Helen – Bioenergian edelläkävijä automatisoi kestävyysraportoinnin Pinjan ratkaisulla

Helenin ja Pinjan yhteistyö varmistaa kestävän energiantuotannon biomassan toimitus- ja tuotantoketjun vastuullisuuden, sekä viranomaisraportoinnin velvoitteiden täyttymisen

Läpinäkyvyys kaikkien sidosryhmien suuntaan

Viranomaisvelvoitteiden täyttäminen luotettavasti

Selkeä ajansäästö raportoinnissa ja kuun vaihteen töissä

Once on meillä iso ja keskeinen järjestelmä, joka tehostaa raportointia monella eri osa-alueella. Esimerkiksi vastuullisuusraporttia varten tiedot saadaan Oncesta aika suoraan, vähäisellä jatkojalostuksella.

Anna Häyrinen, Team Manager, Environment, Helen Oy

Haaste ja tarve – uusiutuvan energian direktiivi (RED II/III) ja kestävyysraportointi (CSRD) asettavat suuntaviivat vastuullisuuden osoittamiseen

Vuosaaren biolämpölaitoksen käyttöönoton (2022) myötä Helenin biopolttoaineiden hyödyntäminen kaksinkertaistui vuonna 2023. Laitoksen pääpolttoaineena on metsähake, jota syntyy metsätalouden sivutuotteena. Biolämpölaitoksen kaukolämpöteho on noin 260 MW. Yhteensä Helen tuottaa laitoksillaan biomassapohjaista energiaa vuosittain noin 1500 GWh.

Uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerit vaativat Heleniä osoittamaan lämpölaitoksessa käytetyn biomassapolttoaineen alkuperän ja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemän. Biomassan alkuperätietojen todentaminen ja tuotantoketjun päästöjen laskeminen ulottuu kuormatasolle ja korjuupaikalle asti. Jos alkuperää ei voida osoittaa kestäväksi tai toimitusketjun kasvihuonekaasujen päästövähenemä on alle 70 %, biomassaa ei lasketa nollapäästöiseksi. 

Uusiutuvan energian direktiivin vaatimukset edellyttävät siis paljon tiedon keräämistä, hallitsemista, todentamista sekä raportointia. Lisäksi RED II -direktiivissä polttoaineen alkuperän todentaminen on avainasemassa, jota RED III -direktiivi entisestään tiukentaa. Vuosaaren lämpölaitokselle saapuu vuosittain lähes 10 000 kuormaa polttoainetta, joiden jokaisen alkuperä täytyy olla todennettavissa. Suurten volyymien vuoksi manuaalisesti kaiken tarvittavan tiedon kerääminen ja raportointi luotettavasti olisi lähes mahdotonta tai vähintäänkin runsaasti aikaa vievää.

Helen tekee jo nyt vastuullisuusraportointia, mutta huomattavan lisän tiedon keräämiseen ja raportointiin tulee tuomaan uusi yritysten kestävyysraportointidirektiivi CSRD sekä EU-taksonomia, joka määrittelee, mitkä yritysten toiminnot lasketaan kestäviksi. Suurta työmäärää helpottavalle ja tietojen oikeellisuuden turvaavalle ratkaisulle oli siis selkeä tarve niin CSRD:n kuin RED:n näkökulmasta.

EU:n ja kansallisten viranomaisten, kuten Energiaviraston, raportointivaatimusten ohella Helen tuottaa raportteja sisäisesti sekä muille sidosryhmille, kuten Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:lle.

Ratkaisu ja hyödyt – Once by Pinja on keskeinen järjestelmä Helenin kestävyysraportoinnissa

Helen käyttää bioenergialaitoksillaan polttoaineen toimitusketjun hallintaan Once by Pinjaa. Vuosien mittaan Helen ja Pinja ovat kehittäneet järjestelmää vastaamaan Helenin tarpeita – yksi merkittävä kehitystyö on ollut kestävyysraportointia tukeva ratkaisu.

Kestävyysraportointiratkaisu auttaa Heleniä

  • varmistamaan lämmöntuotannossa käytetyn biomassan kestävyyden,
  • seuraamaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista,
  • täyttämään uusiutuvan energian direktiivi RED:n kestävyyskriteerit
  • sekä vastaamaan yritysten kestävyysraportointidirektiivi CSDR:n vaatimuksiin.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja biomassan kestävyyden osoittaminen on meille se iso juttu. Oncen avulla kestävyyden osoittaminen ja tuotantoketjun päästöjen laskeminen on nyt mahdollista.

Anna Häyrinen, Team Manager, Environment, Helen Oy

Once by Pinjan kestävyysraportointiratkaisu:

  • Pienentää Helenillä merkittävästi raportointiin käytettyä aikaa ja vapauttaa resursseja muuhun työhön, sillä tarvittavat tiedot ovat yhdessä paikassa ja raportit saadaan tuotettua järjestelmästä vähällä vaivalla.
  • Säästää aikaa päästölaskennassa ja tekee siitä tarkempaa; ratkaisu poimii tiedot, laskentatyökalu laskee CO2-taseen ja laatii viranomaisten vaatimukset täyttävän raportin. Oncella voidaan laskea ja todentaa toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä koko toimitusketjun ajalta.
  • Todistaa biomassan kestävyyden – Oncella voidaan luotettavasti kerätä ja tuottaa tietoja biomassan alkuperästä: se mahdollistaa toimitettujen erien alkuperän ja toiminnassa syntyvien sivutuotteiden seurannan.
  • Varmistaa sertifiointiraportoinnin avulla, että biomassa on sertifioitua ja alkuperävalvottua.
  • Auttaa optimoimaan polttoainehankintoja, päästökauppaa ja tukee pitkän tähtäimen suunnittelua hankinnoissa.

Once – toimitusketjun hallintajärjestelmä

Helen lukuina - 2023

1826 M€ Liikevaihto

786 Henkilöstö

n. 11 350 GWh/vuosi Sähkön ja lämmön tuotanto yhteensä

55% Hiilineutraalia energiaa

38% Suorien kasvihuonekaasupäästöjen vähennys

Asiakkaidemme kokemuksia

Gasum

Gasumin ja Pinjan saumaton ja joustava yhteistyö toi helpotusta Gasumin työntekijöiden arkeen optimoimalla kuormia ja automatisoimalla järjestelmiä

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian yhteistyö sai jälleen jatkoa, kun Once by Pinja -järjestelmää alettiin kehittämään myös kiertotalouden käyttöön.

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian pitkä yhteistyö tiivistyi kun voimalaitoksilla otettiin käyttöön materiaalivirtojen tiedonhallinnan järjestelmä Once by Pinja.

Pori Energia

Pori Energian vaihtaessa vanhan raportointijärjestelmänsä Once by Pinjaan oli sujuva kommunikaatio yritysten välillä avainasemassa.

Kotkamills

Once by Pinja on säästänyt Kotkamillsin työntekijöiden aikaa automatisoimalla materiaalivirtojen tietojenkeruun.

Kuopion Energia

Kuopion Energialla pitkään käytössä ollutta Once by Pinja -järjestelmää laajennettiin polttoainetietojärjestelmästä koskemaan myös raportointia.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä