehittäminen haltuun yhdellä järjestelmällä.

Asiakkaidemme kokemuksia

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Olvi

Olvi on valmistanut juomia vuodesta 1878 ja toimii Suomessa, Baltian maissa, Tanskassa ja Valko-Venäjällä. Yhteistyö Pinjan kanssa nosti panimoyhtiön raportoinnin…

Fazer Makeiset

Lappeenrannan Fazer Makeiset makeistehdas päivitti kunnossapitojärjestelmänsä Novi by Pinjaan – nyt asentajat voivat hoitaa työnsä vain yhden järjestelmän avulla.

Panda

Yhteistyö Pinjan kanssa on mahdollistanut Pandan tehtaan kunnossapidon hallinnoinnin ilman ulkoistamista.

Okmetic

Tuotannon analyyttinen seuraaminen alkoi vuoden 2007 lopussa, kun yhdessä laiteessa otettiin käyttöön Machine Track by Pinja -järjestelmä.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä