Fazer Makeiset

Lappeenrannan Fazer Makeiset makeistehdas päivitti kunnossapitojärjestelmänsä Novi by Pinjaan – nyt asentajat voivat hoitaa työnsä vain yhden järjestelmän avulla.

Helppo seuranta

Valmistus- ja pakkauslinjojen toimintaa voidaan seurata automaattisesti Machine Track by Pinja -järjestelmän avulla.

Selkeät näkymät

Selkeän käyttöliittymän sekä visuaalisten raporttien ansiosta tuotannosta saa kokonaiskuvan yhdellä silmäyksellä.

Keskitetty hallinta

Lisäksi koko kunnossapidon hallinta on keskitetty Novi by Pinja -järjestelmään, joka säästää asentajien työaikaa ja helpottaa arkea.

Tiedämme, että meidän laitoksessamme yhden prosenttiyksikön parannus OEE-luvussa tuo merkittäviä säästöjä. Tämä tieto motivoi etsimään valmistuksen pullonkauloja ja kipukohtia, jotta olemassa olevasta konekannasta saataisiin mahdollisimman suuri tuotanto.

Jari Vahersalo, Fazer makeisten tekninen päällikkö

Tietoa projektista

2016 asti käytössä

40 konetta kytketty järjestelmään

18 000 tonnia tehtaan vuosituotanto

3 000+ kuukausittaista vikatyön kirjausta

Haaste: Monipuolinen tuotanto edellyttää tarkkaa ja systemaattista seurantaa

Lappeenrannassa on kaikkiaan seitsemisenkymmentä valmistus- ja pakkauslinjaa, jotka ovat eri tavoin riippuvaisia toisistaan. Tuotannon systemaattinen kehittäminen pelkästään manuaalisin tai tilastollisin menetelmin olisi käytännössä lähes mahdotonta, joten valmistusta seurataan automaattisesti Machine Track by Pinja –järjestelmällä.

Makeistehtaan lukuisat valmistuslinjat säteilevät kaikkiin laitoksen prosesseihin. Siksi kokonaiskäytettävyyden mittaaminen ja ongelmien paikallistaminen on erittäin tärkeää. Mittaustieto kertoo myös, paljonko rahaa säästyy.

Ratkaisu: Kohonneesta käytettävyydestä tuntuvat säästöt

Tekninen päällikkö Jari Vahersalo kertoo, että Lappeenrannassa mitataan tarkasti tuotannon tehokkuutta mittaavaa tunnuslukua OEE/KNL.

Vahersalon mukaan tehtaan toimintaan vaikuttaa olennaisesti myös se, että erilaiset makeissekoitukset ovat kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta. Esimerkiksi pakkaamisessa tämä merkitsee tuotannon eri osien kytkeytymistä entistä kiinteämmin toisiinsa. Makeissekoitusta ei voi pakata, ellei keltaisia karkkeja saada mukaan – silloin muunkin väristen tuotteiden pussittaminen seisoo.

Vahersalon mukaan yksi Machine Trackin parhaita ominaisuuksia on sen selkeys. Yhdellä silmäyksellä selviää, mitkä linjat ovat parhaillaan käynnissä. Samalla selviää myös linjojen käytettävyys edeltäneiden tuntien ajalta.

Raportoinnin työkalu

Machine Track on käytössä noin puolessa tuotantolinjoista. Pääpaino on uusimmissa koneissa, sillä ne ovat yleisesti ottaen kokonaistuotannon kannalta tärkeimmät.

Machine Track on linkitetty koko Fazer-konsernissa käytössä olevaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. ”SAPista saamme tuotantosuunnitelman ja Machine Trackista puolestaan toteuman, joita voidaan sitten verrata toisiinsa”, kertoo kunnossapidon työnjohtaja Toni Kaljunen.

Machine Track on oiva tuki raportoinnille, sillä sen avulla koneilta kerätty tieto saadaan summattua ja pelkistettyä. Näin se on hyvin visuaalisena käytettävissä. Käytössä on myös Machine Trackin Laatutyökalu, jonka avulla prosessitarkastusten laatukuittaukset tehdään suoraan järjestelmään paperilappujen sijaan.

Selkeyttä kunnossapitoon

Lappeenrannan makeistehtaalla on jo pitkään käytetty kunnossapidon organisointiin Maint-järjestelmää, joka päivitettiin kevään 2016 aikana uuteen Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmään. Jo Maintin aikoihin kunnossapitojärjestelmässä pidettiin yllä koko tehtaan laiterakennetta sekä muun muassa sähköpuolen varaosia ja ennakkohuoltoja. Myös vikailmoitukset sekä vikaraportointikäytännöt pyörivät täysin tätä kautta. Nämä toiminnot siirrettiin luonnollisesti kokonaisuudessaan myös Novin puolelle. Lisäksi päädyttiin siirtämään myös uusia aiemmin SAPin kautta hoidettavia tehtäviä Noviin. Näihin lukeutuivat muun muassa kaikki mekaanisen kunnossapidon ennakkohuollot, reittihuollot, laitehallinta sekä mekaanisen puolen varaosien hallinta.

Siirtyminen Noviin lähti liikkeelle kun kunnossapito-organisaation toimintaa haluttiin selkeyttää ja järjestellä uusiksi niin, että asentajat pystyisivät hoitamaan työnsä vain yhden järjestelmän avulla. Muutoksen jälkeen kunnossapidon päivittäistoiminta hoituukin nyt pääosin Novin kautta.

Hyvin toimiva kunnossapitojärjestelmä on suuressa roolissa Fazerin makeistehtaalla, sillä järjestelmään kirjataan joka kuukausi yli 3000 vikatyötä. Tehtaalla työskentelee lisäksi useita ulkopuolisia toimijoita ja alihankkijoita, asettaen vaatimuksia myös järjestelmän käytön sekä raportoinnin helppoudelle. Tämän lisäksi työnohjaus sekä seuranta ovat suuressa roolissa – työskenteleehän tehtaalla noin 40 asentajaa joka päivä.

Fazer Makeiset Oy pähkinänkuoressa

130+ Vuotta alalla

64 000 Tonnia makuelämyksiä

20+ Tuotemerkkiä

1 050+ Työntekijää

321 milj. Liikevaihto (2019)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Novi by Pinja

Erinomaisia kunnossapitopäätöksiä tehdään luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon perustuen.

Gema by Pinja

Tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä. Tuottavuuden parantaminen alkaa tiedon keräämisellä koneilta ja ihmisiltä.

Asiakkaidemme kokemuksia

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Novi by Pinja kunnossapitojärjestelmä on tuonut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehokkuutta, läpinäkyvyyttä sekä tukea omaisuuden elinkaaren hallintaan.

Oulun Energia

Oulun Energian tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin energiatuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Pinjan järjestelmät toimivat apuna muutoksessa.

Veolia

Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä auttaen yrityksiä ja julkishallintoa hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Porvoon Kilpilahdessa toimivan voimalaitoksen kunnossapitoa ohjataan…

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Valmet – kunnossapidon USA:n ja maailman tilannekuva globaalisti

Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttöön. Novi ylitti kaikki odotukset.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä