Jyväskylä

Pinjan tekemän teknisen Roadmap-toteutuksen perusteella Jyväskylän kaupunki on pystynyt aloittamaan valtakunnallisen Kuntatieto-ohjelman raporttien toteutusprojektin.

Yhteistyöstä lyhyesti

Projekti käynnistyi

Alussa Pinjan asiantuntijat vaiheistivat ja aikatauluttivat Roadmap-toteutuksen projektikokonaisuuden tavoitteiden pohjalta.

Haasteita matkassa

Projektin haastavuutta on lisännyt valtion ohjeistusten ja suunnitelmien varassa tasapainottelu, josta Pinja on kuitenkin suoriutunut hyvin.

Yhteistyökumppani tulevaisuudessakin

Kuntatietohanke-projektin lisäksi Pinjan asiantuntijat auttavat muissakin tiedolla johtamisen hankkeissa.

Pinjan toimintamalli on ollut interaktiivinen, iteratiivinen ja kustannustehokas.

Vesa Voutilainen, taloussuunnittelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Roadmap-toteutus selkeytti Jyväskylän kaupungin laajaa tietovarastohanketta

Pinja toteutti Jyväskylän kaupungille teknisen toteutuksen tiekartan, eli roadmapin, osana suurempaa tietovarastohanketta. ​Roadmap-toteutuksessa tehdyn määrittelytyön perusteella kaupunki on pystynyt aloittamaan Kuntatieto-ohjelman raporttien toteutusprojektin ja saanut selvän suunnitelman tietovaraston ja raportoinnin jatkokehityksestä.

”Halusimme toteuttaa tiekartan toisaalta oman päätöksentekomme tueksi, ja toisaalta toivoimme myös palveluntuottajan dokumentoivan meille hankekokonaisuuden, erityisesti tulevat vaiheet aikatauluineen. Pinjasta meillä oli aiemmin toteutetun projektin kautta positiiviset kokemukset, ja kilpailutuksessa Pinja valikoitui kumppaniksemme laatupisteiden kautta”, kertoo Jyväskylän kaupungin taloussuunnittelupäällikkö Vesa Voutilainen.

Sujuvasti eteenpäin haastavassa toimintaympäristössä

Roadmap-toteutuksen alussa Pinjan asiantuntijat kävivät läpi projektin tavoitteet, joiden pohjalta projektikokonaisuus vaiheistettiin ja aikataulutettiin.

”Pinja on hoitanut tietovaraston rakentamisen ja mallintamisen meiltä tulleiden sisältömääritysten pohjalta. He ovat myös rakentaneet tilastoinnin edellyttämiä raportteja ja luoneet menetelmän, jolla raportit saadaan toimitettua vaaditussa muodossa eteenpäin. Pinjalaisten panos tässä työssä on ollut merkittävä. Omin resurssein emme olisi tähän pystyneet”, kertoo Jyväskylän kaupungin laskenta-asiantuntija Katja Minkkinen.

Projektin toteuttaminen on ei ole ollut kuitenkaan täysin yksiselitteistä, sillä kokonaisuudessa on pitänyt tasapainotella myös valtiolta tulevien ohjeiden ja suunnitelmien varassa: ”Tilastoraportoinnin sisällöt määritellään valtion toimesta, ja heidän osaltaan määrittelytyö tehdään erillisinä vaiheina, joita kunnat saavat kommentoida erissä. Olemme joutuneet rakentamaan oman raportointiympäristömme näiden luonnosten pohjalta, ja se on asettanut omat haasteensa projektille ja sen etenemiselle” Minkkinen kertoo.

Pinja saakin tunnustusta erityisesti haastavassa toimintaympäristössä toimimisesta: ”Pinjan asiantuntijat ovat pystyneet viemään toteutusta eteenpäin varsin puutteellisista ja muuttuvista määrityksistä huolimatta. Toisaalta he eivät ole tehneet tai teettäneet turhaa työtä, vaan todenneet selkeästi, jos johonkin asiaan on tarvittu lisämäärityksiä. Toimintamalli on ollut interaktiivinen, iteratiivinen ja kustannustehokas, kiteyttää Voutilainen. ”Pinjalaisilta olemme saaneet myös hyvin tukea ja ehdotuksia teknisten kysymysten ratkaisemiseksi”, Minkkinen lisää.

Yhteistyö jatkuu Kuntatieto-ohjelman jälkeen

Kuntatieto-hankkeeseen liittyvän projektin lisäksi Pinjan asiantuntijat kävivät myös laajemmin läpi kaupungin raportointitarpeita, ja sen pohjalta laadittiin alustava suunnitelma ja aikataulutus projektin jatkamiseksi kuntatietovaiheen jälkeen. Seuraavaksi tavoitteena on saada kaupungin johdon raportointi toteutetuksi nyt rakennettavan uuden tietovaraston pohjalta.

”Pinjan asiantuntijat ovat pystyneet viemään toteutusta eteenpäin varsin puutteellisista ja muuttuvista määrityksistä huolimatta. Toimintamalli on ollut interaktiivinen, iteratiivinen ja kustannustehokas,” sanoo Vesa Voutilainen, Jyväskylän kaupungin taloussuunnittelupäällikkö.

Jyväskylän kaupunki pähkinänkuoressa

1837 perustettu

64,1 % työllisyysaste (2020)

144 473 väkiluku (2021)

7. suurin kaupunki Suomessa

Tutustu menestystarinan palveluihin

Business Intelligence

Hyödynnä hiottu toimintamallimme Power BI -raportoinnin kehittämisessä älykkäämmäksi.

Asiakkaidemme kokemuksia

HUS – Toiminnanohjausraportointi tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan päivittäisjohtamisen tueksi

Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija HUS hyödyntää toiminnanohjauksessaan visuaalista työkalua, jolla sairaalan eri yksiköissä voidaan seurata 15 minuutin välein päivittyvää potilasmäärän…

Darekon

Toimiva KPI-raportointi nopeasti käyttöön yli maarajojen

Fresh Servant

Vähittäiskauppojen ja ammattikeittiöiden luottotoimittaja Fresh Servant on erikoistunut laadukkaaseen tuoreruokaan ja hyvinvointia tukevaan tuotetarjoomaan. Pinjan kanssa toteutetulla tietovarasto- ja raportointiratkaisulla…

Atria

Akseli, Atrian tiedolla johtamisen portaali, on pinjalaisten ja atrialaisten pitkän yhteistyön tulos

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä