Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian yhteistyö sai jälleen jatkoa, kun Once by Pinja -järjestelmää alettiin kehittämään myös kiertotalouden käyttöön.

Projektista lyhyesti

Määrät luovat painetta

Kiertotaloudessa eri materiaalien suuri määrä luo painetta mittaamiselle ja raportoinnille.

Kokonaisuus haltuun

Once auttaa kokonaisuuden hallinnassa.

Yhteisöllinen Once

Alueella muutkin kiertotaloustoimijat käyttävät järjestelmää – on syntynyt “Once-ekosysteemi”.

Tavoitteisiin Oncen avulla

Once auttaa Oulun Energiaa kestävän kehityksen tavoitteissa.

Asiakaspalvelun taso on parantunut Oncen käyttöönoton myötä.

Heikki Harju-Autti, Oulun Energian kehityspäällikkö

1989 asti yhteistyössä

yli 6 Oulun Energian yhteistyökumppania ja asiakasta käyttää Oncea

2020 avataan biovoimalaitos, jossa Once mukana

5 voimalaitoksessa käytössä

Haaste: Oulun Energian panostaessa kiertotalouteen materiaalivirtojen hallinta korostuu ja yhteiskunnan osoittamat raporttivelvoitteet lisääntyvät

Tavaran vastaanoton ja edelleen lähettämisen sujuvuus, sekä koko hankintaketjun hallinta on tehokkaan toiminnan elinehto. Yhä monimutkaisemmaksi käyvää ketjua ja sitä koskevaa raportointia sekä materiaalitoimittajien että yhteiskunnan suuntaan ei voi enää hoitaa Excelillä.

Ratkaisu: Once by Pinja -järjestelmä otetaan käyttöön hallinnoimaan lajittelulaitoksen materiaaliliikennettä ja raportointia

Oulun Energia löysi ratkaisun läheltä, sillä yhtiö on käyttänyt voimalaitoksissaan Pinjan Once-järjestelmää ja sen edeltäjää PASia jo vuodesta 1989. Kokemukset ovat olleet hyviä.

– Olemme pystyneet voimalaitospuolella kehittelemään meille soveltuvia asioita. Siksi oli uskoa, että tämän kumppanin kanssa pystytään kehittämään asioita myös täällä kiertotalous- ja jätepuolella, sanoo kehityspäällikkö Heikki Harju-Autti.

Kiertotaloushankkeen osalta työ on vielä aika alussa, mutta tulevaisuus näyttää Harju-Autin mukaan lupaavalta. Oncen toimintoja on otettu käyttöön nopeaan tahtiin.

– Ollaan laitettu perustoimintoja kuntoon, jotta esimerkiksi vaakaustoiminnot toimisivat hyvin kaikille eri aineille ja pystyisimme seuraamaan tavaran liikkeitä. Tämän vuoden alusta siirryimme toteuttamaan omaa palvelutuotantoa jätteentoimittajille. Uskon, että kiertotaloushankkeessa otetaan käyttöön paljon samoja keinoja, mitä jätevirtojen hallintaan on tehty ekovoimalaitoksen osalta. Niitä vielä piirun verran jalostetaan kiertotaloushankkeen osalta. Täällähän materiaalivirtojen hallinta nousee vielä isompaan rooliin kuin mitä voimalaitoksella on.

Oncella tullaan hallitsemaan paitsi lajittelulaitoksen varastokirjanpito, myös kaikki sisään tuleva ja ulos lähtevä materiaaliliikenne. Yhtiö käyttää jo Oncea monipuolisesti päivittäiseen viestintään ja raportointiin.

– Asiakaspalvelun taso on parantunut Oncen käyttöönoton myötä. Esimerkiksi jätteenpolttolaitoksella meillä on vastaanottokatkoja tai -rajoituksia huomattavasti entistä harvemmin, Harju-Autti toteaa.

Monipuolinen työkalupakki

Uusia toimintoja otetaan käyttöön toiminnan laajetessa. Pian laitokselle tulee myös siirtokuormattua jätettä.

Once skaalautuu niin pienelle kuin suurelle jätealan toimijalle. Alueelle onkin syntynyt kiertotalouden ympärille varsinainen Once-ekosysteemi, sillä monet energiayhtiön yhteistyökumppanit ja asiakkaat käyttävät järjestelmää.

Once hoitaa esim. kuormien punnitukset, laboratorioanalyysit, varastotaseiden hallinnan sekä materiaalin toimittajiin liittyvät tiedot ja sopimukset. Jaettu tieto hyödyttää koko ketjua.

Puhtaampaan tulevaisuuteen

Oulun Energialla on kunnianhimoisia tavoitteita. Tuleva biovoimalaitos auttaa yhtiötä kohti tavoitettaan olla hiilineutraali energiantuottaja 2030-luvun kuluessa. Once on matkassa mukana.

– Kiertotaloudessa materiaalivirtojen hallinta nousee vielä isompaan rooliin kuin mitä se voimalaitoksella on, arvioi kehityspäällikkö Heikki Harju-Autti.

Oulun Energian tavoitteena on tehdä kiertotaloudesta yhtiön toiminnan kokonaisvaltainen tukijalka. Kehityspäällikkö Heikki Harju-Autti kertoo tavoitteeksi toiminnan laajentamisen kauppa-, teollisuus-, rakentamis- ja purkujätteisiin.

– Uskon että lähdemme tekemään kiertotalousratkaisuja myös yhdyskuntajätteen puolelle. Meillä on siellä yhteinen kehityshanke Gasumin kanssa biokaasun tuottamiseksi orgaanisesta jätteestä, Heikki Harju-Autti ennakoi.

Oulun Energia pähkinänkuoressa

130+ Vuotta alalla

94,8 milj. Investoinnit (2020)

5 Voimalaitosta

300+ Työntekijää

228,4 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Once by Pinja

Eroon exceleistä – tietoa ja läpinäkyvyyttä materiaalivirtojen hallintaan: Säästä 30 % toimitusketjun hallinnan kustannuksista.

Asiakkaidemme kokemuksia

Helen – Bioenergian edelläkävijä automatisoi kestävyysraportoinnin Pinjan ratkaisulla

Helenin ja Pinjan yhteistyö varmistaa kestävän energiantuotannon biomassan toimitus- ja tuotantoketjun vastuullisuuden, sekä viranomaisraportoinnin velvoitteiden täyttymisen

Gasum

Gasumin ja Pinjan saumaton ja joustava yhteistyö toi helpotusta Gasumin työntekijöiden arkeen optimoimalla kuormia ja automatisoimalla järjestelmiä

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian pitkä yhteistyö tiivistyi kun voimalaitoksilla otettiin käyttöön materiaalivirtojen tiedonhallinnan järjestelmä Once by Pinja.

Pori Energia

Pori Energian vaihtaessa vanhan raportointijärjestelmänsä Once by Pinjaan oli sujuva kommunikaatio yritysten välillä avainasemassa.

Kotkamills

Once by Pinja on säästänyt Kotkamillsin työntekijöiden aikaa automatisoimalla materiaalivirtojen tietojenkeruun.

Kuopion Energia

Kuopion Energialla pitkään käytössä ollutta Once by Pinja -järjestelmää laajennettiin polttoainetietojärjestelmästä koskemaan myös raportointia.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä