Kotkamills

Once by Pinja on säästänyt Kotkamillsin työntekijöiden aikaa automatisoimalla materiaalivirtojen tietojenkeruun.

Vuosien kumppanuus

Once by Pinja -järjestelmä on ollut käytössä jo vuodesta 2011.

Nopea käyttöönotto

Järjestelmän sisäänajo kesti noin kuukauden.

Monipuolinen järjestelmä

Once kirjaa tällä hetkellä kaikki tehtaalle tulevat yli 100 erilaista materiaalikuormaa automaattisesti.

Once-järjestelmä teki lopun vastaanoton ongelmista ja säästi työntekijöiden aikaa tärkeämpiin tehtäviin. Järjestelmän käyttöönotto linjasi toimintaamme hyvään ja tehokkaampaan suuntaan.

Sakari Falkman, Kotkamills Oy:n terminaalipäällikkö

Tietoa järjestelmästä

2011 asti käytössä

yli 100 materiaalia kirjattuna järjestelmään

1 kk järjestelmä sisäänajettu

Haaste: Materiaalivirtojen vastaanoton ja kirjanpidon sekaannukset ja päällekkäinen työ

– Aiemmin materiaalivirtojen vastaanotto ja kirjanpito tapahtuivat ”käsipelillä” Exceliin kirjaten, mikä aiheutti sekaannuksia ja päällekkäistä työtä. Once teki lopun vastaanoton ongelmista ja säästi työntekijöiden aikaa tärkeämpiin tehtäviin. Järjestelmän käyttöönotto linjasi toimintaamme hyvään ja tehokkaampaan suuntaan, terminaalipäällikkö Sakari Falkman kertoo.

Once kirjaa tällä hetkellä kaikki tehtaalle tulevat materiaalikuormat aina puuaineksesta kemikaaleihin, joita tehtaalla on käytössä yli 100 erilaista. Järjestelmän avulla kemikaalikuormat tunnistetaan, punnitaan ja ohjataan tehtaalla oikeaan osoitteeseen. Once ylläpitää valtavaa tietomäärää, jota hyödynnetään mm. materiaalivirtojen jatkuvassa seurannassa, laskutusinformaation keräämisessä, satunnaisten pistokokeiden tekemisessä, sekä kemikaalien käyttöön liittyvien lakisääteisten viranomaisraporttien laatimisessa. Myös Kotkamillsin sisäiset raaka-aineiden siirrot Kotkan ja Imatran Tainionkosken tehtaiden välillä kirjautuvat Once-järjestelmään.

Ratkaisu: ”Sisäänajo kesti vain kuukauden”

Pinjan Once-järjestelmä erottui edukseen niin palvelun kuin ylläpitokustannustenkin puolesta. Myös Oncen soveltuvuus kaikkien materiaalivirtojen tiedonhallintaan puolsi valintaa. Sopivankokoinen, toimintakulttuuriltaan joustava ja innovatiivinen yhteistyökumppani varmistui oikeaksi valinnaksi jo alkuvaiheessa.

– Järjestelmän sisäänajo kesti vain kuukauden päivät, ja meillä Kotkamillsillä ei kyllä ole moitteen sijaa Oncen käyttöönotossa ja toiminnassa. Pinjan ja meidän välille muodostui kumppanuus, johon olemme olleet tyytyväisiä, vakuuttaa Falkman.

Kotkamills Oy pähkinänkuoressa

140+ Vuotta alalla

n. 1,5 milj. m³ Puuta käytetty vuonna 2018

94% Suomalaista puuta

500+ Työntekijää

343 milj. Liikevaihto (2019)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Once by Pinja

Materiaalivirtojen hallinnalla varmistetaan oikea raaka-aine oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan.

Asiakkaidemme kokemuksia

Helen – Bioenergian edelläkävijä automatisoi kestävyysraportoinnin Pinjan ratkaisulla

Helenin ja Pinjan yhteistyö varmistaa kestävän energiantuotannon biomassan toimitus- ja tuotantoketjun vastuullisuuden, sekä viranomaisraportoinnin velvoitteiden täyttymisen

Gasum

Gasumin ja Pinjan saumaton ja joustava yhteistyö toi helpotusta Gasumin työntekijöiden arkeen optimoimalla kuormia ja automatisoimalla järjestelmiä

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian yhteistyö sai jälleen jatkoa, kun Once by Pinja -järjestelmää alettiin kehittämään myös kiertotalouden käyttöön.

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian pitkä yhteistyö tiivistyi kun voimalaitoksilla otettiin käyttöön materiaalivirtojen tiedonhallinnan järjestelmä Once by Pinja.

Pori Energia

Pori Energian vaihtaessa vanhan raportointijärjestelmänsä Once by Pinjaan oli sujuva kommunikaatio yritysten välillä avainasemassa.

Kuopion Energia

Kuopion Energialla pitkään käytössä ollutta Once by Pinja -järjestelmää laajennettiin polttoainetietojärjestelmästä koskemaan myös raportointia.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä