Bioenergian ja kiertotalouden ohjelmistot

Ratkaisuja energian ja kierrätysmateriaalien tuottajille ja käyttäjille sekä energia- ja kiertotalousalan palveluyrityksille

Materiaalivirtojen hallinnalla parempaa tuottavuutta

Palvelemme energiayhtiöitä, jätehuoltoyhtiöitä, laitostoimittajia sekä energia- ja kiertotalousalalla toimivia palveluyrityksiä koko liiketoiminnan elinkaaren ajan. Järjestelmämme auttavat tehostamaan laitoksen toimintaa ja parantamaan työn tuottavuutta. Kehitämme ratkaisuja, jotka parantavat laitosten kustannustehokkuutta, tiedonkulkua ja toimintavarmuutta.

Järjestelmiämme hyödynnetään mm. raaka-aineiden laadun hallinnassa, materiaalien vastaanotossa ja lopputuotteen sekä sivutuotteiden toimituksessa eteenpäin, varastonhallinnassa, laskutuksen ja maksuliikenteen hallinnassa sekä raportoinnissa. Tässä toimitusketjun eri vaiheiden saumaton tiedonkulku on keskeisessä roolissa. Digitaaliset ratkaisut auttavat pääsemään eroon manuaalisesta työstä ja ohjaamaan materiaalivirtoja entistä tehokkaammin nostaen toimitusvarmuutta, tehokkuutta ja laatua. Tällä sivulla voit tutustua materiaalivirtojen hallinnan ratkaisuihimme tarkemmin.

Tutustu bioenergian ja kiertotalouden palveluihimme:

Once – toimitusketjun hallintajärjestelmä

Materiaalivirtojen hallinnalla varmistetaan oikea raaka-aine oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan.

Flow – materiaalivirtojen hallinta- ja seurantajärjestelmä

Flow muuttaa materiaalivirrat ja ajan rahaksi – materiaalinhallinta ja -seurantajärjestelmä.

Sähköinen siirtoasiakirja

Nykyaikaista kuljetusten hallinta ja raportointi sähköisen siirtoasiakirjan avulla

Asiakkaidemme kokemuksia

Ekokymppi

Materiaalivirtojen hallinnan merkitys korostui Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokympissä jätelakiuudistuksen myötä. Haasteeseen tarjosi ratkaisun Flow by Pinja.

EcoUp Oyj

Pinjan Total ERP -järjestelmä toi vihreän rakentamisen ratkaisuihin erikoistuneelle EcoUpille lisää tehoa Ekovilla-kärkituotteensa uusasiakashankintaan.

EasyOpp

Toiminnanohjauspalveluita tarjoava EasyOpp jatkaa voimakasta kasvuaan hyödyntäen Pinjan monipuolista ohjelmistokehityskumppanuutta

Gasum

Gasumin ja Pinjan saumaton ja joustava yhteistyö toi helpotusta Gasumin työntekijöiden arkeen optimoimalla kuormia ja automatisoimalla järjestelmiä

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä