Flow by Pinja

System för effektivisering av materialströmmarna inom cirkulär ekonomi

Flow omvandlar materialströmmar och tid till pengar – materialhantering och materialuppföljningssystem

Oklarheter i hanteringen av materialströmmarna och onödiga arbetstimmar utgör ofta ett hinder för ökad lönsamhet inom cirkulär ekonomi. Därför har vi tillsammans med experter på cirkulär ekonomi utvecklat ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg som gör materialströmmarna synliga, hanterbara och till 100 procent fakturerbara.

Resultatet blev Flow by Pinja, som med några få klick samlar in, delar och rapporterar informationen just där den behövs. Flow skalar bort allt onödigt bjäfs, krångel och Excelklickande. Du sparar både nerver och tid till mer meningsfullt och lönsamt arbete.

Ladda ner broschyren

Flow förenar människor, system, lönsamhet och data inom cirkulär ekonomi – mycket mer än ett vågsystem

Flow är ett förenklat, webbläsarbaserat Saas-system som har utvecklats för att användas inom cirkulär ekonomi. Flow skapar en process för cirkulär ekonomi där allt onödigt arbete och krångel har skalats bort. Med ett materialhanteringssystem som genererar öppen information i realtid kan man inte bara producera mottagningsfunktioner, utan även mångsidig information om de olika skedena i hela leveranskedjan och skapa rapportering till alla parter i leveranskedjan. Med hjälp av Flow maximerar vi ditt resultat – genom att minimera allt onödigt manuellt arbete.

Material flow

Mer kontrollerade materialströmmar än tidigare

Med Flow förblir inte ett enda material oregistrerat eller ofakturerat. Materialuppföljningen och materialspårbarheten är alltid uppdaterade i hela leveranskedjan

 • Effektiva våg- och mottagningsfunktioner
 • Uppföljning av materialströmmar
 • Lagerhantering i realtid

Work flow

Arbete som sparar tid och nerver

Flow minimerar arbetstimmarna och ångesten. Flow automatiserar de manuella arbetsskedena inom cirkulär ekonomi och fungerar även som stöd för prognostiseringen och planeringen.

 • Arbetstidsbesparingar
 • Effektivisering av materialströmmarna
 • Informationen snabb och enkel att spåra

Data flow

Resultatrik och enkel informationshantering

Med Flow är ingen information längre borttappad eller dold. Systemet underlättar arbetsledningen och tar enkelt fram exakta och jämförbara rapporter med en enda knapptryckning.

 • Automatiserad informationsöverföring
 • Tydlig informationshantering
 • Uppdaterad rapportering

Money flow

Större marginal, tillväxt och lönsamhet

Flow omvandlar materialströmmar och tid till pengar genom att synliggöra marginaler och kostnader som döljs i den cirkulära ekonomin. Med Flow förbättras lönsamheten omedelbart och hela branschen utvecklas.

 • Transparens i faktureringen
 • Materialströmmarna omvandlas till omsättning
 • Uppföljning av nyckeltalen
En hand med en elektronisk transportdokumenttjänst i telefonen

Elektronisk transportdokument

Pinjas elektroniska transportdokumenttjänst kan integreras i Flow-systemet eller implementeras som en fristående applikation. Fördelarna med ett elektroniskt transportdokument inkluderar:

 • enkel användning
 • spårbarhet
 • arkiverbarhet i elektronisk form

Läs mer!

Våra kunder är t.ex:

Ekokymppi

Att ha kontroll över materialflödena blev extra viktigt för Ekokymppi, samkommun för avfallshantering när avfallslagen förnyades. Lösningen på utmaningen var…

Nyheter om ämnet

Kiertokapula effektiviserar avfallsmottagningen med hjälp av Flow by Pinja

Projektet startade med att man först testade Pinja Flow-systemet på en av verksamhetsorterna.

Envor Group förbättrar materialflödeshantering med Flow by Pinja-systemet

Diskussionerna för den närmaste framtiden kommer att handla om införandet av elektroniska transportdokument samt uppdatering av terminaler till mobila terminaler för kontraktsförare och entreprenörer.

Puhas Oy effektiviserar hanteringen av materialflöden med Pinja systemet

Det viktigaste målet för digitaliseringsprojektet var att uppdatera systemen. Dessutom ville man övergå till att använda elektroniska transportdokument.

Ekokymppi automatiserar sina processer för materialflödeshantering med Flow by Pinja

Den första tjänsten som testas internt är Pinjas transpordokumenttjänst.

Kierto Ympäristöpalvelut anskaffning av Flow by Pinja påskyndades av den kommande avfallslagen

Ett av de viktigaste anskaffningsmålen är möjligheten att använda elektroniska transportdokument.

Kontakta oss

Prenumerera på Flow demo!