Bioenergi och circulär ekonomins mjukvara

Lösningar för producenter och användare av energi och återvinningsmaterial samt företag inom energi och cirkulär ekonomi.

Bättre produktivitet med materialflödesstyrning

Vi hjälper energibolag, avfallshanteringsföretag, anläggningsleverantörer och serviceföretag inom energi och cirkulär ekonom under verksamhetens hela livscykel. Våra system hjälper till att göra anläggningen mer effektiv och förbättra arbetets produktivitet. Vi utvecklar lösningar som förbättrar anläggningarnas kostnadseffektivitet, informationsflöde och driftsäkerhet.

Våra system används bland annat inom kvalitetshantering av råvaror, materialmottagning och vidarebefordran av slutprodukt och biprodukter, lagerhantering, fakturering och betalningshantering samt rapportering. Ett sömlöst informationsflöde i olika skeden av leveranskedjan spelar en nyckelroll. Digitala lösningar hjälper dig att bli av med manuellt arbete så att du kan kontrollera materialflödena effektivare och därigenom öka leveranssäkerheten, effektiviteten och kvaliteten. På den här sidan kan du läsa mer om våra lösningar för styrning av materialflöden.

Våra tjänster:

Once – hanteringssystem för leveranskedjan

Bli av med Excel – kunskap och transparens för materialflödeshantering: Spara 30 % av kostnaderna för hantering av leveranskedjan.

Flow – materialhanterings- och övervakningssystem

Flow omvandlar materialströmmar och tid till pengar – materialhantering och materialuppföljningssystem.

Elektroniskt transportdokument

Modern transporthantering och rapportering med hjälp av elektroniska transportdokument

Våra kunders framgångsberättelser:

Gasum

"För att lösa detta startade vi ett pilotprojekt med Pinja på en av våra anläggningar och fortsatte därefter mot en…

Oulun Energia

Systemet Once införs för att hantera sorteringsanläggningens materialflöde och rapportering

Ekokymppi

Att ha kontroll över materialflödena blev extra viktigt för Ekokymppi, samkommun för avfallshantering när avfallslagen förnyades. Lösningen på utmaningen var…

Kotkamills

Once by Pinja allows efficient identification and weighing of chemical loads as well as sending them to the correct destination…

Kuopion Energia

“We have used the Once fuel information system provided by Pinja for almost 20 years and our contractors and partners…

Pori Energia

“We decided to replace the old system with Once by Pinja, since it seemed to be the best finished product…