Visma

Pinjan ja Visman yhteistyö toi Visman IT-tiimin tekemiseen uudenlaisen ketteryyden, hallinnan, skaalautumisen sekä rohkeuden kokeilla uusia ominaisuuksia.

ValueFramen mukana alusta asti

Yhteistyö Pinjan kanssa alkoi jo ValueFramen perustamisvuosina, sillä järjestelmän tukipalvelut, ohjelmistokehitys ja pilvialusta on alusta asti ollut Pinjan ylläpidossa.

Projektin eteneminen

Kokonaisuudessaan migraatioprojekti kesti vajaat kaksi vuotta hienoja onnistumisia että ennakoimattomia haasteita. Tietokantoja pilvialustalle siirrettiin yhteensä reilu 600 kappaletta ja koko vanha alusta ajettiin alas.

Uutta sujuvuutta

Julkipilvi on mahdollistanut tekemiseen uudenlaisen ketteryyden, hallinnan, skaalautumisen sekä rohkeuden kokeilla uusia ominaisuuksia.

Yhteistyö Pinjan kanssa on ehdottomasti todella sujuvaa, avointa sekä puolin ja toisin rehellistä.

Riitta Kemppainen, Visman Product Owner

Tietoa projektista

yli 600 pilvialustalle siirrettyä tietokantaa

yli 13 000 ValueFramen loppukäyttäjää

alle 2 vuotta migraatioprojektin kesto

Haaste: ValueFrame -toiminnanohjausjärjestelmän siirtäminen julkiseen pilvialustaan

Yhteistyö Pinjan kanssa juontaa juurensa aina ValueFramen perustamisvuosiin, sillä järjestelmän tukipalvelut, ohjelmistokehitys ja pilvialusta on alusta asti ollut Pinjan ylläpidossa. Kun päätös ValueFramen siirtämisestä julkiseen pilvialustaan tehtiin, oli Pinja selkeä valinta yhteistyökumppaniksi.

– Halusimme käyttöömme julkisen pilvialustan tarjoamat erilaiset skaalautumismahdollisuudet ja automatiikan, jotka eivät vanhassa mallissa olleet mahdollisia. Yleisesti myös koko Visma-konsernin näkemys on, että julkinen pilvi tarjoaa parhaat työkalut hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi, kertoo Visman Product Owner Riitta Kemppainen migraatioprojektin taustoista. Pilvialustaksi projektiin valikoitui Amazon Web Services, eli AWS.

Ratkaisu: Pilvipalvelun avulla laajemmat skaalautumismahdollisuudet ja tehokasta automatiikkaa

Uusi alusta suunniteltiin alusta alkaen yhteistyössä Pinjan pilviasiantuntijoiden kanssa. Kokonaisuudessaan migraatioprojekti kesti vajaat kaksi vuotta ja matkalle mahtui sekä hienoja onnistumisia että ennakoimattomia haasteita. Tietokantoja pilvialustalle siirrettiin yhteensä reilu 600 kappaletta ja vanha alusta kokonaisuudessaan ajettiin alas.

– Ilahduttavaa tässä projektissa oli se, miten ketterästi ja yhteistyökykyisesti koko tiimi halusi niitä ongelmia ratkoa. Puhalsimme yhteen hiileen ja teimme paljon töitä sen eteen, että kaikki haasteet saatiin ratkaistua, Kemppainen kuvailee projektin etenemistä.

Pilvimigraatio tarkoittaa myös toimintatapojen muutosta

Suurin vaikutus pilvimigraatiolla on ollut Visman IT-tiimin toimintatapoihin. Uuden ympäristön ylläpitäminen on vaatinut tuttujen toimintatapojen muuttamista ja automatiikan käyttöönottoa. Ennen kaikkea julkipilvi on kuitenkin mahdollistanut tekemiseen uudenlaisen ketteryyden, hallinnan, skaalautumisen sekä rohkeuden kokeilla uusia ominaisuuksia. Vismalle on pystytty esittämään myös alustakehityksen jatkoa varten käytännönläheinen suunnitelma, jonka avulla AWS:stä saadaan kaikki hyöty irti. Pinjan asiantuntijan Masi Hastin mukaan myös kustannussäästöjä on tulevaisuudessa odotettavissa, kun järjestelmän optimointia jatketaan. Hast nostaa pilvipalveluiden eduksi myös niiden luotettavuuden ja saatavuuden, jonka globaalit palveluntarjoajat mahdollistavat.

– Yhteistyö Pinjan kanssa on ehdottomasti todella sujuvaa, avointa sekä puolin ja toisin rehellistä. Voidaan kertoa suoraan missä mennään, mitä halutaan ja ideoida tuotetta yhdessä eteenpäin, Kemppainen kuvailee.

Hänen mukaansa Pinjan ammattitaito ja tekninen osaaminen olivat merkittävässä roolissa koko projektin ajan.

– Aina voi olla luottavaisin mielin, jos jotain Pinjan puolelta pyytää, että kyllä se homma hoituu ja heillä se osataan, hän kertoo.

Muille pilvimigraatiota harkitseville Kemppainen haluaa jättää seuraavat terveiset:

– Rohkeasti vain, siirtykää julkiseen pilvialustaan. Tie tulee todennäköisesti olemaan kivinen, mutta lopuksi erittäin palkitseva. Julkipilvi tarjoaa paljon mahdollisuuksia.

Visma pähkinänkuoressa

20+ Vuotta alalla

1 milj.+ Asiakasta

20+ Maassa

12 500+ Työntekijää

1 741 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Pilvipalvelut

Meiltä saat turvallista ja läpinäkyvää pilvikumppanuutta kapasiteetin lisäksi.

Asiakkaidemme kokemuksia

Jydacom

Jydacom Oy on rakennusliikkeiden järjestelmätarpeisiin erikoistunut ohjelmistotalo. Jydacomin menestyksen salaisuutena ovat ohjelmiston toimialakohtaisuus ja kokonaisvaltaisuus – ratkaisu kattaa kaikki rakennusliikkeen…

DigiFinland

DigiFinland Oy edistää Suomessa sote- ja pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT-yhteensopivuutta. Yhteistyössä Pinjan kanssa DigiFinland muun muassa kehittää digitaalisia…

Kuntien Tiera

Yhteistyön keskeisin tavoite oli PSOP-järjestelmän kokonaisuudistus. Kumppanuus Pinjan kanssa on tuonut toimintaan toivottua ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä.

Jyväskylän yliopisto

Pinjan Jyväskylän yliopistolle pystyttämän raportointiportaalin myötä käsin tehtävä työ vähenee, seurannasta tulee reaaliaikaista ja ymmärrys eri asioiden syy-seuraussuhteista paranee.

HUS

Kehitystyön päätavoitteena on ollut muodostaa selkeämpi ja kattavampi kokonaiskuva HUSin ja sen eri yksikköjen toiminnasta.

HUS

Raporteilla visuaalisesti esitettävät tiedot vaikuttavat nyt organisaation sisällä päätöksentekoon monella eri tasolla.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä