Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian pitkä yhteistyö tiivistyi kun voimalaitoksilla otettiin käyttöön materiaalivirtojen tiedonhallinnan järjestelmä Once by Pinja.

Projektista lyhyesti

Monipuolista automatisointia

Once on auttanut automatisoimaan voimalaitosten ja jätteenpolttolaitoksen polttoaine- ja materiaalilogistiikkaa, raportointia ja laskutusta.

Jaetusta tiedosta hyötyä

Yhteisessä järjestelmässä jaettu tieto hyödyntää koko hankintaketjua.

Pitkä yhteistyö

Oulun Energian yhteistyö tuotekehityksessä on auttanut kehittämään järjestelmää jo vuodesta 1989 saakka.

Ei olisi mitään mahdollisuuksia naputella kaikkia raportteja käsin Excelissä.

Paavo Puolitaival, Oulun Energian voimalaistosten vastaanotto ja logistiikka vastaava

yli 6 Oulun Energian yhteistyökumppania ja asiakasta käyttää Oncea

2020 avataan Laanilan biovoimalaitos, jossa Once mukana

5 voimalaitoksessa käytössä

Haaste: Kuinka voimalaitoksille tulevien materiaalivirtojen määrää ja laatua voidaan hallita automatisoidusti ja tarkasti

Aiemmin poltettavan materiaalin laadun ja määrän hallinta sekä raportointi oli hankalaa. Ongelmia aiheuttivat tilanteet, joissa laitoksella oli esimerkiksi liian vähän tai liikaa polttoainetta ja jätettä suhteessa tuotantoon.

Ratkaisu: Once by Pinja -järjestelmä auttaa hallitsemaan monitahoista logistiikkaa ja viestintää

Oulun Energian tarpeita vastaava Once by Pinja -järjestelmä toimii apuna kaikkien tulevien ja lähtevien materiaalivirtojen tiedonhallinnassa. Once hoitaa kuormien punnitukset, laboratorioanalyysit, varastotaseiden hallinnan sekä polttoainetoimittajiin liittyvät tiedot ja sopimukset.

Once-ratkaisu on tehostanut ja automatisoinut Oulun Energian koko toimitusketjua ja raportointia. Järjestelmä auttaa asiakaspalvelun ja laitoksen käytännön toiminnan lisäksi lakisääteisten vaatimusten täyttämisessä.

Kehittymistä käsi kädessä

Once by Pinja -järjestelmä ja sen edeltäjä PAS ovat kehittyneet yhdessä Oulun Energian kanssa jo vuodesta 1989 lähtien. Yhteistyö on ollut molempien kannalta hedelmällistä. Energiayhtiön toiveet ja ehdotukset ovat vaikuttaneet Oncen kehitykseen muun muassa tavaran purkamiseen liittyvässä logistiikassa.

– Me ollaan itse aktiivisesti otettu kantaa, mitä halutaan järjestelmältä. Järjestelmän toimittaja on antanut meille esityksensä, ja sen pohjalta sitä on ryhdytty kehittämään, kuvailee voimalaitosten vastaanotosta ja logistiikasta vastaava Paavo Puolitaival.

– Oulun Energia on asiakkaistamme eniten vaikuttanut Oncen energiatuotannon polttoainetietojen hallintajärjestelmän kehittymisessä, kiittää Pinjan järjestelmäasiantuntija Hannu Lepola.

Myös monet Oulun Energian yhteistyökumppanit ja asiakkaat käyttävät Oncea, joka skaalautuu isoille ja pienille toimijoille. Alueelle onkin muodostunut varsinainen Once-ekosysteemi, jossa energiayhtiön lisäksi esimerkiksi alueellinen jätehuoltoyhtiö Kiertokaari Oy, Gasum Oy:n biokaasulaitos, Taminco Finland Oy:n kemikaalitehdas, Air Liquide Oy, Turveruukki Oy, Laanilan Voima Oy, kuljetusyritykset ja laboratoriot hyötyvät jaetusta tiedosta.

Alueen energiantuotannossa puhaltavat muutoksen tuulet uudella vuosikymmenellä. Kahdesta puuta ja turvetta hyödyntävästä yksiköstä vanhempi korvataan syksyllä 2020, kun hiilidioksidipäästöt puolittava biovoimalaitos avataan. Once on mukana muutoksessa.

Oulun Energia pähkinänkuoressa

130+ Vuotta alalla

94,8 milj. Investoinnit (2020)

5 Voimalaitosta

300+ Työntekijää

228,4 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Once by Pinja

Eroon exceleistä – tietoa ja läpinäkyvyyttä materiaalivirtojen hallintaan: Säästä 30 % toimitusketjun hallinnan kustannuksista.

Asiakkaidemme kokemuksia

Helen – Bioenergian edelläkävijä automatisoi kestävyysraportoinnin Pinjan ratkaisulla

Helenin ja Pinjan yhteistyö varmistaa kestävän energiantuotannon biomassan toimitus- ja tuotantoketjun vastuullisuuden, sekä viranomaisraportoinnin velvoitteiden täyttymisen

Gasum

Gasumin ja Pinjan saumaton ja joustava yhteistyö toi helpotusta Gasumin työntekijöiden arkeen optimoimalla kuormia ja automatisoimalla järjestelmiä

Oulun Energia

Pinjan ja Oulun Energian yhteistyö sai jälleen jatkoa, kun Once by Pinja -järjestelmää alettiin kehittämään myös kiertotalouden käyttöön.

Pori Energia

Pori Energian vaihtaessa vanhan raportointijärjestelmänsä Once by Pinjaan oli sujuva kommunikaatio yritysten välillä avainasemassa.

Kotkamills

Once by Pinja on säästänyt Kotkamillsin työntekijöiden aikaa automatisoimalla materiaalivirtojen tietojenkeruun.

Kuopion Energia

Kuopion Energialla pitkään käytössä ollutta Once by Pinja -järjestelmää laajennettiin polttoainetietojärjestelmästä koskemaan myös raportointia.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä