Digitaalinen yhteiskunta

Käytännönläheistä digikumppanuutta älykkään yhteiskunnan rakentamiseksi

Tavoitteena yhdenvertainen, saavutettava ja tehokas digiratkaisu

Digitaalisen yhteiskunnan rakentamisessa tärkeässä roolissa ovat julkishallinnon yhteenliittymät, infrastruktuuritoimijat kuten energiantuotanto- ja jakelu sekä teleoperaattorit, finanssitoimijat ja uudella tavalla toimivat palveluyritykset.

Digitaalinen yhteiskunta menestyy, kun se rakennetaan ihmisten hyvinvointi ja palveluyritysten arjen sujuvoittaminen mielessä.  Erilaiset digitalisaatiohankkeet luovat markkinoille aivan uudenlaista liiketoimintaa, jonka rakentamisessa palvelumuotoilulla ja teknologialla on merkittävä rooli. Menestyksen rakentamisessa palveluntarjoajilla on merkittävä tehtävä palveluiden yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden säilyttäjinä.

Toisaalta digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtamista. Olemme yhteisen haasteen edessä, jossa on yhdistettävä uusi toimintatapa, uusi kulttuuri ja uusi teknologia osaksi palvelun tai ratkaisun käyttäjän arkea. Oman lisämausteen digiprojekteihin tuo usein myös lainsäädäntö, kuten ratkaisuun liittyvät tietoturvavaatimukset.

Miksi digitalisaatiohankkeen kumppani kannattaa valita huolellisesti?

Digitalisoituva yhteiskunta haastaa jokaisen organisaation ja jokaisen päätöksentekijän tarkastelemaan:

Omaa roolia osana digitaalista yhteiskuntaa ja toimintakulttuuria

Omia toimintatapojaan ja kykyä johtaa muutosta

Omaa osaamista teknologian hyödyntämiseen

Valitse digitalisaatiohankkeeseen kumppani, joka tuntee digiteollisen tavan toteuttaa

Digitalisaatiohankkeissa kumppanin valinta on onnistumisen elinehto. Jos haluat turvata hankkeen menestyksen, valitse kumppani, jolla on syvää osaamista digitaalisen muutoksen johtamisesta ja digitaalisten palveluiden teollisesta tuotannosta. Osaava kumppani tuntee digitalisaation yhteyden tuottavuuteen – siihen miten rutiinit automatisoidaan, päällekkäinen ja tarpeeton työ minimoidaan sekä miten luovuudelle ja päätöksenteolle vapautetaan aikaa.

Tämän vuoksi kumppanilta on syytä odottaa kokemusta palvelumuotoilusta, ohjelmistopalveluiden tuotannosta, pilvialustoista ja järjestelmien välisestä automaatiosta. Lisäksi tarvitaan asiantuntijuutta tiedonvälityksen automaatiosta digitaalisten palveluiden ja tuotteiden ylläpidosta sekä tuesta, ja ennen kaikkea kokemusta teollisesta tavasta toimia digitaalisten palveluiden tuotannossa.

”Suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä. Digitalisaatio luo omalta osaltaan puitteet muutosten onnistumiselle. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi.”

Valtiovarainministeriö, www.vm.fi

Ratkaisumme kestävän digitaalisen yhteiskunnan varmistamiseksi

Pinjalla on vahva osaaminen julkisen sektorin palveluiden sekä palveluyritysten liiketoiminnan digitalisaatioprojekteista. Tunnemme palveluyrityksen sielun, sillä meillä on paljon kokemusta perinteisten asiakaskohtaisten ohjelmistojen muuttamisesta laajemmiksi toimialaratkaisuiksi.

Olemme mukana luomassa uudenlaisia palveluja, joissa tietomassoja ja tietovirtoja hyödynnetään uusien palveluiden muodostamisessa ja kohdentamisessa. Lisäksi tiedämme kokemuksesta, että julkisen sektorin ja palveluyritysten digitalisaatiohankkeiden keskiössä on arjen sujuvuus, ja mitä kasvava ja muuttuva asiantuntijaorganisaatio tarvitsee menestyäkseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Business Intelligence

Palvelumme kattavat tiedolla johtamiseen liittyvän raportoinnin ja Business Intelligencen kaikki osa-alueet. Tekemisemme ytimessä on asiakkaan osaamisen lisääminen.

Integraatiot

Integraatiopalvelualustalla (IPa by Pinja) voidaan liittää uusia järjestelmiä jo olemassa olevaan kokonaisuuteen, integroida nykyiset järjestelmät siirtämään tietoa automaattisesti ja tehostaa nykyisiä prosesseja.

Ohjelmistokehitys ja kumppanuus

Palvelemme sinua digitaalisen liiketoimintamallin ideoinnissa, palvelun muotoilussa, suunnittelussa, toteutuksessa, käyttöönotossa ja tuessa.

IT-palvelut

Pinjan IT-palvelut on suunniteltu vapauttamaan aikaa tuottavaan ja luovaan työhön. Pidämme arkesi sujuvana huolehtimalla laitteistoista ja järjestelmistä.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kuntien Tiera

Yhteistyön keskeisin tavoite oli PSOP-järjestelmän kokonaisuudistus. Kumppanuus Pinjan kanssa on tuonut toimintaan toivottua ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä.

Jyväskylän yliopisto

Pinjan Jyväskylän yliopistolle pystyttämän raportointiportaalin myötä käsin tehtävä työ vähenee, seurannasta tulee reaaliaikaista ja ymmärrys eri asioiden syy-seuraussuhteista paranee.

HUS

Kehitystyön päätavoitteena on ollut muodostaa selkeämpi ja kattavampi kokonaiskuva HUSin ja sen eri yksikköjen toiminnasta.

HUS

Raporteilla visuaalisesti esitettävät tiedot vaikuttavat nyt organisaation sisällä päätöksentekoon monella eri tasolla.

Miksi Pinja?

Pinjalaiset ovat vahvoja toimiala- ja teknologiaosaajia. Toimintamme perustuu joustavuuteen, sillä uskomme, että täysin samanlaisia asiakkaita ja tarpeita ei ole olemassa. Ihmisinä olemme rentoja ja palveluhenkisiä huippuammattilaisia, sellaisia jotka toimivat läpinäkyvästi. Reagoimme nopeasti tarpeisiisi ja kokoamme tilanteeseen sopivan tiimin ja palvelukokonaisuuden.

“Me valitsimme Pinjan partneriksemme osaamisen ja kokemuksen perusteella, mikä takaa innovaatioprojektien onnistumisen toimialallamme.”
Eetu Koski, Evondos Oy:n toimitusjohtaja

Varaa asiantuntijakeskustelu:

Olemme mukana digitalisoimassa Suomen suurimpien asiantuntijaorganisaatioiden arkea. Toteutamme parhaillaan kymmenien palveluyritysten liiketoiminnan asiakaskohtaisia digitalisaatiohankkeita. Tuki- ja ylläpitopalvelun asiakkainamme on satoja julkisen sektorin organisaatioita, insinööri-, arkkitehti-, asianajo-, mainos- ja viestintätoimistoja sekä konsultointiyrityksiä.