Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy

Suomen vihreimmän pienpanimon kasvava ja kehittyvä toiminta kaipasi tehokasta tuotannon ja kunnossapidon valvontaa.

Projektista lyhyesti

Nopeampi mittaus

Tuotannon manuaalinen mittaaminen oli työlästä ja vei aikaa. Tilalle hankittiin automaattinen koneseurantajärjestelmä.

Helpompi raportointi

Samaan aikaan hankittu kunnossapitojärjestelmä helpotti käyttöhenkilöstön tukipyyntöjen ja vikailmoitusten tekemistä merkittävästi.

Data johtoasemassa

Järjestelmistä kerätty data ohjaa päivittäisjohtamista sekä toimii investointien pohjana.

Koneseurannan avulla kapasiteetti kohosi nopeasti 26500 tölkistä 33000
tölkkiin tunnissa.

Tommi Suutari, tuotantopäällikkö, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy

Hyödyt ja säästöt

n. 30 OEE-luvun tason nousu

1 vko lyhyempi viive kunnossapidossa

6500 tölkkiä tunnissa suurempi kapasiteetti

Haaste: Kasvava ja kehittyvä toiminta kaipasi tehokasta tuotannon ja kunnossapidon valvontaa

Toiminnan käynnistyessä tehtaalla ei ollut minkäänlaista tuotannon tai kunnossapidon valvontaa. Koneiden lisääntyessä ja niiden käyntiajan käydessä yhä kalliimmaksi asiaan kiinnitettiin huomiota. Tuotantopäällikkö Tommi Suutari kertoo, että asiaan tartuttiin pikkuhiljaa.

– Aluksi seurasimme uuden tölkkilinjan käyntiä ja tehoa kellolla ja siirsimme tulokset Excel-pohjaiseen taulukkoon. Se mittaustapa vei kuitenkin liikaa aikaa, joten aloimme etsiä automaattista ratkaisua, ja päädyimme Pinjan tuotannon seurantajärjestelmään.

Oikeaoppisilla työkaluilla järjestelmää kehitettiin edelleen ja kunkin henkilön toimet häiriön sattuessa kyettiin järjestämään tarkoituksenmukaisiksi. Tehtaan koneiden teho nousi, ja OEE-luvussa onnistuttiin kiipeämään tasolta 40 aina tasolle 65–70 saakka.

Ratkaisu: Reaaliaikainen, ennakoiva kunnossapito nosti tuottavuutta

Linjaa parannettiin, mutta silti tuli seisokkeja. Syitä selvitettäessä nousi esiin mahdollisuus, ettei laitteita huolleta riittävän järjestelmällisesti. Tehtaalla on käytössä kaksi tölkitys- ja yksi pullotuslinja, ja kesäsesonkia lukuun ottamatta niistä vain yksi on kerrallaan käynnissä. Aiemmin huoltotoimet tehtiin Excel- pohjaisesti, ja se puolestaan perustui kalenterin etenemiseen, ei koneiden todellisiin käyntiaikoihin. Huolto haluttiin kuitenkin todellisia käyntiaikoja vastaavaksi. Siksi alettiin tutkia markkinoilla olevia kunnossapito-ohjelmistoja ja kerätä käyttökokemuksia niitä käyttäviltä yrityksiltä.

– Hyvät kokemukset tuotannon seurantajärjestelmästä ja vierailut Pinjan kunnossapitojärjestelmää käyttävään tehtaaseen auttoivat päätöksen tekemisessä.

Yrityksessä on viitisenkymmentä työntekijää ja kunnossapidossa on kolme henkilöä sekä automatiikkaan perehtynyt asentaja. Aiemmin työn aikana havaitut viat kirjattiin vihkoon, josta ne siirtyivät kunnossapidon toteutettaviksi noin viikon viiveellä. Uudessa järjestelmässä huolto- ja korjauspyynnöt tehdään selainpohjaisesti, jolloin ne tulevat tietoon heti ja nopeammin työn alle.

– Kun käyttöhenkilöstö sai korjauspyynnöstään kuittauksen sekä tiedon esimerkiksi tarvittavien varaosien olevan matkalla tehtaalle, heistä tuntui, että kunnossapito todella välittää heistä ja koneiden käytettävyydestä. Se aiheutti suorastaan korjauspyyntöjen ryöpyn.

Huollot näkyviksi

Kunnossapitojärjestelmä huolehtii, että määräaikaiset huollon toimenpiteet tulevat tehdyiksi ajallaan. Lisäksi se muistuttaa siitä, että kyseisiin toimenpiteisiin tarvittavat osat ja tarvikkeet hankitaan ajoissa.

– Pinjan järjestelmät toivat monet tehtaan toiminnot näkyviksi, ja niitä seurataan käyttöhenkilökunnasta toimitusjohtajaan saakka. Myös kunnossapidon resurssien suhde tarpeeseen käy ilmi, ja ulkopuolisen avun tarve voidaan ennakoida hyvin, Suutari kertoo.

Nykyään tuotannosta saadaankin tarkat kone-, linja- ja tuotekohtaiset tiedot.

– Kun saamme raaka-aineiden, kuten hiilidioksidin ja veden kulutuksen sekä vaaditun kone- ja työajan käytön näkyviin, kykenemme jyvittämään kunkin tuotteen tehdaskustannukset ja hinnoittelemaan valmistuksen joka kohdaltaan kannattavaksi, Suutari kertoo.

Hän jatkaa, että tehtaan sähkön, lämmön ja veden kulutukset ovat suoraan näkyvillä; esimerkiksi jäteveden voi tarkistaa sekä kuutiometreinä että euroina. Tässä suhteessa Pinjan järjestelmät säästävät suuren työmäärän, sillä kustannusten tarkka erittely olisi muuten työlästä.

Faktaa investointien pohjaksi

Kun järjestelmän toiminta ja luotettavuus näkyvät selvästi, on helppo osoittaa kone tai linja, joka jarruttaa täyden kapasiteetin käyttöä. Ilman koneilta kerättyä faktaa on vaikea perustella päätöksiä oikein, ja harkintaprosessi karkaa helposti pelkälle tuntumatasolle.

– Etiketöintikoneen vaihdossa meillä oli selkeät perusteet siitä, paljonko tehtaan kapasiteetti kasvaa verrattuna uusimista kaipaavan koneen hintaan. Kykenimme osoittamaan, että huoltotoimia oli tehty tarpeeksi ja valmistajan asiantuntija-apukaan ei tässä auttanut. On helppo esittää suuria hankintoja hyväksyttäviksi, kun niiden vaikutukset kustannuksiin, kapasiteettiin ja kannattavuuteen voi esittää paperilla.

Tutustu menestystarinan palveluihin

Gema by Pinja

Tehtaan työt ja kehittäminen haltuun yhdellä järjestelmällä.

Novi by Pinja

Ennakoivan kunnossapidon perustana toimii älykäs kunnossapitojärjestelmä, jota koko organisaatio käyttää mielellään.

Asiakkaidemme kokemuksia

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Novi by Pinja kunnossapitojärjestelmä on tuonut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehokkuutta, läpinäkyvyyttä sekä tukea omaisuuden elinkaaren hallintaan.

Oulun Energia

Oulun Energian tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin energiatuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Pinjan järjestelmät toimivat apuna muutoksessa.

Veolia

Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä auttaen yrityksiä ja julkishallintoa hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Porvoon Kilpilahdessa toimivan voimalaitoksen kunnossapitoa ohjataan…

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Valmet – kunnossapidon USA:n ja maailman tilannekuva globaalisti

Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttöön. Novi ylitti kaikki odotukset.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä