Tunstall

Pinjan ja Tunstallin yhteistyö langattoman ovenavauspalvelun ympärillä on mahdollistanut uudenlaista sujuvuutta palveluympäristöissä.

Vanhustenhoidon apuna

Pinjan ja Tunstallin yhteistyö kulminoituu pääasiassa vanhusten kotihoidon avaimettomaan ovenavaukseen.

Nopea käyttöönotto

Pinjan palveluväylä on mahdollistanut Tunstallin toimituksille nopeammat aloitukset.

Yhteistyö jatkuu

Tunstall ja Pinja kehittävät palveluja edelleen.

Terveydenhuoltoalalla täytyy integroitua kuntien ja julkisen sektorin käyttämiin järjestelmiin, esimerkiksi toiminnanohjaus- ja potilastietojärjestelmiin. Näissä tarvitaan hyvinkin vaativia integraatioratkaisuja. Pinja on sopeutunut tähän maailmaan hirveän hyvin.

Pasi Salonen, Tunstall Oy:n toimitusjohtaja

Haaste: Luotettava partneri ja nopea reagointi

”Palveluketjussamme Pinja on isossa roolissa. Pinjan kanssa tehdyt palvelukokonaisuudet ovat liittyneet pääasiassa avaimettomaan ovenavaukseen vanhusten kotihoidossa. Teemme yhteistyötä myös taustalla olevan infran eli hälytyskeskuksen sekä turvapuhelinpalvelujen osalta. Yhteistyö sisältää mm. hostaus- ja integrointipalveluja, 24/7-tukipalveluja sekä kehitystyötä.

Pinja on toimittanut meille luotettavuuden varmistamiseksi mm. vaativaa konesalikapasiteettia, jossa omat laitteemme toimivat kahdennetusti Pinjan virtuaalikoneiden kanssa. Hoitajakutsujärjestelmää hätätilanteita varten hostataan siis Pinjan konesaleista käsin.

Terveydenhuoltoalalla täytyy integroitua kuntien ja julkisen sektorin käyttämiin järjestelmiin, esimerkiksi toiminnanohjaus- ja potilastietojärjestelmiin, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä. Näissä tarvitaan hyvinkin vaativia integraatioratkaisuja. Pinja on sopeutunut tähän maailmaan hirveän hyvin. Kolmisen vuotta kestäneen yhteistyömme aikana on yhdessä myös opittu ja opiskeltu teknisiä yksityiskohtia ja tapauskohtaisia asioita, mikä on tuonut monipuolisuutta palvelutarjontaamme. Viimeisimmät integraatiot ovat olleet erittäin onnistuneita kustannustehokkuuden kannalta – huomattavasti nopeampia, ehkä kolmasosassa siitä ajasta pystytään tekemään ne nyt, mitä aiemmin.”

Ratkaisu: Olennaisin hyöty on integraatioiden nopeus ja monistettavuus

”Pinjan palveluväylä on mahdollistanut käytännössä nopeammat aloitukset toimituksillemme. Voimme olla varmoja siitä, että emme ainakaan jää useamman tahon projekteissa tulpaksi toimituksessa, vaan pystymme toimimaan entistä nopeammin toimitusketjussa. Siinähän on aina muitakin toimijoita kuin me ja asiakasorganisaatio, joka palveluja tarvitsee, mikä vaatii toimenpiteitä kaikilta toimitusketjussa mukana olevilta. Se, että meillä on tällainen monistettavissa oleva ja nopeasti toimitettava ratkaisu, takaa sen, että pystymme aina reagoimaan nopeasti ja siirtämään vastuun seuraavalle toimijalle. Voimme tehdä samalla konseptilla nyt useita eri kohteita.

Omat tuotteemme kehittyvät koko ajan ja totta kai pitää kehittää uutta myös kumppanin kanssa, joka kehittää palveluja edelleen. Tällä hetkellä olemme viemässä tuotantoon lisää palveluja loppukäyttäjiä varten,” Salonen kertoo.

Tunstall pähkinänkuoressa

2,7 milj. Kytkettyä turvapuhelinta

915 000 Käyttäjän seuranta turvakeskusten kautta

530 000 Asuu kotona ja käyttää järjestelmiä

12 000 Yritysasiakasta

7,3 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

IPa by Pinja

Integraatioalusta – yhdistä järjestelmien tietoja automaattisesti

Terveys- ja hyvinvointiteknologia

Hyödynnä digitaaliset ratkaisut ja osallistu terveyden rakentamiseen teknologian avulla

Asiakkaidemme kokemuksia

HUS – Toiminnanohjausraportointi tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan päivittäisjohtamisen tueksi

Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija HUS hyödyntää toiminnanohjauksessaan visuaalista työkalua, jolla sairaalan eri yksiköissä voidaan seurata 15 minuutin välein päivittyvää potilasmäärän…

HUS

HUSin ja Pinjan integraatiopalveluihin liittyvä yhteistyö alkoi keväällä 2022, ja Pinjasta tuli HUSin integraatiotoimittaja transitioprojektin päätteeksi saman vuoden joulukuussa. Nyt…

Jyte

Jyten selainkäyttöinen avosairaanhoidon laadun seurantajärjestelmä eli Laatupankki syntyi yhteistyössä Pinjan kanssa.

DigiFinland

DigiFinland Oy edistää Suomessa sote- ja pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT-yhteensopivuutta. Yhteistyössä Pinjan kanssa DigiFinland muun muassa kehittää digitaalisia…

HUS

Kehitystyön päätavoitteena on ollut muodostaa selkeämpi ja kattavampi kokonaiskuva HUSin ja sen eri yksikköjen toiminnasta.

HUS – BI:llä leikkaussalitoimintaan tilannekuva ja parempia päätöksiä

Raporteilla visuaalisesti esitettävät tiedot vaikuttavat nyt organisaation sisällä päätöksentekoon monella eri tasolla.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä