Pinja och Kuhmo Oy har enats om att stärka samarbetet inom produktionsledning av Kuhmo sågverk. Avtalet gäller den pågående förnyelsen av sågverket i Kuhmo, som kommer att öka Kuhmos produktionskapacitet till cirka 600 000 m3. 

Tidigare i år tecknade Pinja och Kuhmo Oy ett avtal om att leverera iPES produktionsplanerings- och styrsystem. Samarbetet kommer nu att fortsätta genom att produktionsövervakningen uppgraderas till Gema by Pinja och genom att nya linjer tas med i kontrollsystemet. Dessutom kommer iPES och Gema att integreras för att stötta hela produktionen på ett mer systematiskt sätt.

Enligt Pinjas Senior Project Manager Jenni Mäkinen ska samarbetet leda till att Kuhmos växande och ständiga behov tillgodoses på ett heltäckande sätt. Tack vare de investeringar som gjorts inom sågverksutvecklingsprogrammet kommer den maximala kapaciteten att kunna utnyttjas så snart sågverkslinjen är klar.

Pinjas MES-lösning gör det enklare att hantera helheten genom att den sammanför produktionsstyrning och den information som behövs för produktionen på ett och samma ställe. Med rätt information tillgänglig vid rätt tidpunkt till alla de som behöver den, kan hela tillverkningsverksamheten styras på ett systematiskt och planerat sätt.

Tack vare systemuppgraderingen kommer Kuhmo att ha mer tillförlitlig information av bättre kvalitet för att stödja utvecklingen i framtiden. Till exempel registreras produktspecifik information och kvalitetskontroller enkelt och snabbt i systemet. Tack vare automatiseringen minskar arbetet för hand och data kan användas som stöd i det dagliga arbetet, till exempel vid veckomöten. Infoskärmar hjälper till att sprida information inom organisationen.

– Det pågående utvecklingsprojektet i Kuhmo har varit ett utmärkt tillfälle att reflektera över systemens användning och centrala roll på ett heltäckande sätt. Planeringsfasen för det nya sågverket har gett möjlighet att experimentera och testa saker innan produktionen startar. Vi har haft en unik möjlighet att utveckla saker och fördjupa vårt samarbete i lugn och ro, säger Mäkinen.

Ytterligare information:

Timo Salomäki
Director, Manufacturing, Pinja
+358 400 837 682
timo.salomaki@pinja.com

Kuva: Kuhmo Oy