Tibnor

Tibnor otti käyttöön Machine Track by Pinjan kehittääkseen koko laitoksensa toimintaa.

Projektista lyhyesti

Tuotantolinjat seurannassa

Machine Track -seurantajärjestelmään on kytketty yli 50 tuotantolinjaa. Järjestelmän avulla saadaan kattava kokonaiskuva laitosten toiminnasta.

Huomion kohdistaminen

Tarkka tieto laitoksen käynnistä auttaa kohdistamaan huomion olennaisiin ja epäolennaisiin tehtäviin. Lisäarvoa tuottamattomat työt on helppo karsia pois.

Hyödyt

Kertyneen tiedon avulla on mahdollista investoida ja kehittää asiakkaille lisäarvoa tuottavia palveluja.

Ruutupaperille kerätty mutu-tuntuma ei riitä. Koneilta kerätty data ei jätä tilaa selittämiselle tai aprikoinnille.

Kalevi Hartikainen, suunnittelupäällikkö, Tibnor Oy

Tietoa projektista

2009 käyttöönotto

yli 50 tuotantolinjaa kytkettynä järjestelmään

Haaste: Toiminnan kehittäminen ilman kokonaisvaltaista näkemystä on mahdoton tehtävä

”Meillä on yli 50 linjaa kytkettyinä Machine Track by Pinja –seurantaan. Niiden avulla näemme, mitä laitoksissa kokonaisuudessaan tapahtuu – ei pelkkää konetilaa, vaan myös laajemman kokonaisuuden, esimerkiksi seisokin syyn. Siinä mielessä tämä on tärkeä laitosten kehittämisen työkalu”, kertoo suunnittelupäällikkö Kalevi Hartikainen.

Ratkaisu: Konekohtaisten käyntitietojen yhdistäminen auttaa ymmärtämään ja kehittämään koko laitoksen toimintaa

Konekohtaisten käyntitietojen avulla voidaan myös jyvittää todelliset kustannukset tuote- ja asiakaskohtaisiksi, sekä hinnoitella ja priorisoida työt kannattavuuden perusteella. Samalla kannustepalkkausta voidaan kehittää oikeudenmukaiseksi.

Hartikainen mainitsee esimerkkinä, että jos koneen seisominen johtuu usein tuotteiden pakkaamiseen tarvittavasta ajasta, on syytä lisätä miehitystä tai automaatiota niin, että kallis kone hikoilee enemmän kuin sen käyttäjät. Myös asetteiden vaihdon ja odotuksen vaatimien todellisten aikojen kautta päästään kiinni niihin pullonkauloihin, joita ei muuten huomattaisi.

Tarkka tieto laitoksen käynnistä auttaa kohdistamaan huomion esimerkiksi oheistöihin. Lisäarvoa tuottamattomat työt voidaan karsia pois. Samalla järjestelmä sopii sisäiseen benchmarkingiin, eri laitosten hyväksi koettuja menettelytapoja voidaan hyödyntää myös muissa toimipisteissä.

Raha kohdistuu oikein

Tibnor aloitti Machine Track:in käyttöönoton syksyllä 2009, ja valintaan vaikutti vahvasti konsernin muissa osissa saadut hyvät kokemukset. Nyt systeemi toimii niin, että se muodostaa hyvän mittarin, jonka avulla eri korjausten ja parannusten vaikutus on heti nähtävissä.

”Olemme jo käyttäneet saatua tietoa erilaisissa käyttöastetta ja käyttösuhdetta kohottavissa projekteissa. Kun todelliset tapahtumat näkyvät, tietoa on helppo käsitellä ja sen pohjalta on helppo tehdä ratkaisuja – luotettaviin numeroihin nojautuen.”

”Tuote- ja asiakaskohtainen laskenta on keskipitkän aikavälin tavoitteemme. Kun jokaiselle myytävälle tuotteelle tai palvelulle saadaan muodostettua todellinen sisäinen hinta, voimme tarkentaa myös ulkoisen hinnoittelumme. Voimme karsia tuottamatonta palvelua tai muokata sen hintaa kohdalleen, ja toisaalta voimme investoida ja kehittää niitä osia, joissa tarjoamme asiakkaillemme sellaisia lisäarvoja, joista heidän kannattaa maksaa”, Hartikainen sanoo.

Tibnor pähkinänkuoressa

10 Vuotta alalla

7 Maassa

1 000+ Työntekijää

810 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Gema by Pinja

Tuottavuuden parantaminen alkaa tiedon keräämisellä koneilta ja ihmisiltä.

Asiakkaidemme kokemuksia

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Olvi

Olvi on valmistanut juomia vuodesta 1878 ja toimii Suomessa, Baltian maissa, Tanskassa ja Valko-Venäjällä. Yhteistyö Pinjan kanssa nosti panimoyhtiön raportoinnin…

Fazer Makeiset

Lappeenrannan Fazer Makeiset makeistehdas päivitti kunnossapitojärjestelmänsä Novi by Pinjaan – nyt asentajat voivat hoitaa työnsä vain yhden järjestelmän avulla.

Prysmian Group

Pinjan Machine Track by Pinja tuotannonvalvontajärjestelmän avulla luotettava OEE tunnusluku tukemaan Prysmian Groupin korjausinvestointeja.

Panda

Yhteistyö Pinjan kanssa on mahdollistanut Pandan tehtaan kunnossapidon hallinnoinnin ilman ulkoistamista.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä