Forest by Pinja

ERP-system för virkesanskaffning, avverkning och logistik

Forest by Pinja logo

Vet värdet av ditt arbete - utveckla och hantera ditt företag lönsamt

Forest by Pinja möjliggör fullständigt elektronisk virkeshandel och uppföljning i realtid av avverknings- och transportlogistik samt kostnader, volymer och avkastning av det levererade virket.

Det modulära ERP-systemet är utvecklat för hantering av virkesanskaffning, avverkning och logistik och har många funktioner som underlättar de dagliga rutinerna, inklusive kartor och spårning av virkets ursprung. Med Forest by Pinja skapar du enkelt dokument som rör virkesanskaffning och du kan sköta obligatoriska myndighetsärenden, till exempel meddelanden om skogsanvändning, elektroniskt direkt i systemet. Nödvändiga dokument kan skrivas ut direkt från systemet på till exempel svenska eller engelska.

Fråga mer!

Gör vardagen effektivare med Forest by Pinja

Med Forest by Pinja skapar du enkelt dokument som rör virkesanskaffning och du kan sköta obligatoriska myndighetsärenden, till exempel meddelanden om skogsanvändning, elektroniskt direkt i systemet. Nödvändiga dokument kan skrivas ut direkt från systemet på till exempel svenska eller engelska.

För virkeshandeln hämtas information om avverkningsområdet (stämplingspost) från Metsään.fi-tjänsten och anbud omvandlas till avtal med en knapptryckning. Forest by Pinja möjliggör olika typer av virkeshandel, kundspecifika prislistor och kapning, övervakning och rapportering i realtid (även för lager) och mycket mer.

Avverkning och transport

Avverkningsplaneringen underlättas av mångsidiga kartfunktioner. Förutom grundläggande kartuppgifter visas till exempel aktuella fastighetsgränser och flygbilder av området. Du kan själv komplettera kartan med till exempel lagringsplatser, köranvisningar och objekt som kräver uppmärksamhet. Uppdateringarna på kartan visas även på mobila enheter.

Efter virkesköp och avverkningsplan som gjorts på kartunderlaget överförs data om stämplingsposter och andra avverknings- och kapningsanvisningar baserade på GPS-platsdata direkt till avverkningsmaskinens mobila enhet tillsammans med styrdata.

De mångsidiga kartfunktionerna är integrerade med Lantmäteriverkets system och gör att virkesanskaffning, logistikplanering och virkeskörning sker enkelt, snabbt och exakt.

Fråga mer!

Energivirke och spårning av virkets ursprung

Förutom underdimensionerade stammar består energivirke av toppar, grenar och stammar av dålig kvalitet. En del av kronmassan kan lämnas kvar i skogen som näringsämne, men med hänsyn till effektiv skogsvård är det vettigt att även samla in energivirket. Forest by Pinja-systemet erbjuder verktyg för avverkning, flisning och bortforsling av energivirke.

Stödet för elproduktion ändras från och med 2019, och för att få fullt produktionsstöd krävs att virkets ursprung ska kunna spåras enligt skogscertifieringsstandarder. Forest by Pinja-systemet innehåller även ursprungs- och certifieringsdata om virket, så det används med framgång även vid upphandling av energivirke och leveranser till kraftverk.

Träbaserade bränslen

Träbaserade bränslen är den viktigaste bioenergikällan i Finland. Deras andel av värme- och elproduktionen är cirka 27 procent. Forest by Pinja styr hela produktionskedjan av energivirke från stubbe till värmeanläggning, oavsett om enheten är kubik, ton eller kilowattimmar. Naturligtvis kan lönsamheten även övervakas i realtid för varje enskilt parti.

Enklare lagerhantering och logistik med Forklift-app

Använda Forklift-appen tillsammans med Forest by Pinja.

  • Den lättanvända applikationen används på en surfplatta i truckhytten
  • GPS-assisterad-app gör det bland annat möjligt för truckföraren att snabbt se var paketen finns samt instruktioner för nästa arbetsmoment
  • Appen stöder alla huvudfunktioner i samband med lagerhantering och hantering av paket
  • Appen finns i versioner för hantering av både paket och timmergårdar

Läs mer!

Våra kunders erfarenheter

Koskisen

Koskisen är en föregångare inom sågverks- och kartongindustrin och har erbjudit tjänster inom träbearbetning och skogsskötsel i över hundra år.…

Metsäenergia

Metsäenergia Oy är ett snabbväxande företag inom energivirkesbranschen. Företaget köper och säljer vidare energivirke samt sköter unga skogar för tillväxt.…