Betset

Betsetin omaan toiminnanohjausjärjestelmään integrointiin Power BI -raportointiratkaisu Pinjan toimintamallilla.

Yhteistyössä vuodesta 2017

Ensimmäisen raportointikehityshanke Pinjan kanssa jo kesällä 2017.

Projektin kaksi vaihetta

Tiedolla johtamisen kulttuuriin tähtäävä Power BI -kehitysprojekti jakautui määrittelyvaiheeseen ja toteutusprojektiin Pinjan toimintamallin mukaisesti.

Tuloksia näkyy heti

Merkittävää säästöä esimerkiksi tarvikepanosten kulutuksessa – hävikin pienennys muutamassa kuukaudessa 5 %:ia. Lisäksi asiakasprojektien tehokas hallinta ja johtaminen on jo alkanut toteutua yhteistyössä Pinjan kanssa Power BI -ratkaisun avulla.

Määrittelyvaihe oli selvästi henkilöstöämme osallistava, ja sillä oli selkeä alku ja selkeä loppu. Pitkälti koimme niin, että Pinja fasilitoi tässä vaiheessa omaa työtämme ja opasti kehitystyössä oikeaan suuntaan.

Harri Bergholm, Betsetin kehitysjohtaja

Haaste: Oman tuotantoprosessin parempi hallinta sekä prosessin tekeminen näkyväksi reaaliaikaisesti myös asiakkaille

Betsetillä oli Power BI -käyttöönottoprojektissa kaksi keskeistä tavoitetta: oman tuotantoprosessin parempi hallinta sekä prosessin tekeminen näkyväksi reaaliaikaisesti myös asiakkaille. Näin avoin tiedonvälitys ei ole rakennusalalla ihan yleistä, mutta Betset uskoo läpinäkyvän toiminnan voimaan.

– Näemme aitoa kilpailuetua siinä, että asiakkaat saavat meiltä kätevästi ja luotettavasti tarvitsemansa tiedot tuotantoon ja sen vaiheisiin liittyen. Meille on tärkeää, että asiakkaat myös pystyvät huolehtimaan omista velvoitteistaan eteenpäin omille asiakkailleen, Betsetin kehitysjohtaja Harri Bergholm kertoo.

Keskeistä on näin ollen paitsi toimittaa johdonmukaisesti korkealaatuisia tuotteita myös pystyä todentamaan tuotettu laatu.

Ratkaisu: Omaan toiminnanohjausjärjestelmään integrointiin Power BI-raportointiratkaisu Pinjan toimintamallilla

Betsetillä on käytössä itse rakennettu ERP-toiminnanohjausjärjestelmä, johon integroitiin nyt Microsoftin Power BI -raportointiratkaisu. Betsetillä nähdään Microsoftin ratkaisulla olevan vahvaa kehityspotentiaalia myös pitkälle tulevaisuuteen.

– Aloitimme ensimmäisen raportointikehityshankkeemme Pinjan kanssa jo kesällä 2017, ja sillä veimme toimintaamme jo hyvän askelen eteenpäin. Tänä vuonna aika oli kypsä seuraavalle vaiheelle ja siirtymiselle todelliseen tiedolla johtamisen kulttuuriin. Siksi toteutimme kehityshankkeen Pinjan kanssa, sanoo Betsetin tietohallintojohtaja Esa Kyrönlahti

Pinjan toimintamalli Power BI -kehitysprojektissa jakautui määrittelyvaiheeseen ja toteutusprojektiin. Betsetillä malli koettiin selkeäksi ja omaa työskentelyä helpottavaksi.

– Määrittelyvaihe oli selvästi henkilöstöämme osallistava, ja sillä oli selkeä alku ja selkeä loppu. Pitkälti koimme niin, että Pinja fasilitoi tässä vaiheessa omaa työtämme ja opasti kehitystyössä oikeaan suuntaan. Määrittelyvaihe valmisti meitä miettimään oman työmme osuutta kokonaisuudessa, joten meillä oli hyvät eväät ja selkeä tehtävälista isommalla porukalla hoidettavaa toteutusprojektia kohti, Bergholm sanoo.

Kehitysprojektissa sovellettu osallistava työtapa ja Pinjan valitsemat työkalut sopivat Bergholmin ja Kyrönlahden mukaan käyttötarkoitukseensa erinomaisen hyvin. He kertovat työskentelymallin tukeneen mainiosti etätyöskentelyä ja tuntuneen siltä, että kaikki todella tekivät työtä yhdessä.

– Kehitysprojektin mukanaan tuoma muutos on vaatinut meiltä totta kai myös omaa opettelua, mutta koko ajan on ollut sellainen olo, että olemme hyvissä käsissä. Pinjan työssä näkyy rautainen ammattitaito, Bergholm kertoo.

Tuloksia näkyy heti – kehitys on kuitenkin jatkuvaa

Kehitysprojektin tuloksista on päästy nauttimaan Betsetillä heti sen valmistumisen jälkeen, syyskuun 2020 lopulta lähtien. Jo tässä ajassa on havaittu konkreettisia muutoksia aiempaan.

– Olemme saavuttaneet merkittävää säästöä esimerkiksi tarvikepanosten kulutuksessa. Arvelisin, että hävikin pienennys on jo nyt noin 5 %:n luokkaa. Vuositasolla puhutaan siis todella merkittävästä määrästä, Kyrönlahti sanoo.

Päätavoite, eli asiakasprojektien tehokas hallinta ja johtaminen, on jo alkanut toteutua Pinjan Power BI -ratkaisun avulla. Merkittävä tiedolla johtamista helpottava elementti on tehokas visualisointi.

– Opimme koko ajan lisää tiedon visualisoinnista. Paljolti on kyse tiedosta, joka meillä on jo aiemminkin ollut omassa ERP-järjestelmässämme. Tieto jalostuu jatkuvasti ja nyt saamme sen myös visuaalisesti näkyville ja siten paremman päätöksenteon pohjaksi. Samoin pystymme tarjoamaan asiakkaan loppukäyttäjille kokonaisuutta havainnollistavan näkymän sopivalla, heidän tarpeitaan palvelevalla tarkkuudella, Kyrönlahti toteaa.

Kehitystyö kuitenkin myös jatkuu. Seuraavana vuorossa on järjestelmän syvällisempi jalkautus Betsetin asiakkaille sekä se, että tuotannossa opetellaan yhä tehokkaampaan reagointiin uuden, datapohjaisen mallin avulla.

– Parasta antia tuotannonohjauksellemme on se, että päätöksenteko helpottuu ja pääsemme todella näkemään, minkä kokoluokan vaikutus kullakin tuotannossa tekemällämme valinnalla on. Tärkeä osansa uudistuksessa on sillä, että tiedonsaanti on nyt reaaliaikaista. Näin valintojen vaikuttavuus näkyy heti – eikä vasta viikkojen päästä, Kyrönlahti toteaa.

Betset pähkinänkuoressa

70+ Vuotta alalla

9 Tehdasta Suomessa

5 Sertifikaattia

600+ Työntekijää

121 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Business Intelligence

Tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut toimialasta riippumatta.

Asiakkaidemme kokemuksia

HUS – Toiminnanohjausraportointi tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan päivittäisjohtamisen tueksi

Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija HUS hyödyntää toiminnanohjauksessaan visuaalista työkalua, jolla sairaalan eri yksiköissä voidaan seurata 15 minuutin välein päivittyvää potilasmäärän…

Darekon

Toimiva KPI-raportointi nopeasti käyttöön yli maarajojen

Fresh Servant

Vähittäiskauppojen ja ammattikeittiöiden luottotoimittaja Fresh Servant on erikoistunut laadukkaaseen tuoreruokaan ja hyvinvointia tukevaan tuotetarjoomaan. Pinjan kanssa toteutetulla tietovarasto- ja raportointiratkaisulla…

Atria

Akseli, Atrian tiedolla johtamisen portaali, on pinjalaisten ja atrialaisten pitkän yhteistyön tulos

Fresh Servant – koneoppimisella tehokkuutta tuotantoon

Kuluttajapakattujen salaattien markkinajohtaja, kotimainen Fresh Servant hyödyntää kasvavassa liiketoiminnassaan yhä enemmän koneoppimisen avulla tuotettuja myyntiennusteita sekä tehokasta sovelluskehitystä. Pinjan kanssa…

Jyte

Jyten selainkäyttöinen avosairaanhoidon laadun seurantajärjestelmä eli Laatupankki syntyi yhteistyössä Pinjan kanssa.

Unico

Unico halusi uudistaa raportointiaan ja päätyi Pinjan toimittamaan Microsoft Power BI -ratkaisuun.

Kuntien Tiera

Yhteistyön keskeisin tavoite oli PSOP-järjestelmän kokonaisuudistus. Kumppanuus Pinjan kanssa on tuonut toimintaan toivottua ketteryyttä ja läpinäkyvyyttä.

Jyväskylän yliopisto

Pinjan Jyväskylän yliopistolle pystyttämän raportointiportaalin myötä käsin tehtävä työ vähenee, seurannasta tulee reaaliaikaista ja ymmärrys eri asioiden syy-seuraussuhteista paranee.

HUS

Kehitystyön päätavoitteena on ollut muodostaa selkeämpi ja kattavampi kokonaiskuva HUSin ja sen eri yksikköjen toiminnasta.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä