Tana

”Pinjan tuottama etävalvontajärjestelmä tuo alallemme jätteenkäsittelybisnekseen aivan uudenlaisen ajattelutavan."

Valitsimme Pinjan tiedonkeruujärjestelmän toimittajaksi, koska heillä oli kokonaisuuden rakentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon parhaat valmiudet ja osaaminen.

Petri Kuikka, Innovation and Customer Value, Tana Oy

Haaste: Reaaliaikaisen tiedon kerääminen ja hyödyntäminen

”Järjestelmä tuottaa reaaliaikaista tietoa muun muassa polttoaineen kulutuksesta, henkilöstökuluista sekä koneen käsittelemän materiaalin määrästä eli suoranaisesta prosessin katteesta. Se tuottaa myös ennakoivan kunnossapidon tietoa, esimerkiksi osien kulumisesta, jolloin koneiden huoltotarve ilmenee hyvissä ajoin. Tietoa kerätään maailmanlaajuisesti, jolloin tätä ”big dataa” voidaan analysoida aivan uudessa mittakaavassa”, Kuikka selventää.

Ratkaisu: Pinjan kehittämä etävalvontajärjestelmä

”Pinjan kehittämää etävalvontajärjestelmää voidaan hyödyntää monenlaisissa liikkuvissa tai kiinteissä koneissa. Sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi ilmastointilaitteiden valvontaan. Vastaavanlaista järjestelmää tässä laajuudessa ei ole muilla tarjolla. Pari vuotta sitten käyttöön otettu järjestelmä on otettu asiakkaidemme keskuudessa erittäin tyytyväisenä vastaan.

Tapa, jolla se tuottaa asiakkaillemme arvoa on täysin uniikki alalla. Nyt asiakas voi johtaa liiketoimintaansa tarkkoihin lukuihin pohjautuen. Valitsimme Pinjan tiedonkeruujärjestelmän toimittajaksi, koska heillä oli kokonaisuuden rakentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon parhaat valmiudet ja osaaminen. Projekti sujui muutamista haasteista huolimatta erittäin hyvin, sillä yhteydenpito meidän ja Pinjan välillä oli koko ajan avointa ja aktiivista”, Kuikka kertoo.

Tutustu menestystarinan palveluihin

Valmistava teollisuus

Varmista liiketoiminnan menestyminen – tartu digitalisaation mahdollisuuksiin nyt.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kempower – digitaalinen kaksonen mahdollisti tuottavuusloikan

Digitaalinen kaksonen auttoi Kempoweria simuloimaan ennalta erilaisia tuotannon skenaarioita ja tekemään tuottavuutta parantavia päätöksiä tuotantolaitoksensa layoutin ja resursoinnin suhteen. Näin…

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Novi by Pinja kunnossapitojärjestelmä on tuonut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehokkuutta, läpinäkyvyyttä sekä tukea omaisuuden elinkaaren hallintaan.

Darekon

Toimiva KPI-raportointi nopeasti käyttöön yli maarajojen

Betset

Lean-kehityshanke auttoi Betsetiä tehostamaan tuotantoa sekä pienentämään reklamaatiokustannuksia yli 50%.

Fresh Servant

Vähittäiskauppojen ja ammattikeittiöiden luottotoimittaja Fresh Servant on erikoistunut laadukkaaseen tuoreruokaan ja hyvinvointia tukevaan tuotetarjoomaan. Pinjan kanssa toteutetulla tietovarasto- ja raportointiratkaisulla…

EcoUp Oyj

Pinjan Total ERP -järjestelmä toi vihreän rakentamisen ratkaisuihin erikoistuneelle EcoUpille lisää tehoa Ekovilla-kärkituotteensa uusasiakashankintaan.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä