Metsä Board Husum

Yhteistyössä Pinjan tiimin kanssa Metsä Board selvitti optimaaliset tavat hyödyntää valmistusprosessia ja siirtologistiikkaa.

Määrittely

Projektin alussa tehtiin määrittely, jossa tärkeimmät tavoitteet ja tiedot tarkennettiin.

Lähtötiedot kuntoon

Metsä Boardin tiimi kokosi prosessin tiedot simulointia varten.

Simulointimalli

Pinjan tiimi rakensi dynaamisen simulointimallin, jonka avulla voitiin tutkia eri skenaarioita.

Projektin sisältö kyettiin määrittelemään jo ennen toimitussopimuksen syntymistä sellaisella tarkkuudella, että projektin läpivienti onnistui sovitun suunnitelman mukaisesti.

Matti Ketonen. Metsä Boardin Business Development Vice President

Haaste: Löytää optimaaliset tavat hyödyntää valmistusprosessia ja siirtologistiikkaa

Tavoitteina oli löytää optimaaliset tavat hyödyntää valmistusprosessia ja siirtologistiikkaa. Samalla tutkittiin tuotannonsuunnittelun ja tuotejakauman muutosten vaikutuksia prosessien ja varastojen kuormituksiin.

Ratkaisu: Analysointimenetelmäksi valittiin dynaaminen simulointi

Projekti käynnistyi määrittelyllä, jossa tarkennettiin tavoitteet, tutkimuskysymykset, prosessin kuvaukset ja lähtötiedot. Metsä Boardin projektitiimi kokosi simuloinnin edellyttämät lähtötiedot ja prosessikuvaukset. Pinjan tiimi puolestaan rakensi prosessista dynaamisen simulointimallin, jonka avulla tutkittiin prosessin käyttäytymistä erilaisissa skenaarioissa.

Tuotannon pullonkaulat tulivat esille

”Pinja piti hyvin huolta siitä, että tutkimuskysymykset tulivat selvästi määritellyksi projektin alussa. Kysymyksiin saatiin vastaukset ja niiden myötä myös lisäselvitystarpeet tulivat riittävän selkeästi dokumentoiduiksi.” kertoo Matti Ketonen, Vice President, Business Development Metsä Boardilta.

”Varmistuimme tuotannollisten pullonkaulojen sijainnista erilaisissa tuotantotilanteissa. Lisäksi pystyimme tutkimaan niiden merkitystä sekä arvioimaan muutoksia, joilla tuotannonsuunnittelun keinoin voidaan edesauttaa pullonkaularesurssien kuorman jakautumista. Projektin sisältö kyettiin määrittelemään jo ennen toimitussopimuksen syntymistä sellaisella tarkkuudella, että projektin läpivienti onnistui sovitun suunnitelman mukaisesti.”

Metsä Board pähkinänkuoressa

150+ Vuotta alalla

2 milj. Tonnin kartonki kapasiteetti

8 Tuotantotilaa

2 300+ Työntekijää

1,9 mrd. Liikevaihto (2019)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Simulointi

Yritykset, jotka pystyvät ketterästi mukautumaan muutoksiin, menestyvät.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kempower – digitaalinen kaksonen mahdollisti tuottavuusloikan

Digitaalinen kaksonen auttoi Kempoweria simuloimaan ennalta erilaisia tuotannon skenaarioita ja tekemään tuottavuutta parantavia päätöksiä tuotantolaitoksensa layoutin ja resursoinnin suhteen. Näin…

Pintos

Suomen johtaviin betonirakentamisen tuotetoimittajiin kuuluva Pintos valmistaa Euran ja Lapin tuotantolaitoksissaan muun muassa raudoitusverkkoja, nostolenkkejä, betonivalutarvikkeita sekä kiinnikkeitä – käytännössä…

Junnikkala

Junnikkala on vahvasti vientivetoinen puunjalostusyhtiö, jolla on takanaan jo yli 60-vuotinen historia. Kasvavaan kysyntään vastatakseen pohjanmaalainen Junnikkala rakentaa nykyisiä kahta…

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvallin kasvava konttikuljetus volyymi varmistettiin mahdolliseksi – Pinjan simulointimalli testasi terminaalin tehokkuuden

SSAB Oulainen

Yhteistyössä SSAB:n ja Pinjan projektitiimit ideoivat ja koostivat tutkittavat kehitystoimenpiteet SSAB:n tehtaalle – simulointimallin avulla päästiin testaamaan vaikutuksia kapasiteettiin

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä