Wärtsilä

Yhteistyö Pinjan kanssa minimoi riskejä Wärtsilän uuden tuotteen suunnittelussa – täsmäsimulaatiolla faktapohjaisia päätöksiä

Projektista lyhyesti

Ennakointia Pinjan avustuksella

Pinja auttoi simuloimaan uutta tuotantomallia ja ennakoimaan mahdolliset ongelmakohdat

Laaja simulaatio

Simuloitava prosessi oli laaja ja sisälsi paljon liityntöjä eri vaiheissaan

Faktoihin perustuvia päätöksiä

Täsmäsimulaation avulla päätökset voidaan perustaa arvioiden sijasta faktapohjaisiin ennusteisiin

Pinjan prosessi simulointiprojektin läpiviemiseen oli selkeä, ja he sparrasivat meitäkin sopivasti prosessin edetessä.

Rami Hakala, Wärtsilän Development Manager

Haaste: Uudenlaisen tuotteen valmistus olemassa olevan tuotannon lomassa ja samalla välttää tuotannon solmukohdat

Yhtiön Vaasan toimitusyksikkö oli uuden haasteen edessä. Asiakasvolyymien kasvamisen johdosta tuotantoon oli lisättävä uusi, tuoterakenteeltaan aiemmista poikkeava tuote.

Wärtsilä on tehnyt vuosien mittaan yhteistyötä Pinjan kanssa useissa eri projekteissa. Vaasan toimitusyksikön Smart Manufacturing & Innovations -yksikössä työskentelevä Development Manager Rami Hakala kääntyikin tutun kumppanin puoleen. Pinja auttoi simuloimaan Wärtsilän uutta tuotantomallia ja ennakoimaan mahdolliset ongelmakohdat.

Ratkaisu: Pinjan kanssa toteutettu simulointiprojekti ehkäisi tuotannon pullonkaulat ja varmisti uuden tuotteen hallitun sisäänajon

– Simuloinnista oli meille hyvä apu tuotantomuutosten suunnittelussa. Simulointiprojektin avulla saimme vahvistusta ennakkoon tekemillemme oletuksille, mutta potentiaalisia pullonkauloja paljastui itse asiassa muistakin prosessin kohdista kuin joita olimme alun perin tarkastelleet, Hakala kertoo.

– Valitsimme Pinjan kumppaniksemme, koska heillä on vahvat referenssit simulointiprojektien läpiviennistä ja henkilöstön osaaminen on vahvaa. Tässäkin projektissa Pinja pysyi hyvin kiinni puikoissa ja he vetivät projektin läpi hallitusti. Pinjan prosessi simulointiprojektin läpiviemiseen oli selkeä, ja he sparrasivat meitäkin sopivasti prosessin edetessä, Hakala toteaa.

Vuoden hankkeessa oli paljon työtä

Kokonaisuudessaan hanke kesti noin vuoden, josta 4−5 kuukautta oli aktiivista, yhteistä työstöä. Hankkeesta teki haastavan se, että simuloitava prosessi oli laaja ja sisälsi paljon liityntöjä eri vaiheissaan. Kaikki vaadittavat lähtötiedot eivät myöskään olleet tiedossa vielä määrittelyvaiheessa. Hakalan mielestä hanke sujui kuitenkin hyvin ja hallitusti, eikä eteen tullut juurikaan ennakoimattomia hankaluuksia.

Siirtymä mutusta faktapohjaiseen ennakointiin

Tuotannon muutoksissa valmistelevaa työtä helpottaa juuri kyseiseen tarkoitukseen suunniteltu täsmäsimulaatio. Sen avulla päätökset voidaan perustaa arvioiden sijasta faktapohjaisiin ennusteisiin, jotka tehdään kerättyjen lähtötietojen ja todennetun datan pohjalta.

– Omassa tilanteessamme ennakoinnin tarvetta kasvatti se, että sarjavalmistuksessa piti jatkossa pystyä valmistamaan joustavasti rinnakkain kahta tuotetta, joista molempia menee läpi suurissa määrissä. Siirtymäajan tilannetta simuloimalla pystyimme optimoimaan tuotannonohjauksen parametrit hyvään iskuun ennen varsinaisten muutosten toteuttamista, Hakala kertoo.

Simulointihanke oli Wärtsilälle sopivankokoinen paketti, jossa riskit olivat pienet mutta voitettavaa paljon.

– Näistä hankkeista jää aina jotain käteen pidemmällekin aikavälille. Prosessin eri elementtien vaikutukset kokonaisuuteen konkretisoituvat ja visualisoituvat. On arvokasta tietää, mihin asioihin panokset kannattaa laittaa, ja miten resurssit kannattaa jakaa mahdollisimman tehokkaasti, Hakala jatkaa.

Älykkäitä ja digitaalisia ekosysteemejä kohti

Ennakoinnille on Wärtsilässä tarvetta jatkossakin. Yhtiö rakentaa Vaasan Vaskiluotoon uuden Smart Technology Hub -keskuksen tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantotarkoituksiin. Tavoitteena on tehdä testauksesta ja tuotekehityksestä entistä ketterämpää ja tehokkaampaa, ja kutsua yhteistyöhön myös alan muita toimijoita.

Wärtsilä kehittää Smart Technology Hubin osana myös älykästä partnerikampusta, jossa tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä Wärtsilän asiakkaiden ja partnerien, alan startupien ja yliopistojen kanssa. Filosofia siirtyy entistä vahvemmin kumppanuuksien, ekosysteemien ja yhteiskehittämisen maailmaan.

– Tämä on meille iso askel. Tulevaa Smart Technology Hubia voi aidosti sanoa seuraavan sukupolven teknologiakeskukseksi. Se perustuu vahvasti digitalisaatioon ja verkostoituneeseen toimintamalliin. Me Wärtsilässä haluamme myös ottaa ympäristön huomioon paitsi omassa toiminnassamme myös asiakkaille tarjoamissamme ratkaisuissa. Maailmassa tarvitaan yhä enemmän uusiutuvan, puhtaan energian tuotantoa ja joustavia ratkaisuja, Hakala toteaa.

Uuteen keskukseen siirtyvät vuodesta 2021 alkaen kaikki Wärtsilän Vaasan keskustassa olevat toiminnot ja työntekijät sekä huollon verstastoiminnot Runsorista.

– STH Smart Technology Hub vie toimintaamme tulevaisuutta kohti. Toimintamme perustuu yhä vahvemmin ratkaisujen etsimiseen yhdessä asiakkaan kanssa, ja meille on tärkeää tukea esimerkiksi loppuasiakkaidemme moninaisia teknisiä ratkaisuja. Tässä meitä auttaa panostus yhteiskehittämiseen, co-creationiin, kaikkia hyödyttäviin kumppanuuksiin perustuen. Myös pitkä yhteistyömme Pinjan kanssa palvelee vahvasti tätä yhdessä tekemisen ja virtaviivaisen toimintamallin tavoitetta.

Tutustu menestystarinan palveluihin

Simulointi

Tuotannon investointien, prosessien ja materiaalivirtojen mallintaminen

Asiakkaidemme kokemuksia

Kempower – digitaalinen kaksonen mahdollisti tuottavuusloikan

Digitaalinen kaksonen auttoi Kempoweria simuloimaan ennalta erilaisia tuotannon skenaarioita ja tekemään tuottavuutta parantavia päätöksiä tuotantolaitoksensa layoutin ja resursoinnin suhteen. Näin…

Pintos

Suomen johtaviin betonirakentamisen tuotetoimittajiin kuuluva Pintos valmistaa Euran ja Lapin tuotantolaitoksissaan muun muassa raudoitusverkkoja, nostolenkkejä, betonivalutarvikkeita sekä kiinnikkeitä – käytännössä…

Junnikkala

Junnikkala on vahvasti vientivetoinen puunjalostusyhtiö, jolla on takanaan jo yli 60-vuotinen historia. Kasvavaan kysyntään vastatakseen pohjanmaalainen Junnikkala rakentaa nykyisiä kahta…

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvallin kasvava konttikuljetus volyymi varmistettiin mahdolliseksi – Pinjan simulointimalli testasi terminaalin tehokkuuden

SSAB Oulainen

Yhteistyössä SSAB:n ja Pinjan projektitiimit ideoivat ja koostivat tutkittavat kehitystoimenpiteet SSAB:n tehtaalle – simulointimallin avulla päästiin testaamaan vaikutuksia kapasiteettiin

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä