Nestor Cables

Yhteistyö Pinjan kanssa innosti Nestor Cablesin toimenpiteisiin – yhdestä kartoituksesta kaikkien tuotantolinjojen tuotevaihtoprosessien arvovirtakartoituksiin.

Projektin määrittely

Projektin alussa määriteltiin muutamia tuotannon tehostamisen kannalta kriittisiä kehityskohteita. Liikkeelle lähdettiin yhden tuotantolinjan tuotevaihtoprosessien arvovirtakartoituksella.

Kehitystyön hyödyt

Työskentelyn ansiosta tarkastelun kohteena olleen tuotantolinjan tuotevaihtoaika saatiin puolitettua.

Jälkimainingit

Projektin jälkeen lean-menetelmät ovat jalkautunut organisaatioon laajemminkin.  Kaikille työpisteille on tehty vastaavankaltainen harjoitus sekä luotu uusia käytäntöjä mm. päivittäisjohtamiseen.

Nostan ehdottomasti hattua Pinjan asiantuntijoille, jotka hyvin äkkiä pystyivät näkemään,että paras tulos saavutetaan kehittämällä sisäisiä prosesseja entistä tehokkaammiksi ja tuottavammiksi.

Olli Tuovinen, Nestor Cablesin tuotantojohtaja

Haaste: Tuotannon kehittämisen tueksi kaivattiin asiantuntijoiden apua

– Haasteemme ovat tuotannon tehostaminen ja varaston optimointi, kuten lähes poikkeuksetta kaikilla valmistavan teollisuuden yrityksillä. Olimme tehneet sisäistä kehitystyötä jo pitkään, mutta kaipasimme rinnalle kumppania, joka auttaisi meitä kokonaisuuden viimeistelyssä sekä asioiden käytäntöön viemisessä, Nestor Cablesin tuotantojohtaja Olli Tuovinen tiivistää.

Ratkaisu: Sisäisten prosessien kehittäminen toi toivottuja tuloksia

Yhteistyö Pinjan kanssa aloitettiin kartoittamalla 5–6 tuotannon tehostamisen kannalta kriittistä kehityskohdetta. Pian löydettiin yhteinen näkemys siitä, miten prosessia kannattaa lähteä kehittämään.

– Nostan ehdottomasti hattua Pinjan asiantuntijoille Teemu Roviolle ja Janne Lambergille, jotka hyvin äkkiä pystyivät näkemään, että ongelmiemme ratkaisu ei löydy uudesta järjestelmästä, vaan paras tulos saavutetaan kehittämällä sisäisiä prosesseja entistä tehokkaammiksi ja tuottavammiksi.

Liikkeelle kehitystyössä lähdettiin yhden tuotantolinjan tuotevaihtoprosessien arvovirtakartoituksella. Arvovirtakartoitus on lean-menetelmä, jonka avulla pyritään löytämään tuotannossa olevaa hukkaa sekä keskeiset ongelmat ja pullonkaulat. Työskentelymetodiksi valittiin 2+2 päivää, joista kaksi ensimmäistä käytettiin alkukartoitukseen sekä yhteisen tahtotilan kirkastamiseen.

– Käytännössä seisoimme tuotantolinjan vieressä ja kirjasimme ylös hyvin yksityiskohtaisesti mitä työvaiheita vaihdossa tapahtuu ja kuinka kauan ne vievät aikaa. Tämän jälkeen arvoimme, oliko kyseinen tapahtuma arvoa tuottava vai ei, eli oliko se aivan välttämätöntä tehdä juuri nyt vai olisiko se voitu siirtää toiseen ajankohtaan.

Työskentely auttoi Nestor Cablesia ymmärtämään konkreettisesti mitä tuotevaihdossa tapahtuu sekä havaitsemaan hukkaa ja mahdollisia pullonkauloja ja ongelmakohtia. Työskentelyn edetessä määriteltiin myös tuleva tahtotila eli tavoite sille, kuinka tuotevaihdon haluttiin jatkossa sujuvan.

Kartoituksessa esiin nousseita havaintoja ryhdyttiin ratkaisemaan seuraavien viikkojen aikana. Kaikille työvaiheille määriteltiin vastuuhenkilö ja aikataulu, jonka puitteissa kehitystyötä vietiin eteenpäin. Yhteistyö Pinjan asiantuntijoiden kanssa jatkui vielä kahden päivän ajan, jolloin kerrattiin asioita, joita tuotannossa oli muutettu tahtotilan saavuttamiseksi.

Nopeita tuloksia ja kestävää kehitystyötä

Erityisesti Tuovinen kiittää henkilökuntaansa positiivisesta ja kannustavasta otteesta prosessiin.

– Lean-ajattelu oli meille tuttua jo entuudestaan ja uskon, että se edesauttoi asioiden etenemisessä niin nopeasti konkreettiselle toimenpidetasolle.

Tuovisen mukaan tuotannon työntekijät olivatkin isossa roolissa muutoksessa.

– Meille oli tärkeää, että ne ihmiset, joita muutos koskee, ovat osa prosessia.

Kehitystyön ansiosta arvovirtakartoituksen kautta tarkastelun kohteena olleen linjan tuotevaihtoaika saatiin puolitettua. Pinjan Teemu Rovion mukaan tulos on upea osoitus siitä, miten nopeasti tuloksia on mahdollista saada aikaan.

– Tulokset olivat näin hienoja, koska Nestor Cablesin asiantuntijat olivat sitoutuneita ja motivoituneita prosessiin. He suoriutuivat toimenpiteistä poikkeuksellisen hyvin ja on ollut ilo seurata, kuinka loistavasti asiat on viety käytäntöön, Rovio kiittää.

Parasta asiassa on kuitenkin se, että työskentelyn innoittaman Nestor Cablesilla on tehty kaikille työpisteille vastaavankaltainen harjoitus sekä luotu uusia käytäntöjä mm. päivittäisjohtamiseen. Käytännön lean-työ on siis jalkautunut organisaatioon laajemminkin.

Pinjaa Tuovinen kiittää riittävän maanläheisestä ja konkreettisesta lähestymistavasta.

– Teemu ja Janne ovat käytännönläheisiä kavereita. Asiat vietiin heti konkreettisesti tuotantotiloihin ja he kuuntelivat työntekijöidemme kokemuksia ja näkemyksiä herkällä korvalla koko matkan ajan.

Nestor Cables pähkinänkuoressa

10+ Vuotta alalla

n. 6 000 /v Toimitusta verkonrakennusprojekteihin ympäri maailman

60 000 km Kapasiteetti kaapelia vuodessa Oulun tehtaalla

100+ Työntekijää

32,3 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Novi by Pinja

Erinomaisia kunnossapitopäätöksiä tehdään luotettavaan ja ajantasaiseen tietoon perustuen.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kempower – digitaalinen kaksonen mahdollisti tuottavuusloikan

Digitaalinen kaksonen auttoi Kempoweria simuloimaan ennalta erilaisia tuotannon skenaarioita ja tekemään tuottavuutta parantavia päätöksiä tuotantolaitoksensa layoutin ja resursoinnin suhteen. Näin…

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Novi by Pinja kunnossapitojärjestelmä on tuonut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehokkuutta, läpinäkyvyyttä sekä tukea omaisuuden elinkaaren hallintaan.

Darekon

Toimiva KPI-raportointi nopeasti käyttöön yli maarajojen

Betset

Lean-kehityshanke auttoi Betsetiä tehostamaan tuotantoa sekä pienentämään reklamaatiokustannuksia yli 50%.

Fresh Servant

Vähittäiskauppojen ja ammattikeittiöiden luottotoimittaja Fresh Servant on erikoistunut laadukkaaseen tuoreruokaan ja hyvinvointia tukevaan tuotetarjoomaan. Pinjan kanssa toteutetulla tietovarasto- ja raportointiratkaisulla…

EcoUp Oyj

Pinjan Total ERP -järjestelmä toi vihreän rakentamisen ratkaisuihin erikoistuneelle EcoUpille lisää tehoa Ekovilla-kärkituotteensa uusasiakashankintaan.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä