Niiralan Kulma

Niiralan Kulman toiminta-alueen kasvaessa Pinjan BI-palvelut tarjosivat kehitystä toimintaan ja sisäisiin prosesseihin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Projektin alustaminen

Ensimmäisenä rakennettiin taloushallinnon datan keräystä ja varastointia varten tietovarasto.

Reaaliaikaista raportointia

Pinja huolehtii, että kerätty data analysoidaan ja jalostetaan asiakkaalle sopivaan muotoon oikea-aikaisina raportteina.

Jatkoa luvassa

Tulevaisuudessa on suunnitelmissa integroida tietovarastoon myös toiminnanohjausjärjestelmästä kertyvä data.

Palvelu säästää aikaa, vähentää virheiden mahdollisuutta sekä tekee taloushallinnon tiedosta avoimempaa.

Petra Laukkanen, Niiralan Kulma Oy:n talouspäällikkö

Haaste: Kasvun myötä ketterän raportoinnin ja tiedolla johtamisen merkitys on kasvanut

“Perehdyttyämme nykyaikaisiin Business Intelligence -palveluihin, päätimme ottaa tietojohtamisen kehittämisen agendalle omassa organisaatiossamme. Vakuutuimme Pinjan BI-palveluiden sopivuudesta tarpeisiimme, sillä saimme kätevästi koko paketin tiedonkeruusta ja integraatioista johdon reaaliaikaisiin raportteihin samasta talosta”, Petra Laukkanen, talouspäällikkö Niiralan Kulmasta kertoo.

Ratkaisu: Business Intelligencen ja kumppanin avulla reaaliaikaista raportointia

BI-palvelun käyttöönotto on tapahtunut kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin tietovarasto, jonne taloushallinnon data kerätään ja varastoidaan. Tiedonsiirto ja tietovaraston luonti tapahtui huomaamattomasti, asioista sovittiin yhdessä palaverissa.

BI-palvelun myötä taloushallinnon tekemä manuaalinen työ vähenee. Pinja vastaa siitä, että kerätty data analysoidaan ja jalostetaan asiakkaalle sopivaan muotoon oikea-aikaisina raportteina.

“Pinja auttaa meitä käyttöönotossa ja oikeiden raportointityökalujen valitsemisessa. Työpajoissa siirretään osaamista työntekijöillemme, jotta he voivat käyttää Power BI -raportointityökalua itsenäisesti. BI-palvelun toimitus on sujunut meidän näkökulmastamme vaivattomasti ja helposti”, Laukkanen jatkaa.

Älykäs raportointi nopeuttaa tavoitteiden saavuttamista

Tulevaisuuden suunnitelmissa on integroida tietovarastoon myös toiminnanohjausjärjestelmästä kertyvä data, jolloin Power BI:n hyödyntämisen mahdollisuudet lisääntyvät entisestään. Isossa vuokrataloyhtiössä ollaan erityisen kiinnostuneita seuraamaan esimerkiksi kohteiden käyttöasteita sekä toteutuneita ja budjetoituja kustannuspaikkakohtaisia kustannuksia korjauksiin liittyen.

“Eri järjestelmien keräämän datan yhdistäviä raportteja meillä ei ole ollut käytössämme, mutta Power BI:n myötä tiedon yhdistäminen ja analysointi onnistuvat käden käänteessä reaaliaikaisesta tiedosta”, Laukkanen kertoo.

BI-palvelun myötä taloushallinnon tekemä manuaalinen työ vähenee, kun raportit saadaan reaaliaikaisesti mobiililaitteeseenkin helposti ymmärrettävässä muodossa. Palvelu säästää aikaa, vähentää virheiden mahdollisuutta sekä tekee taloushallinnon tiedosta avoimempaa.

“Odotamme uteliaina ja innolla, että pääsemme hyödyntämään Power BI:n mahdollisuuksia arjen työssämme. Uskon, että mitä enemmän käytämme palvelua, sitä enemmän opimme hyödyntämään tietoa toiminnan kehittämisessä Niiralan Kulman asukkaiden hyväksi”, Laukkanen päättää.

Niiralan Kulma pähkinänkuoressa

70+ Vuotta alalla

yli 6 000 Asuntoa

yli 10 000 Asukasta

150+ Työntekijää

44 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Business Intelligence

Tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut toimialasta riippumatta.

Asiakkaidemme kokemuksia

Jyte

Jyten selainkäyttöinen avosairaanhoidon laadun seurantajärjestelmä eli Laatupankki syntyi yhteistyössä Pinjan kanssa.

Unico

Unico halusi uudistaa raportointiaan ja päätyi Pinjan toimittamaan Microsoft Power BI -ratkaisuun.

Jydacom

Jydacom Oy on rakennusliikkeiden järjestelmätarpeisiin erikoistunut ohjelmistotalo. Jydacomin menestyksen salaisuutena ovat ohjelmiston toimialakohtaisuus ja kokonaisvaltaisuus – ratkaisu kattaa kaikki rakennusliikkeen…

Jyväskylän yliopisto

Pinjan Jyväskylän yliopistolle pystyttämän raportointiportaalin myötä käsin tehtävä työ vähenee, seurannasta tulee reaaliaikaista ja ymmärrys eri asioiden syy-seuraussuhteista paranee.

HUS

Kehitystyön päätavoitteena on ollut muodostaa selkeämpi ja kattavampi kokonaiskuva HUSin ja sen eri yksikköjen toiminnasta.

Betset

Betsetin omaan toiminnanohjausjärjestelmään integrointiin Power BI -raportointiratkaisu Pinjan toimintamallilla.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä