Luvata

Luvatan uuden kunnossapidon ohjausjärjestelmän välttämättömiä ominaisuuksia olivat ohjelmiston selkeys ja käytön yksinkertaisuus – Maint by Pinja vastasi vaatimuksia.

Projektista lyhyesti

Sujuva käyttöönotto

Kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto sujui nopeasti ennalta sovitussa aikataulussa.

Mukautuva järjestelmä

Järjestelmä taipuu hyvin yrityksen erilaisten tehtaiden työskentelytapoihin.

Yhteinen raportointi

Tuotannon ja kunnossapidon yhteinen raportointijärjestelmä palvelee molempia toimintoja.

Meillä on seitsemän erilaista tehdasta, joissa kaikissa on erityyppiset ongelmat. Ne on kyettävä tunnistamaan, jotta kunnossapitoa voi ohjata tehokkaasti.

Matti Hynninen, kunnossapitopäällikkö, Luvata

Hyödyt ja säästöt

2006 yhteistyö alkoi

45 asentajan jatkuva järjestelmän käyttö

10% muiden ohjelmistojen tarjoajien lupaamasta käyttöönottoajasta

Haaste: Kunnossapito siirrettiin kumppanilta omaan hallintaan

Eräs suuria ongelmia oli, että organisaatio kaikkineen oli saatava pystyyn nopeasti, sillä tuotanto ei voi jäädä odottelemaan kunnossapidon verkkaista syntymistä. Vaikka henkilöstö oli pääosin tehtaaseen ja tehtäviin perehtynyttä, työkalut ja hallinnan järjestelmät oli hankittava kokonaan alusta.

Ratkaisu: Maint by Pinja-kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton helppous ja nopeus vakuutti

”Päädyimme valitsemaan kunnossapidon hallintaan Maint by Pinja -järjestelmän. Meillä oli jo käytössä Machine Track -järjestelmä koneiden seurantaan, joten päätös tuntui sen pohjalta luontevalta. Mutta erityisesti vaakaa kallisti luvattu käyttöönoton nopeus ja joustava räätälöinti”, kertoo silloinen kunnossapitopäällikkö Matti Hynninen.

Hynninen sanoo, että luvattu käyttöönottoaika oli vain kymmenen prosenttia siitä, mihin muut ohjelmistojen tarjoajat olivat pystyneet. Järjestelmä voitiin räätälöidä sellaiseksi kuin haluttiin. Raportoinnin ja vikaluokitusten tarkka harkinta antaa pohjan sille, että systeemi antaa mahdollisimman tarkat perusteet kunnossapidon kehittämiselle.

”Olemme saaneet hyvää palautetta kunnossapidon alihankkijoiltamme. Selkeä luokittelu auttaa hyvään jälkianalyysiin – alihankkijatkin näkevät nyt selvästi ne syyt, joiden takia he täällä käyvät.”

Työkalu asentajille

Kun Luvatassa päätettiin hankkia kunnossapidon ohjausohjelmisto, lähtökohdaksi otettiin, että sen on toimittava asentajien työkaluna. Siitä ei haluttu ylemmän johdon ohjaus- ja raportointijärjestelmää, vaan ennakoivan kunnossapidon välinettä.

Ohjelmiston selkeys ja käytön yksinkertaisuus olivat välttämättömiä ominaisuuksia. Niiden johdosta ohjelmisto on helppo oppia ja sitä on miellyttävä käyttää. Siitä koituu mainittava ajan säästö, sillä 45 asentajaa kirjaa tietoja jatkuvasti järjestelmään.

Hynninen kertoo, että järjestelmä kirjaa myös tuotannon tekemät ja tilaamat huolto-, korjaus- ja kehitystyöt. Näitä onkin itse asiassa enemmän kuin varsinaisen kunnossapidon tilaamia alihankintoja. Siitä on myös linkki tuotantoon ja sen konehallintaan Machine Track:in kautta.

”Kunnossapito on oleellinen osa tuotantoa, ja yhteinen raportointijärjestelmä on luonnollinen ratkaisu. Tuotanto näkee myös korjaus- ja huoltotöiden etenemisen, ja voi varautua sen mukaan”, Hynninen sanoo.

Luvata pähkinänkuoressa

110+ Vuotta alalla

12 Toimipaikkaa

9 Toimialaa

350+ Työntekijää

180,1 milj. Liikevaihto (2019)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Novi by Pinja

Ennakoivan kunnossapidon perustana toimii älykäs kunnossapitojärjestelmä, jota koko organisaatio käyttää mielellään.

Gema by Pinja

Tehtaan työt ja kehittäminen haltuun yhdellä järjestelmällä.

Asiakkaidemme kokemuksia

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Novi by Pinja kunnossapitojärjestelmä on tuonut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehokkuutta, läpinäkyvyyttä sekä tukea omaisuuden elinkaaren hallintaan.

Oulun Energia

Oulun Energian tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin energiatuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Pinjan järjestelmät toimivat apuna muutoksessa.

Veolia

Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä auttaen yrityksiä ja julkishallintoa hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Porvoon Kilpilahdessa toimivan voimalaitoksen kunnossapitoa ohjataan…

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Valmet – kunnossapidon USA:n ja maailman tilannekuva globaalisti

Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttöön. Novi ylitti kaikki odotukset.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä