Halton

Haltonin ja Pinjan yhteistyö alkoi jo noin vuosikymmen sitten tuotannon simulaation saralla.

Tuotannon optimointi

Kaksiosaisella projektilla tähdättiin tilauskäsittelyn virtaviivaistamiseen ja tuotannonohjauksen optimointiin.

Reaaliaikainen seuranta

Tuotannonohjaajat pääsevät seuraamaan kuormitusta reaaliajassa ja ennakoiden.

Kansainvälinen hyödyntäminen

Digitalisointia halutaan hyödyntää myös Haltonin ulkomaisissa laitoksissa.

Asiakastyömme eivät tietenkään saa myöhästyä, mutta emme myöskään halua pitää tuotantoa tyhjäkäynnillä. Tätä ennakointia ja aikataulustusta varten hankimme PES-järjestelmän.

Sami Ahola, kehityspäällikkö, Halton

Haaste: Vanha ohjausjärjestelmä ei pysty vastaamaan tuotannon monimutkaisiin vaatimuksiin

Perheyrityksessä tunnetaan tuotevalikoiman laajuuden tuomat haasteet: Monissa komponenteissa on mahdollisuus käyttötarvekohtaiseen variointiin ja suuri osa tuotteista tehdään asiakkaalle kustomoidusti. Vanha ohjausjärjestelmä ei enää kyennyt vastaamaan vaatimuksiin.

Ratkaisu: PES by Pinja-järjestelmä auttoi tuotannon kehittämisessä ja optimoinnissa

Haltonin ja Pinjan yhteistyö alkoi jo noin vuosikymmen sitten tuotannon simulaation saralla. Vuonna 2017 käynnistettiin viimeisin projekti, joka tähtää paitsi tilauskäsittelyn virtaviivaistamiseen myös tuotannonohjauksen optimointiin.

– Projektin alkaessa silloinen ohjausjärjestelmämme alkoi olla jo tiensä päässä. Vertailimme vaihtoehtoja uudeksi toimittajaksi, ja Pinjan kanssa pääsimme nopeasti samalle aaltopituudelle. Heiltä tuli ehdotus kaksiportaisesta siirtymästä, jonka ykkösvaiheessa korvasimme silloisen myyntitilauksia käsitelleen järjestelmän uudella. Nyt toisessa vaiheessa viilaamme tuotantopuolen mutkia suoriksi, kertoo Haltonin kehityspäällikkö Sami Ahola.

Laaja tuotevalikoima ja tyypillisesti projektimuotoiset asiakastoimitukset haastavat Haltonin tuotannin toteutuksen. Yritykselle on tärkeää nähdä, kuinka hyvin arviot tuotteiden läpimenoajoista vastaavat todellisuutta, ja pystyä reagoimaan mahdollisiin eroavaisuuksiin nopeasti.

– Asiakastyömme eivät tietenkään saa myöhästyä, mutta emme myöskään halua pitää tuotantoa tyhjäkäynnillä. Tätä ennakointia ja aikataulutusta varten hankimme PESin, Ahola taustoittaa.

Visuaalisuus tuo selkeyttä ja helppoa hallittavuutta

Kehitysprojektin ensivaihe toi helpotusta muun muassa Haltonin työnjohdon ja tuotannon koordinaattoreiden arkeen. He saavat poimittua datamassan joukosta kätevästi omaan tonttiinsa kuuluvat tilaukset, ja esimerkiksi häiriötilanteita koskevat kommentit alkoivat näkyä kätevästi kaikille tarvitseville. Myös logistiikka saa enemmän tietoa järjestelmän kautta.

Meneillään olevassa toisessa vaiheessa hyödyt laajenevat yhä enemmän myös tuotannonohjaajien arkeen.

– Meille on tärkeää, että tuotannonohjaajat pääsevät seuraamaan kuormitusta reaaliajassa ja ennakoiden ja että he pystyvät tietojen avulla järjestelemään tuotantoa tarvittavalla tavalla. PESin visuaalisuus auttaa siinä, että näemme jo nopealla vilkaisulla kuormituksen tilan ja pystymme tarvittaessa reagoimaan siihen nopeasti, Ahola kertoo.

Toimivan tuotteen lisäksi Haltonilla on pidetty tärkeänä toimittajan aktiivista otetta ja asiantuntemusta.

– Meillä on molemmin puolin koossa hyvä tiimi, ja olemme olleet todella tyytyväisiä yhteistyöhön Pinjan kanssa. Käyttöönotto ja liityntä SAP-toiminnanohjausjärjestelmäämme vaati toki oman jumppansa, mutta lopputulos on todella lunastanut lupaukset arkemme helpottamisesta. Valmistuksenohjauksemme selkeytyy ja pystymme jatkossa hallitsemaan helpommin tuotannon kokonaisuutta.

Askel tuotannon digitalisointiin

Siirtymä digitaalisiin ympäristöihin ja työkaluihin näkyy vahvasti myös Haltonilla. Tuotannon tehostamisen potentiaalin moninkertaistaa yrityksessä se, että tuotantolaitoksia on monessa eri maassa. Kymenlaakson Kausalassa vuonna 1969 perustettu Halton on perheyritys, jonka toiminta on laajentunut vuosien varrella jo lähes 35 maahan.

Halton-konsernin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä yli 1 550 henkilöä, ja tuotantolaitoksia on kaikkiaan yhdeksässä maassa. Korkean profiilin käyttökohteisiin toimitettavat tuotteet ovat paitsi huippulaatuisia myös virtaviivaisesti valmistettuja.

– Nyt kun olemme ottaneet reippaan askeleen kohti tuotannon digitalisointia ja optimointia täällä Suomessa, haluamme ilman muuta hyödyntää vastaavaa mahdollisuutta myös ulkomaan-laitoksissamme. Tavoitteenamme on ottaa PES vaiheittain käyttöön Ranskan-tehtaallamme jo lähiaikoina, Ahola mainitsee.

Toinen Haltonillakin konkretisoitunut megatrendi on verkostomallinen toimintatapa. Uudenlaista konseptia Haltonin ratkaisuvalikoimassa edustaa esimerkiksi Inoroom™, joka on kolmen kumppanin yhteisesti kehittämä, integroitu leikkaussaliratkaisu. Tähän vaativaan käyttötarkoitukseen suunniteltu sali on paitsi älykäs ja hygieeninen, myös helppokäyttöinen.

– Erikoisosaamisiamme yhdistellen olemme kehittäneet kokonaisuuden, joka todella palvelee tilaajaa parhaalla mahdollisella tavalla ja jonka voi tilata meiltä avaimet käteen -periaatteella. Tuotteet muuttuvat ja kehittyvät vuosien varrella, mutta pohjimmiltaan yrityksemme ydin on pysynyt samana koko viisikymmenvuotisen toimintamme ajan: avainsana on asiakaslähtöisyys.

Halton pähkinänkuoressa

1969 Perustettu

Yli 35 Eri maassa

1 600+ Työntekijää

197 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

iPES by Pinja

Optimaalinen tuotantosuunnitelma pohjautuu tietoon toimitusketjun tilasta, kapasiteetista sekä materiaaleista.

Simulointi

Tuotannon investointien, prosessien ja materiaalivirtojen mallintaminen.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kempower – digitaalinen kaksonen mahdollisti tuottavuusloikan

Digitaalinen kaksonen auttoi Kempoweria simuloimaan ennalta erilaisia tuotannon skenaarioita ja tekemään tuottavuutta parantavia päätöksiä tuotantolaitoksensa layoutin ja resursoinnin suhteen. Näin…

Pintos

Suomen johtaviin betonirakentamisen tuotetoimittajiin kuuluva Pintos valmistaa Euran ja Lapin tuotantolaitoksissaan muun muassa raudoitusverkkoja, nostolenkkejä, betonivalutarvikkeita sekä kiinnikkeitä – käytännössä…

Junnikkala

Junnikkala on vahvasti vientivetoinen puunjalostusyhtiö, jolla on takanaan jo yli 60-vuotinen historia. Kasvavaan kysyntään vastatakseen pohjanmaalainen Junnikkala rakentaa nykyisiä kahta…

Metsä Fibre

Pinjan ja Metsä Fibren yhdessä toteuttamalla simulointiprojektilla varmistettiin, että uuden sahan pohjaratkaisu ja työnkulku mahdollistavat kuivaamossa tarvittavat läpimenovolyymit.

SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvallin kasvava konttikuljetus volyymi varmistettiin mahdolliseksi – Pinjan simulointimalli testasi terminaalin tehokkuuden

Atria

Pinjan tarjoama PES-ratkaisu vastasi Atrian kahteen pääasialliseen tiedontarpeeseen — operatiivisiin tarpeisiin ja taloushallinnollisiin tarpeisiin.

Snellman – merkittäviä kustannussäästöjä tehokkaammalla tuotannonsuunnittelulla

Tehostunut tuotannonsuunnittelu on auttanut Snellmania optimoimaan pakkasvarastoja yli 20% ja päiväyksistä johtuvaa hävikkiä yli 25%. Yritykselle tämä tarkoittaa merkittäviä kustannussäästöjä.…

Metsä Fibre – maailman modernein saha

Pinjan ja johtavan puupohjaisten biotuotteiden valmistaja Metsä Fibren yhteistyön lopputuloksena sahoille saatiin yksi yhteinen toimintamalli sekä yhtenäiset suunnitteluprosessit.

SSAB Oulainen

Yhteistyössä SSAB:n ja Pinjan projektitiimit ideoivat ja koostivat tutkittavat kehitystoimenpiteet SSAB:n tehtaalle – simulointimallin avulla päästiin testaamaan vaikutuksia kapasiteettiin

Sandvik mining and construction

Sandvikin tuotannonsuunnittelun haaseisiin vastattiin Pinjan PES-järjestelmällä. Tehtaan toimintavarmuus ja tehokkuus kasvoivat merkittävästi.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä