Teknikum

Pinjan järjestelmien avulla Teknikumin tehtaan koneiden huolto on tehostunut ja käyttökatkot vähentyneet

Projektista lyhyesti

Tavoitteet

Tavoitteena tuotannon ja läpimenoaikojen tehostaminen.

Järjestelmän hankinta

Käyttöön hankittiin Machine Track by Pinja -järjestelmä.

Novi käyttöön

Myöhemmin käyttöön otettiin myös Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmä.

Jotta voimme toimia kannattavasti, vaihtoajat on saatava lyhyiksi. Tässä kehitystyössä Machine Trackista on meille selvää hyötyä.

Esko Mäntyharju, Lead Manager, Teknikum

Haaste: Tuotannon tehostamisen tueksi tarvittiin siihen soveltuva järjestelmä

Omien tuotteiden kehittämisen ohella Teknikum räätälöi tuotteita yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin. Tuotannossa on tuhansia tuotenimikkeitä. Vammalan tehdas on erikoistunut muottituotteiden, teollisuusletkujen ja erilaisten muovituotteiden valmistukseen. Kiikan tehtaalla tehdään metallien kumiointia, muottituotteita ja PU-tuotteita, Keravalla taas kehitetään ja tuotetaan kumisekoituksia.

Lean Manager Esko Mäntyharjun mukaan Teknikumilla oli tarve tuotannon tehostamiseen. Niinpä konsernissa lähdettiin kartoittamaan sopivia seurantajärjestelmiä tuotantotehokkuuden kasvattamiseen.

”Kävimme tutustumassa muutaman Machine Track by Pinja -järjestelmää käyttävän yrityksen toimintaan ja näimme, että järjestelmän avulla voitiin todellakin vaikuttaa tuotannon läpimenoaikoihin. Todellisen käyttäjäkokemuksen kuuleminen oli meille merkityksellistä”, Mäntyharju toteaa.

Ratkaisu: Mittaamisen avulla onnistuttiin vähentämään katkojen määrää sekä pureutumaan tuotannon ongelmakohtiin

Machine Track otettiin käyttöön ensimmäiseksi Teknikumin kumisekoitustehtaalla Keravalla.

”Järjestelmän avulla alettiin kerätä tietoa sekoituskonelinjojen toiminnasta. Mittaamisen avulla onnistuttiin vähentämään katkojen määrää ja tuotannon ongelmakohtiin on päästy pureutumaan tarkemmin”, Mäntyharju sanoo.

Operaattorit kirjaavat kaikki koneiden pysähdykset Machine Trackiin. Jos kuittausta ei tehdä, kone ei käynnisty. Tällä varmistetaan, että katkon syy saadaan aina varmuudella tietoon. Koneiden seurantatiedot ja katkojen syyt ovat kaikkien työntekijöiden nähtävillä tehdassalin infonäytöllä.

Tuotantotiloihin ei ole tarvinnut tuoda uusia laitteita, sillä Machine Trackin käyttöliittymä on integroitu suoraan tuotantokoneiden ohjauspaneeleihin. Tiedonkeruuliitäntä tuotantokoneiden logiikkaan on toteutettu opc-tekniikalla.

Machine Track kertoo käyttökatkojen syyt ja odotusajat. Tietojen pohjalta yrityksessä voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä. Tuotteiden räätälöinnin myötä tuotantoerät pienenevät ja tuotevaihtojen määrä lisääntyy.

Lisätehoa päivittäisjohtamiseen Pinjan muilla järjestelmillä

Vuonna 2016 Teknikum aloitti Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän sekä Lean-päivittäisjohtamista tehostavan Shop Floor Managemer -työkalun hyödyntämisen.

Noviin on luotu rekisteri kaikista Vammalan tehtaan koneista. Siihen voidaan tallentaa jokaisen koneen huoltohistoria. Novin kautta hallitaan huoltoja ja tehdään vikailmoituksia. Machine Trackin avulla Noviin saadaan tieto kunnossapidon vasteajoista. Teknikumin 8-henkinen huoltotiimi voi käyttää järjestelmää kätevästi tabletilla.

”Machine Trackin avulla olemme siirtymässä kalenteriperusteisesta käyntiperusteisiin ennakkohuoltoihin. Nyt olemme tehneet huollot määrävälein, vaikka käyttöajat eivät olisikaan vielä täyttyneet. Käyntiperustaisella huoltamisella vältämme turhat huollot ja tämä merkitsee meille selvää säästöä”, Mäntyharju sanoo.

”Shop Floor Manager tuo selvän muutoksen sisäiseen viestintäämme. Aiemmin jonkun on aina pitänyt koota ja tulostaa esitettävät asiat eri lähteistä. Asiat on käyty läpi viiveellä kuukausi-infoissa. Jatkossa halutut tiedot saadaan automaattisesti ja reaaliajassa kaikkien nähtäville. Tiedonkulku siis tehostuu merkittävästi ja toiminnastamme tulee läpinäkyvämpää”, Mäntyharju iloitsee.

Teknikum pähkinänkuoressa

30+ Vuotta alalla

4 Tuoteryhmät

5 Tehdasta

530+ Työntekijää

59,9 milj. Liikevaihto (2020)

Tutustu menestystarinan palveluihin

Gema by Pinja

Tuottavuuden parantaminen alkaa tiedon keräämisellä koneilta ja ihmisiltä.

Novi by Pinja

Ennakoivan kunnossapidon perustana toimii älykäs kunnossapitojärjestelmä, jota koko organisaatio käyttää mielellään.

Asiakkaidemme kokemuksia

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Novi by Pinja kunnossapitojärjestelmä on tuonut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehokkuutta, läpinäkyvyyttä sekä tukea omaisuuden elinkaaren hallintaan.

Oulun Energia

Oulun Energian tavoitteena on siirtyä hiilineutraaliin energiatuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Pinjan järjestelmät toimivat apuna muutoksessa.

Veolia

Veolia on yksi maailman johtavista ympäristöyhtiöistä auttaen yrityksiä ja julkishallintoa hyödyntämään resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Porvoon Kilpilahdessa toimivan voimalaitoksen kunnossapitoa ohjataan…

Peikko

Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä tukee päätöksentekoa ja investointeja Peikko Groupin kansainvälisessä tehdasympäristössä.

Vahterus

Vahterus on hitsatun levylämmönsiirrinteknologian kehittäjä ja markkinajohtaja maailmassa. Kompleksista tuotantoa kehitetään Pinjan tuotannon tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä Gema by Pinjan avulla.

Valmet – kunnossapidon USA:n ja maailman tilannekuva globaalisti

Valmet North American Roll Servicen 7 eri yksikköä ottivat Novi by Pinja -kunnossapitojärjestelmän käyttöön. Novi ylitti kaikki odotukset.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä