IPa by Pinja

Integraatioalusta – yhdistä järjestelmien tietoja automaattisesti

Yhdistämällä tietoja järjestelmien välillä tehostat yrityksesi prosesseja ja lisäät tuottavuutta

Toimivat prosessit vaativat usein monen järjestelmän yhtäaikaista ja saumatonta kommunikointia. Tämä edellyttää, että oikea tieto on oikeassa järjestelmässä, oikeaan aikaan.

Hyvin onnistunut järjestelmäkokonaisuus helpottaa työntekijöiden arkea ja vapauttaa resursseja tuottavaan työhön.

Miksi järjestelmien integrointi kannattaa?

Mitä haasteita usean järjestelmän yhtäaikainen käyttäminen tuottaa?

Samaa tietoa joudutaan ylläpitämään useassa eri järjestelmässä

Tiedot järjestelmien kesken voivat olla ristiriidassa

Tietoja käsiteltäessä manuaalisesti virheiden riski kasvaa

Miksi järjestelmien integrointi kannattaa?

Integraatioiden avulla luodaan ylläpidettäviä järjestelmäkokonaisuuksia. Yhden järjestelmän muuttuessa muutoksia ei tarvitse tehdä useaan järjestelmään, vaan reagoiminen integraatiototeutuksessa riittää. Kokonaisuuden toimintavarmuus voidaan taata kattavalla integraatioiden valvonnalla.

Tutustu miten valmis integraatioalusta toimii

Siirrä tietoa automaattisesti

Yrityksessänne on otettu käyttöön uusi tietojärjestelmä, mutta tiedot muista käytössä olevista järjestelmistä eivät siirry sinne automaattisesti.

Tieto yhdessä paikassa

Välttämättömien prosessien kannalta käyttämäänne tietoa täytyy yhdistää useasta eri järjestelmästä yhteen pääjärjestelmään.

Keskity olennaiseen

Ulkoistaessa integraatioiden kehityksen kumppanille, pystytte keskittymään toimintanne kannalta oleelliseen.

IPa by Pinja logo

IPa by Pinja -alustalla ratkaistaan tiedonsiirron haasteet

IPa by Pinja on suunniteltu ketterään järjestelmien yhdistämiseen. Integraatiopalvelualustalla (IPa) voidaan liittää uusia järjestelmiä jo olemassa olevaan kokonaisuuteen, integroida nykyiset järjestelmät siirtämään tietoa automaattisesti ja tehostaa nykyisiä prosesseja.

IPa-palvelu tarjoaa integraatioasiantuntemusta yksittäisistä integraatiototeutuksista pitkäaikaisiin integraatiokumppanuuksiin. Palvelulla taataan integraatioiden toiminta valvonnan, hälytysten ja asiantuntevan tiimin avulla.

Lataa maksuton esite

Laaja järjestelmä- ja rajapintatuki

IPa:lla on mahdollista toteuttaa useita erilaisia tietomuunnoksia eri formaattien ja viestinvälitystapojen välillä.

Ylläpito ja valvonta kiinteään kuukausihintaan

Tarjoamme integraatioiden ylläpidon, valvonnan ja tukitiimin kiinteään kuukausihintaan. Palvelukokonaisuuteen on mahdollista liittää lisäpalveluna visuaalinen raportointi integraatioiden toiminnasta ja viestiliikenteestä.

Integraatiokumppanuus

Avullamme luotte uusia myyntimahdollisuuksia yrityksenne ydinosaamisena olevan tuotteen ympärille. Pitkäaikainen integraatiokumppanuus takaa, että järjestelmäkokonaisuudet ovat ylläpidettäviä myös tulevaisuudessa ja saatte asiantuntija-apua esimerkiksi järjestelmien rajapintoja koskevissa kysymyksissä.

Pinjan IPa -tiimillä on kokemusta useiden erilaisten järjestelmien integroinnista

Omat järjestelmämme

Muun muassa: Once, Novi ja PES

Taloushallinto- ja HR-järjestelmät

Muun muassa: Netvisor, Procountor, Mepco, Numeron ja Tuntinetti

ERP-järjestelmät

Muun muassa: Powered ja ValueFrame

Terveysteknologia-järjestelmät

Muun muassa: Gerica ja Hilkka

Menestystarinoitamme:

EasyOpp

Toiminnanohjauspalveluita tarjoava EasyOpp jatkaa voimakasta kasvuaan hyödyntäen Pinjan monipuolista ohjelmistokehityskumppanuutta

Minimani

Minimani nosti verkkokaupan strategisesti keskeiseksi liiketoiminta-alueeksi ja valitsi ICT-palveluistaan ja integraatioalustapalvelustaan tutun Pinjan luotsaamaan verkkokauppansa uuteen kasvuun.