Outokumpu Tornion tehtaat

Pinjan ja Outotokummun yhteistyö varmisti Tornion tehtaiden sulaton ja kuumavalssaamon kapasiteetin riittävyyden simuloinnilla.

Simuloinnilla selvyys

Outokummun Tornion tehtaiden sulaton ja kuumavalssaamon kapasiteetin riittävyys testattiin Pinjan rakentamalla simulointimallilla.

Laaja malli

Simulointimalliin sisällytettiin tuotannon reititykset, laitteet, varastot, rajoitteet ja kapasiteetit.

Tarkennus

Simulointeja tarkennettiin myöhemmin volyymien kasvettua.

Saadut simulointien tulokset vastasivat hyvin myöhemmin toteutunutta kuormitustilannetta.

Outokummun tiimi

Haaste: Voimakkaan tuotantovolyymien kasvun myötä Tornion tehtaiden sulatolla ja kuumavalssaamolla oli tarve varmistaa kapasiteetin riittävyys

Outokummun Tornion tehtaat on maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos. Samalla tehdasalueella sijaitsevat ferrokromitehdas sekä kaikki terästuotannon osastot: terässulatto, kuumavalssaamo ja kylmävalssaamo. Voimakkaan tuotantovolyymien kasvun myötä Tornion tehtaiden sulatolla ja kuumavalssaamolla oli tarve varmistaa kapasiteetin riittävyys. Samalla haluttiin selvittää investointien tarvetta kapasiteetin saavuttamiseksi.

Ratkaisu: Pinja rakensi tuotantologistiset simulointimallit sulaton aihiologistiikasta ja kuumavalssaamon rullavarastosta

Pinja rakensi tuotantologistiset simulointimallit sulaton aihiologistiikasta ja kuumavalssaamon rullavarastosta. Yhteistyössä Outokummun tiimin kanssa malleihin sisällytettiin tuotannon reititykset, laitteet, varastot, rajoitteet ja kapasiteetit.

Lähtöaineistot perustuivat tulevaisuuden ennustettuihin tuotantomääriin. Saadut simulointien tulokset vastasivat hyvin myöhemmin toteutunutta kuormitustilannetta. Volyymien edelleen kasvaessa simulointeja myöhemmin tarkennettiin uudessa tilanteessa.

Outokumpu pähkinänkuoressa

100+ Vuotta alalla

4 Liiketoiminta-aluetta

30+ Maassa

n. 10 000 Työntekijää

5,6 mrd. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Simulointi

Tuotannon investointien, prosessien ja materiaalivirtojen mallintaminen.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kempower – digitaalinen kaksonen mahdollisti tuottavuusloikan

Digitaalinen kaksonen auttoi Kempoweria simuloimaan ennalta erilaisia tuotannon skenaarioita ja tekemään tuottavuutta parantavia päätöksiä tuotantolaitoksensa layoutin ja resursoinnin suhteen. Näin…

Pintos

Suomen johtaviin betonirakentamisen tuotetoimittajiin kuuluva Pintos valmistaa Euran ja Lapin tuotantolaitoksissaan muun muassa raudoitusverkkoja, nostolenkkejä, betonivalutarvikkeita sekä kiinnikkeitä – käytännössä…

Junnikkala

Junnikkala on vahvasti vientivetoinen puunjalostusyhtiö, jolla on takanaan jo yli 60-vuotinen historia. Kasvavaan kysyntään vastatakseen pohjanmaalainen Junnikkala rakentaa nykyisiä kahta…

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvallin kasvava konttikuljetus volyymi varmistettiin mahdolliseksi – Pinjan simulointimalli testasi terminaalin tehokkuuden

SSAB Oulainen

Yhteistyössä SSAB:n ja Pinjan projektitiimit ideoivat ja koostivat tutkittavat kehitystoimenpiteet SSAB:n tehtaalle – simulointimallin avulla päästiin testaamaan vaikutuksia kapasiteettiin

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä