Pori Energia

Pori Energian vaihtaessa vanhan raportointijärjestelmänsä Once by Pinjaan oli sujuva kommunikaatio yritysten välillä avainasemassa.

Tarpeet selville

Once by Pinja -järjestelmän käyttöönoton kartoitusvaiheessa selvitettiin asiakkaan toimintatavat, raportointikäytännöt ja muut tarpeet hyvän kommunikaation avulla.

Kommunikaatio avainasemassa

Pori Energia pidettiin koko ajan kärryillä tilanteesta ja Pinja ehdotti hyviksi todettuja toimintatapoja eri tilanteisiin.

Helppokäyttöinen Once

Henkilöstön oli helppoa omaksua järjestelmän käyttö perustoiminnallisuuksia ja raportointia koskevien koulutusten jälkeen.

Pinjalta osattiin esittää kysymyksiä, joita emme olleet osanneet aiemmin ajatella. Heiltä löytyi laajaa näkemystä asioihin. Saimme kuulla, miten muilla on vastaavia asioita hoidettu. Tämän pohjalta voimme myös omalla porukalla miettiä asioita syvällisemmin.

Panu Ahonkivi, Pori Energian hankintaprojektin vetäjä

Haaste: Vanhat raportointijärjestelmät eivät olleet yhteneviä toimipaikkojen välillä

– Päädyimme vaihtamaan vanhan systeemin Once by Pinjaan, koska se vaikutti olevan paras saatavilla ollut valmis tuote meidän tarpeeseen. Saamme Oncesta ajantasaista tietoa, joka puolestaan helpottaa meidän polttoaineen hankinnan suunnittelutyötä. Once antaa eri polttoainevaihtoehtojen kustannustietoa varsinkin omien polttoainevarastojemme osalta. Tämä tieto on meille rahan arvoista, Ahonkivi kertoo.

– Myös minulla on projektista positiiviset fiilikset. Nyt on olo, että menemme tässä oikeasti eteenpäin. Päästään pois exceleistä ja erillislaskennasta, kehitysinsinööri Tiia Niemi kertoo. Esiselvitysvaihe oli monella tapaa hyödyllinen, siinä omakin ajatus kirkastui, että mitä oikein tässä olemme tekemässä.

Ratkaisu: Projekti kulkee, kun tieto kulkee

Oncen hankinta- ja käyttöönottoprojektissa asiat etenivät sujuvan systemaattisesti. Käyttöönoton kartoitusvaiheessa selvitettiin asiakkaan toimintatavat, raportointikäytännöt ja muut tarpeet. Onnistumiselle olennaista on hyvä kommunikointi asiakkaan ja toteuttajan välillä. Projektipäällikkö Kimmo Helkala Pinjalta kiittääkin Pori Energian henkilöstöä huolellisesta ja sitoutuneesta otteesta projektiin.

– Panun ja muiden projektissa mukana olleiden kanssa yhteistyö oli erittäin sujuvaa. Panu oli aktiivinen ja omistautunut projektin eteenpäin vientiin. Koko tiimi teki annetut ”kotiläksyt” huolellisesti ja saimme näin tietoa, joka mahdollisti tehokkaan työskentelyn ja kehittyneempien ratkaisujen tarjoamisen. Asiakas tunsi omat järjestelmät ja prosessit hyvin ja työpajoissa asioihin päästiin aina suoraan asiaan, hän kiittelee.

Myös Ahonkivi oli tyytyväinen projektin kulkuun.
– Pinjalta osattiin esittää kysymyksiä, joita emme olleet osanneet aiemmin ajatella. Heiltä löytyi laajaa näkemystä asioihin. Saimme kuulla, miten muilla on vastaavia asioita hoidettu. Tämän pohjalta voimme myös omalla porukalla miettiä asioita syvällisemmin, Ahonkivi kertoo.

– Mukavaa oli myös se, että henkilöt eivät vaihtuneet missään vaiheessa, vaan koko projekti käytiin läpi samojen tuttujen henkilöiden kanssa, Niemi sanoo.

Molemminpuolinen sitoutuminen on näkynyt sujuvuutena koko projektin ajan. Pori Energialla ollaan oltu tyytyväisiä, että heidät on pidetty koko ajan kärryillä tilanteesta ja että Pinja on ehdottanut hyviksi todettuja toimintatapoja eri tilanteisiin.

– Käyttöönotto on mennyt yllättävän hyvin ja henkilöt ovat päässeet nopeasti kiinni järjestelmän käyttöön. Saimme koulutuksen perustoiminnoista ja erilaisista raportointiominaisuuksista. Once on todella helppokäyttöinen. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että kaikki tarvittava tieto kosteusanalyyseistä alkaen löytyy nyt yhdestä paikasta, Ahonkivi summaa.

Niemen mielestä parasta on, että nyt kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu.
– Olemme muuttaneet prosessin myötä hieman myös sisäistä työn organisointiakin, jotta voimme seurata paremmin isoa kokonaisuutta.

Pori Energia pähkinänkuoressa

120+ Vuotta alalla

99,9% Kaukolämmön toimitusvarmuus

50 000+ Sähkönsiirron asiakasta

200+ Työntekijää

108,3 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Once by Pinja

Materiaalivirtojen hallinnalla varmistetaan oikea raaka-aine oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan.

Asiakkaidemme kokemuksia

Helen – Bioenergian edelläkävijä automatisoi kestävyysraportoinnin Pinjan ratkaisulla

Helenin ja Pinjan yhteistyö varmistaa kestävän energiantuotannon biomassan toimitus- ja tuotantoketjun vastuullisuuden, sekä viranomaisraportoinnin velvoitteiden täyttymisen

Gasum

Gasumin ja Pinjan saumaton ja joustava yhteistyö toi helpotusta Gasumin työntekijöiden arkeen optimoimalla kuormia ja automatisoimalla järjestelmiä

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian yhteistyö sai jälleen jatkoa, kun Once by Pinja -järjestelmää alettiin kehittämään myös kiertotalouden käyttöön.

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian pitkä yhteistyö tiivistyi kun voimalaitoksilla otettiin käyttöön materiaalivirtojen tiedonhallinnan järjestelmä Once by Pinja.

Kotkamills

Once by Pinja on säästänyt Kotkamillsin työntekijöiden aikaa automatisoimalla materiaalivirtojen tietojenkeruun.

Kuopion Energia

Kuopion Energialla pitkään käytössä ollutta Once by Pinja -järjestelmää laajennettiin polttoainetietojärjestelmästä koskemaan myös raportointia.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä