MSK Plast

Machine Track on auttanut tuotannon ongelmakohtien poistamisessa sekä tuote- ja laatuseurannan tehostamisessa.

Projektista lyhyesti

Järjestelmän tarve

Tuotantotiedon mittaamista ja analysointia varten hankittiin Machine Track by Pinja -järjestelmä.

Laaja käyttö

Positiivisten käyttökokemusten ansiosta järjestelmä on otettu käyttöön sekä ruisku- että reaktiovalukoneissa.

Käyttöasteen nousu

Järjestelmähankinnan myötä käyttöaste on kohonnut osalla koneista jopa 15 %.

Meillä ei yksinkertaisesti olisi ollut aikaa pitkien järjestelmämääritysten tekemiseen.

Lauri Isosaari, hankinta- ja kehityspäällikkö, MSK Plast

Hyödyt ja säästöt

10-15% käyttöaste parantunut

Haaste: Tuotantotiedon mittaaminen ja analysointi kaipasi systemaattista otetta

Joitain vuosia sitten MSK Plastilla alettiin pohtia, miten tuotantotietoa saataisiin mitattua, kerättyä ja analysoitua systemaattisesti. Yrityksessä tutustuttiin eri toimittajien mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmiin. Machine Track by Pinja -tuotannonseurantajärjestelmä osoittautui parhaaksi ratkaisuksi yrityksen tarpeisiin.

Ratkaisu: Machine Track on auttanut tuotannon ongelmakohtien poistamisessa sekä tuote- ja laatuseurannan tehostamisessa

“Pinjan kotimaisuus, hinta-laatusuhde, saatavilla oleva tuotetuki, jatkuva tuotekehitys, hyvät asiakasreferenssit, lisämoduulit sekä järjestelmän visuaalisuus vakuuttivat meidät. Lisäksi Machine Track on myös helpompi ottaa käyttöön kuin monien muiden toimittajien tuotteet”, Isosaari tiivistää.

Machine Track otettiin käyttöön pienin askelin. Ensin se asennettiin yhteen ruiskuvalukoneeseen. Kun järjestelmä oli osoittanut toimivuutensa, koneiden määrää lisättiin kolmeen. Vähitellen järjestelmä asennettiin kaikkiin ruiskuvalukoneisiin sekä osaan jatkojalostuskoneista.

Tuotantotiloihin hankittiin layout-infonäytöt, joille koottiin järjestelmän kaikista koneista keräämät konekohtaiset tiedot.

“Värikoodien ansiosta infonäytöltä näkee kaikkien koneiden tilan yhdellä silmäyksellä. Lisäksi infonäyttö kertoo numerotietoa laatukuittauksista ja tuotantoerien valmistustilanteesta. Tuotannon viikkopalaverejakin on näppärä pitää infotaulujen luona”, tuotantoinsinööri Niko Hautala sanoo.

Hyviä tuloksia järjestelmän avulla

MSK Plastilla on käytössään myös Machine Trackin lisämoduulit, jotka mahdollistavat tuotteen laatuun liittyvät kirjaukset sekä tuoteseurannan. ERP-järjestelmän ja Machine Trackin välille rakennettiin integraatio, jonka avulla informaatio saadaan liikkumaan järjestelmien välillä.

ERP:stä saadaan siirrettyä esimerkiksi työjonoja, jotka voidaan jakaa yksittäisten koneiden kuormitusohjelmiin. Toiseen suuntaan voidaan puolestaan siirtää tietoa muun muassa valmistuneista tuotemääristä ja tuotteet valmistaneista henkilöistä.

“Meillä ei ollut aiemmin käytössä tuotannon hienosuunnittelutyökalua. Machine Trackin tuoteseuranta ei ole varsinainen hienosuunnitteluohjelma, mutta siinä on meidän tarvitsemamme ominaisuudet. Saimme sen helposti ja kustannustehokkaasti käyttöömme”, Isosaari kiittelee.

“Sen avulla olemme pystyneet tehostamaan selvästi tuoteseurantaamme. Nyt tuotantoa koskevat päätökset onnistuvat keskitetysti työnsuunnittelutasolla”, Hautala jatkaa.

Hautalan ja Isosaaren mielestä Machine Trackin käyttöönotto on ollut opintäyteinen matka. Panostukset ovat alkaneet nopeasti kantaa hedelmää.

“Mittaustiedon avulla olemme päässeet pureutumaan tuotannon ongelmakohtiin ja tekemään selkeitä parannuksia. Joidenkin koneidemme käyttöaste on jo parantunut 10–15 prosenttia. Kehitettävää vielä on, mutta olemme oikealla tiellä”, Isosaari sanoo tyytyväisenä.

Ruiskuvalupuolella saavutettujen onnistumisten myötä MSK Plast on ottanut Machine Trackin käyttöön myös reaktiovaluprosessissa. Positiiviset uutiset ovat kiirineet myös oman yrityksen ulkopuolelle. Järjestelmää otetaan parhaillaan käyttöön Pohjanmaanväylän toisella puolella toimivassa sisaryrityksessä, MSK Cabinsissa.

MSK Group pähkinänkuoressa

70+ Vuotta alalla

10 milj. Toimitettua osaa vuosittain

90% Sopimusvalmistusta

800+ Työntekijää

175 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Gema by Pinja

Tehtaan työt ja kehittäminen haltuun yhdellä järjestelmällä.

Asiakkaidemme kokemuksia

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Novi by Pinja kunnossapitojärjestelmä on tuonut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehokkuutta, läpinäkyvyyttä sekä tukea omaisuuden elinkaaren hallintaan.

Oulun Energia

Oulun Energian tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin energiatuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Pinjan järjestelmät toimivat apuna muutoksessa.

Veolia

Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä auttaen yrityksiä ja julkishallintoa hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Porvoon Kilpilahdessa toimivan voimalaitoksen kunnossapitoa ohjataan…

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Valmet – kunnossapidon USA:n ja maailman tilannekuva globaalisti

Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttöön. Novi ylitti kaikki odotukset.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä