Gasum

Gasumin ja Pinjan saumaton ja joustava yhteistyö toi helpotusta Gasumin työntekijöiden arkeen optimoimalla kuormia ja automatisoimalla järjestelmiä

Ennen laskutus vei jopa viikon verran työaikaamme kuukautta kohti, nyt se on vain noin kahden päivän työ, mikä on merkittävä säästö.

Anna-Mari Satosalmi, Gasumin tuotannonohjausinsinööri

2017 pilottivaihe käynnistettiin

9 biokaasulaitoksessa käytössä

4 päivää nopeampi laskutus

n. 1 työ pv vähentynyt kuukausiraportoinnin tarpeesta kuukaudessa

Haaste: Laskutuksen automatisointi ja kuormien reaaliaikainen seuranta

”Meillä oli tarve saada läpinäkyvyyttä siihen, miten meidän laitoksillamme toimitaan ja päästä reagoimaan aiempaa paremmin laitoksen läpi kulkeviin massavirtoihin. Käynnistimme Pinjan kanssa näiden ratkaisemiseksi pilottivaiheen yhdellä laitoksistamme syksyllä 2017, josta jatkoimme kokonaistoteutukseen. Vuoden 2018 aikana Once by Pinja lanseerattiin jo kaikille laitoksillemme Suomessa. Järjestelmällä hallitsemme koko kiertotalouden toimitusketjuamme jätekuormien vastaanotosta lannoitteiden toimituksiin sekä niihin liittyvää raportointia,” sanoo tuotannonohjausinsinööri Anna-Mari Satosalmi Gasumilta.

Ratkaisu: Once by Pinja -järjestelmän käyttöönotolla merkittävä työaikasäästö

”Pääasiallinen tarpeemme oli automatisoida saapuvien jätekuormien laskutus, mutta yhtä tärkeää oli myös reaaliaikainen kuormien seuranta laitoskohtaisesti.

Once by Pinja -järjestelmän automaattisen valvonnan avulla näemme nyt jokaisen laitoksen sen hetkisen syötetason ja pystymme tarkastelemaan syötekokonaisuuksia sekä varastotilannetta halutulta aikajänteeltä kuormittamatta laitoshenkilökuntaa.

Laitoksen syötemäärään ja varastotilanteeseen päästään vaikuttamaan lähes reaaliaikaisesti, ja pystymme optimoimaan jätekuormia huomattavasti aiempaa paremmin laitosverkostossamme. Once by Pinja -järjestelmän reaaliaikaisen seurannan avulla näemme nyt, tuleeko laitoksillemme sopiva määrä jätekuormia tuotantotarpeeseen nähden,” Satosalmi kertoo.

Käytössämme on myös järjestelmän tarjoama asiakasportaali, jolla on helppo jakaa tietoa kumppaneiden ja asiakkaiden kesken. Se on vähentänyt kuukausiraportoinnin tarvetta noin yhden työpäivän kuukaudessa, sillä asiakkaillamme on järjestelmään omat tunnukset, joilla he pääsevät katsomaan itse kuormaraportit reaaliaikaisesti.

Anna-Mari Satosalmi, Gasumin tuotannonohjausinsinööri

”Suurin hyöty tulee laskutuksen automatisoinnista”

”Nyt vaa’alta lähtee suoraan Once by Pinja -järjestelmään tieto siitä, millaisen tonnimäärän ja jätemateriaalin tietty asiakas on tuonut. Kerran kuukaudessa Once by Pinja lähettää automaattisesti tiedot asiakaskohtaisista kokonaiskuormista ja niihin liittyvistä sopimuksista laskutukseemme. Asiakkaalle saadaan lasku vain muutamalla klikkauksella. Ennen laskutus vei jopa viikon verran työaikaamme kuukautta kohti, nyt se on vain noin kahden päivän työ, mikä on merkittävä säästö.

Käytössämme on myös järjestelmän tarjoama asiakasportaali, jolla on helppo jakaa tietoa kumppaneiden ja asiakkaiden kesken. Se on vähentänyt kuukausiraportoinnin tarvetta noin yhden työpäivän kuukaudessa, sillä asiakkaillamme on järjestelmään omat tunnukset, joilla he pääsevät katsomaan itse kuormaraportit reaaliaikaisesti. Aiemmin lähetimme kuormaraportit heille kerran kuukaudessa manuaalisesti laitoskohtaisten vaakaraporttien pohjalta.”

”Yhteistyö Pinjan kanssa on ollut todella saumatonta ja joustavaa”

”Pinja oli osalle henkilöstöämme jo entuudestaan tuttu, olimme kuulleet sitä kautta muiden hyvistä kokemuksista. Myös meidän yhteistyömme on ollut todella saumatonta ja joustavaa. Helpottaa molempien osapuolten töitä, kun asioita käydään läpi ennakoiden ’face-to-face’. Oli todella tärkeää, että kävimme juurta jaksaen läpi arkipäiväämme ja he selkeästi halusivat ymmärtää, mitkä meidän kipupisteemme ovat. Se varmasti maksoi vaivan.

Projekti sujui todella hyvin, annetussa aikataulussa eikä budjettiylityksiäkään tullut. Suurimmissa kulmakohdissa ollaan tavattu kasvokkain, mutta ennakoivasta toimintatavasta johtuen mitään isompia ongelmia ei päässyt kehkeytymäänkään. Yhtä aikaa meneillään oli monta kehitysprojektia, jotka Pinja otti hyvin huomioon ja he keskustelivat myös muiden järjestelmätoimittajien kanssa.

Yhteistyöhömme on tähän asti kuulunut ihan konkreettisesti muun muassa Once by Pinja -käyttöliittymä ja järjestelmän käyttöönotto kaikilla laitoksillamme, Once by Pinja -järjestelmän liittäminen laskutusjärjestelmäämme, asiakasportaalin käyttöönotto ja osin myös Once Mobile, jota olemme parhaillaan lanseeraamassa. Kuljettajat pääsevät sen myötä kirjaamaan itse kuormat vaa’alle kännykän kautta eikä tarvitse enää kurkotella vaakapäätteelle rekan ikkunasta. Innolla jo odotamme jatkoyhteistyötä Pinjan kanssa, olemme jo käyneet tulevat kehitystarpeet yhdessä läpi,” Satosalmi summaa.

Gasum pähkinänkuoressa

25+ Vuotta alalla

17 Biokaasulaitosta

n. 380 Työntekijää

2 722,5 milj. Liikevaihto (2022)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Once by Pinja

Materiaalivirtojen hallinnalla varmistetaan oikea raaka-aine oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan.

Asiakkaidemme kokemuksia

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian yhteistyö sai jälleen jatkoa, kun Once by Pinja -järjestelmää alettiin kehittämään myös kiertotalouden käyttöön.

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian pitkä yhteistyö tiivistyi kun voimalaitoksilla otettiin käyttöön materiaalivirtojen tiedonhallinnan järjestelmä Once by Pinja.

Pori Energia

Pori Energian vaihtaessa vanhan raportointijärjestelmänsä Once by Pinjaan oli sujuva kommunikaatio yritysten välillä avainasemassa.

Kotkamills

Once by Pinja on säästänyt Kotkamillsin työntekijöiden aikaa automatisoimalla materiaalivirtojen tietojenkeruun.

Kuopion Energia

Kuopion Energialla pitkään käytössä ollutta Once by Pinja -järjestelmää laajennettiin polttoainetietojärjestelmästä koskemaan myös raportointia.

Haapajärven Lämpö

Haapajärven Lämpö huomasi kustannuksissa säästöjä ja toiminnan tehostuneen Once by Pinja -järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä