Metsä Fibre

Yhteistyön lopputuloksena sahoille saatiin yksi yhteinen toimintamalli ja yhtenäiset suunnitteluprosessit järjestelmällä, jota eri organisaatiotasot käyttävät mielellään.

Päädyimme Pinjan PES-järjestelmään muun muassa siksi, että Pinjalla oli syvä ymmärrys tuotannonsuunnittelusta.

Juha Hirvasmaa, kehityspäällikkö, Metsä Fibre

Haaste: Tuotannon ennustaminen, ja sen myötä myynnin suunnittelu, oli lyhytjänteistä ja muuttuviin tilanteisiin reagointi hidasta

Excel ja laskin olivat ahkerassa käytössä, ja tuotannonohjauksen hallinta kullakin sahalla pitkälti yksittäisten henkilöiden osaamisen varassa. Tuotannon ennustaminen, ja sen myötä myynnin suunnittelu, oli lyhytjänteistä ja muuttuviin tilanteisiin reagointi hidasta. Tarve toimintamallien ja työkalujen yhtenäistämiselle oli ilmeinen.

Ratkaisu: Pinjan PES-järjestelmä yhtenäisti Metsä Fibren sahojen toimintamallit

Esiselvitysten ja arviointien jälkeen yhteistyökumppani valittiin keväällä 2015. ”Päädyimme Pinjan PES-järjestelmään muun muassa siksi, että Pinjalla oli syvä ymmärrys tuotannonsuunnittelusta. Myös työkalun suunnittelunäkymä teki vaikutuksen: se oli ehdokkaista ainoa, joka kykeni niputtamaan tuotantoprosessin tukista lopputuotteeksi yhteen selkeään näkymään”, kertoo Metsä Fibren sahojen kehityspäällikkö Juha Hirvasmaa.

”Meidän työtämme helpotti puolestaan se, että asiakkaamme oli selvittänyt tarpeensa huolellisesti etukäteen. Näin ei suinkaan aina ole”, valottaa ratkaisuarkkitehti Antti Halonen projektin lähtökohtia Pinjan puolelta.

Loppuvuoden 2015 aikana käytiin eri järjestelmien roolit läpi, määriteltiin toiminnallisuudet ja integroitiin PES Metsä Fibren ERP-järjestelmään. Asiakkaan puolelta loppukäyttäjät olivat jo määritysvaiheessa tiiviisti mukana.

“Suunnittelun läpinäkyvyys ja tarkkuus on kasvanut tavoitteiden mukaisesti läpi koko prosessin raaka-aineesta lopputuotteisiin. Myös ketteryys muutosten tekemiseen on parantunut merkittävästi”, kertoo Juha Hirvasmaa. Tuotanto on nyt mahdollista suunnitella tarkasti viikko-, kuukausi- ja kvartaalitasolla eteenpäin, ja kokonaismyyntitilanne nähdään tarvittaessa reaaliaikaisesti niin sahoittain kuin puulajeittain.

Metsä pähkinänkuoressa

6 Sahaa

1,8 milj. m³ Sahatavaraa vuodessa

1 300+ Työntekijää

1,8 mrd. Liikevaihto

3,9 milj Liiketulos

Tutustu menestystarinan palveluihin

iPES by Pinja

Optimaalinen tuotantosuunnitelma pohjautuu tietoon toimitusketjun tilasta, kapasiteetista sekä materiaaleista.

Tutustu myös näihin menestystarinoihin

Atria Suomi

Pinjan tarjoama PES-ratkaisu vastasi Atrian kahteen pääasialliseen tiedontarpeeseen — operatiivisiin tarpeisiin ja taloushallinnollisiin tarpeisiin.

Snellman

Pinjan ja Snellmanin yhteistyö alkoi jo vuonna 2013, jolloin aloitettiin tuotannonsuunnittelusta – paljonko mitäkin tuotetta minäkin päivänä valmistetaan – ja…

Sandvik mining and construction

Sandvikin tuotannonsuunnittelun haaseisiin vastattiin Pinjan PES-järjestelmällä. Tehtaan toimintavarmuus ja tehokkuus kasvoivat merkittävästi.

Patria Aerostructures

Patria Aerostructures valitsi toteutuskumppanikseen Pinjan, joka toteutti Patrialle ERP:iin integroitavan MES-ratkaisun.

Normet

Pinjan kanssa yhteistyö alkoi jo vuonna 2012, jolloin Normet oli vaihtamassa ERP-tuotannonohjausjärjestelmäänsä ja halusi samalla miettiä laajemminkin erilaisia tapoja järjestellä…

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä