Building a Sustainable World byte by byte

AI och industriledande SaaS-tjänster skapar konkurrensfördelar inom leveranskedjan, industriell produktion och ansvarsfullt företagande

Läs mer om våra AI-lösningar

Intelligenta lösningar som drivkraft för utveckling av leveranskedjor och produktionsstyrning

Effektivitet, besparingar och ett nytt sätt att leda

Arbete som utförs för hand och gammalmodiga system försämrar konkurrensfördelarna. Industriledande lösningar hjälper dig att spara på material- och energikostnader och ger dig mer tid för kreativitet och ledarskap.

Med våra lösningar får du omedelbara effektivitetsvinster och möjlighet att hantera din verksamhet på ett nytt sätt. Ett digitalt, transparent arbetssätt ger en organisation möjlighet att lära och förnya sig snabbare.

Läs mer om våra tillverkningstjänster inom industrin →

Att göra hållbarhet transparent

Kunder, investerare och samhället kräver transparens när det gäller hållbarheten i produktions- och leveranskedjorna. Utan en digitaliseringslösning som är utformad för industrin för att anpassa sig till nya krav, kan rapportering vara en energislukare för en organisation.

Med Pinjas lösningar kan ni utveckla hållbar produktion, leverantörskedja och affärsverksamhet samt uppfylla kraven på ESG-rapportering. Vi hjälper dig med dina utvecklingsprojekt för grön omställning med färdiga programvarulösningar och kunskapshantering.

Läs mer om våra digitala affärstjänster →

Användning av AI och maskininlärning

AI förändrar konkurrenssituationen på ett sätt som kan leda till att många riskerar att bli åskådare. Med AI kan du snabbt förutse förändringar.

Med Pinjas AI- och maskininlärningslösningar har våra kunder uppnått mer än 10 % besparingar i materialeffektivitet, minskat sina lager med 30 % och optimerat sin produktion och leveranskedja på ett helt nytt sätt.

Läs mer om våra AI- och maskininlärningstjänster →

Ett handavtryck av hållbarhet tillsammans med våra kunder

Vi har varit sida vid sida med våra kunder på tusentals förändringsresor. Våra kunder är vanligtvis företag som har en stark önskan att säkra framtiden eller vända utvecklingen. Förändringsresorna uppstår inom kritiska områden – att trygga försörjningskedjan, produktion, underhåll och kontinuitet, kunskapshantering och att skapa nya verksamhetsmodeller.

Läs om våra hållbarhetstjänster

10–50 % Minskat materialspill med hjälp av AI

100 % Grön energi tack vare optimering av leveranskedjan

>30 % Mindre lager och lagringsutrymme med hjälp av simulering och AI

20–50 % Ökad användningsgrad av produktionslinjen

Vi lovar

Ett hållbart val

Vi lovar att med våra lösningar kunna hjälpa dig att arbeta inte bara mer effektivt, utan också mer hållbart inom produktion, leveranskedjor och affärsverksamhet. Vår produktion av tjänster är också utformad för att minska energiförbrukningen och för att säkerställa kontinuerlig förbättring, inklusive kompetensutveckling.

Industriledande produkter och tjänster

Våra produkter är utvecklade för specifika industriella behov och används av hundratals kundföretag och hundratusentals användare runt om i världen. Våra produkter och tjänster är utformade för att möta de krav som ställs av internationella företag när det gäller säkerhet, tillgänglighet och support för slutanvändare.

Kärlek till data och resultat

Vi levererar inte bara ett system. Vi hjälper dig med råd, vägledning och utbildning under de olika faserna av övergången. Vi förenas av en passion för data och resultat.

Ta del av våra kundberättelser om digital omställning och förändringsprocesser

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…

Valmet – en global ögonblicksbild av underhåll i USA och världen

Valmet North American Roll Services sju enheter införde underhållssystemet Novi by Pinja. Novi överträffade alla förväntningar.

Ingarp Träskydd – resurser för att möta växande efterfrågan

Ingarp Träskydd är ett träskyddsföretag med fokus på behandling av träprodukter. I och med att företaget började använda Timber by…

Tillsammans löser vi dina utmaningar inom leverantörskedjan, produktion och hållbar verksamhet

Vi erbjuder kompletta lösningar, stöd under förändringsresan och support i det dagliga arbetet. Förutom branschledande mjukvarulösningar och AI erbjuder vi en grundläggande kartläggningstjänst, implementeringsplaner och supporttjänster för att effektivisera din dagliga verksamhet.

Läs om våra tjänster

Hantering av leveranskedjan

Våra lösningar hjälper dig att lyfta transparens, aktualitet och effektivitet i leveranskedjan till en ny nivå. De besparingar som våra kunder uppnår vid inköp, mottagning och lagerhållning är betydande, ofta tiotals procent. Våra lösningar säkerställer också transparens och hållbarhet i leveranskedjan.

Produktionens operativa effektivitet

Våra lösningar för industriell produktion optimerar punktligheten i order- och leveranskedjan, den mest effektiva användningen av produktionskapacitet, produktionskontinuiteten genom digitalisering av underhåll och transparens i övervakningen av produktionsutrustning.

Etablering av ny verksamhet

När ett nytt företag ska etableras kan vi tillsammans diskutera framtiden och omsätta dina nya idéer i praktiken genom tjänstedesign och programvaruutveckling.

Förbättrad konkurrenskraft och produktivitet

När du vill effektivisera, utveckla och förbättra din konkurrenskraft erbjuder vi digitala lösningar för att uppnå topprestanda i krävande produktionsmiljöer.

Pinja är en ledande partner inom industriell digital förändring

Vi hjälper till att skapa nya digitala verksamhetsmodeller genom att utveckla programvara, business intelligence och molntjänster.

Läs mer om Pinja

60 M€ Omsättning

550 Anställda

30 Länder där vi har kunder

55 Rekommenderas av kunder (NPS-undersökning)

Vill du ha mer information? Ta kontakt