Pilkington Automotive Finland

”Otimme käyttöön Machine Track -koneseurantajärjestelmän, jotta saisimme selville lajivaihtojen todelliset kestot."

Projektista lyhyesti

Seurannalla selvyys

Koneseuranta otettiin käyttöön, jotta lajivaihtojen todelliset kestoajat saataisiin selville. Myös tuotannon häiriöiden syitä ja kestoja haluttiin seurata.

Selkeä pohja

Kun pysähdyksien syyt saadaan esiin, tuotannon kehittäminen on selkeällä ja kiistattomalla pohjalla.

Kasvanut kapasiteetti

Tuotantoketjujen seuranta on paljastanut selviä pullonkauloja, jotka ratkaisemalla kapasiteettia on saatu nostettua osalla koneista jopa 20%.

Osalla koneista seuranta on johtanut siihen, että kapasiteetti on kasvanut noin 20 prosenttia. Muutos ei olisi tullut näkyviin ilman automaattista koneseurantaa.

Jarkko Helén, prosessinkehittäjä, Pilkington Automotive

Haaste: Tuotantolinjojen tehokkuuden kokonaisseuranta korostuu kiireessä

”Otimme käyttöön Machine Track -koneseurantajärjestelmän, jotta saisimme selville lajivaihtojen todelliset kestot. Myös häiriöiden syyt ja kestot olivat keskeisen kiinnostuksen kohteena”, sanoo prosessinkehittäjä Jarkko Helén. Hän on tyytyväinen kokemuksiin, sillä häiriöajat ovat nyt selkeästi näkyvissä. Lisäksi pitempien historiatietojen valossa on helposti nähtävissä, minne päin tuotantoketjua ongelmat heijastuvat.

Ratkaisu: Koneseuranta paljastaa tuotannon pullonkaulat

Järjestelmän hyöty tulee suurista lajivaihtojen määrästä. Se korostuu Tampereen tehtaalla, joka pienenä yksikkönä ottaa vastaan lyhyitä sarjoja sekä vaikeita töitä. ”Muut tehtaat eivät ota vastaan tällaisia silppusarjoja, mutta me olemme erikoistuneet niihin”, Helén kertoo. Tuotantoketjujen seuranta on paljastanut myös selviä pullonkauloja. Samoin numerotieto paljastaa sen, mikä kone käy hyvin. Kun kaikki pysähdyksien syyt näkyvät, tuotannon kehittäminen on selkeällä ja kiistattomalla pohjalla.

Tampereen tehtaalla on noin 350 työntekijää, jotka työskentelevät erilaisissa päivä- ja vuorotyösykleissä. Työajat vaihtelevat konekohtaisesti ja tilauskannan mukaan. Tehtaan tuotanto pyörii täysillä ja siksi onkin oleellista saada käyntiastetta korkeammalle.

Tehokkuuden ja tuottavuuden seuranta on paljastanut muiden muassa tiettyjen tuotteiden häiriöalttiutta. Esimerkiksi työkalurikkojen ja tuotteen välinen yhteys näkyy nyt numeroina, ei pelkkänä käyttöhenkilöstön näppituntumana. Tämä paljastaa koneen häiriöalttiit osat. Lisäksi ohjelmisto on muokattavissa, jolloin kullekin koneryhmälle voidaan omat häiriö- ja odotussyynsä. Kun laitteet ovat erilaisia ja monipuolisia, tuotantohäiriöille ei ole olemassa mitään standardisyitä.

”Koneet ja niiden ylläpito ovat kalliita. Käyntiajan maksimoimisen lisäksi kunnossapidon nopeus tulee myös esille. Kun järjestelmä näyttää huollon tai korjauksen vaatiman todellisen ajankäytön, voidaan toimintaa näiltäkin osin parantaa”, sanoo Helén.

Pilkington Automotive Finland pähkinänkuoressa

70+ Vuotta alalla

50 Tuotenimeä

11 Tuotekategoriaa

500+ Työntekijää

95,8 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Gema by Pinja

Tuottavuuden parantaminen alkaa tiedon keräämisellä koneilta ja ihmisiltä.

Asiakkaidemme kokemuksia

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Olvi

Olvi on valmistanut juomia vuodesta 1878 ja toimii Suomessa, Baltian maissa, Tanskassa ja Valko-Venäjällä. Yhteistyö Pinjan kanssa nosti panimoyhtiön raportoinnin…

Fazer Makeiset

Lappeenrannan Fazer Makeiset makeistehdas päivitti kunnossapitojärjestelmänsä Novi by Pinjaan – nyt asentajat voivat hoitaa työnsä vain yhden järjestelmän avulla.

Prysmian Group

Pinjan Machine Track by Pinja tuotannonvalvontajärjestelmän avulla luotettava OEE tunnusluku tukemaan Prysmian Groupin korjausinvestointeja.

Panda

Yhteistyö Pinjan kanssa on mahdollistanut Pandan tehtaan kunnossapidon hallinnoinnin ilman ulkoistamista.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä