Molntjänster

Offentligt moln (Azure, AWS, GCP), privat moln, HCL

Fungerande samspel mellan system, moln och kompetens

När kärnan i en verksamhet är ett system eller programvaruutveckling är molnet alltid en kritisk del av systemets funktionsförmåga och slutanvändarupplevelse.

Pinja är din partner för säker molnmigrering och administration. Vi har den kompetens som behövs för att få mjukvaran och molnet att tala samma språk. Som mjukvaruexperter behärskar vi sätten att föra över systemen till molnet och få dem att fungera mer effektivt och säkert. Till ditt stöd kan vi erbjuda ett partnerskap som säkrar både vidareutveckling, underhållsstöd och bästa möjliga slutanvändarupplevelse.

För den uppgiften får du en person hos oss som ger dig tillgång till den fulla potentialen hos våra expertteam, teknologier och supporttjänster – genom öppen kommunikation och ett fungerande samspel.

Se våra lösningar

Vi på Pinja lovar dig:

Proffs på tre offentliga moln: Azure, AWS och GCP och Private Cloud-lösningar

Datasäkra molntjänster och rutiner och en transparent verksamhetsmodell

Prestanda- och kostnadsoptimerade molntjänster och informationssystem samt rätt molnplattform för rätt behov

Hur kan en molntjänst växa ditt företag?

Exempelfall: Muster by Pinja

 • Muster by Pinja är det ledande besiktningssystemet i Norden.
 • Service inom besiktningsområdet sedan 2013
 • Används på mer än 540 besiktningsstationer i Finland och Sverige

Utmaning: Arkitekturen bestod av flera parallella servrar och det var svårt att anpassa den till efterfrågan

Arkitekturen i Muster-plattformen var en utmaning för tjänstens tillväxt. Arkitekturen bestod av flera parallella servrar och det var svårt att anpassa den till efterfrågan.

Plattformens arkitektur band mycket arbetstid och det var svårt att följa upp servicenivån: det gick bara att göra uppföljning i ett övergripande perspektiv och därmed var servicenivån inte tillräckligt förutsebar.

Lösning: Molnmigrering till Microsoft Azure-plattformen

 1. Ett bättre skalbart system gör att tjänstens kapacitet snabbt kan ökas eller minskas beroende på efterfrågan – du kan erbjuda bättre användbarhet och effektivisera plattformens kostnadsstruktur
 2. Noggrannare telemetriövervakning möjliggör bättre uppföljning och prognostisering av tjänstestatus, vilket innebär att tjänsten kan göras mer tillgänglig
 3. Agila, moderna lösningar kan utnyttjas vid programutveckling
 4. Det blir mer tid över till att utveckla tjänsten och ge mervärde åt kunderna

     Är du intresserad? Ta kontakt!

Pinjas molntjänster till företag

Molnplattformar och molnteknologier

Offentligt moln (Public Cloud)

 • Microsoft Azure (Azure)
 • Amazon Web Services (AWS)
 • Google Cloud Platform (GCP)

Privat moln (Private Cloud)

 • Kapacitet och co-locationtjänster
 • Multimolnhantering och hybridlösningar
 • Tre platser i Finland
 • Informationssäkra datorhallar (bl.a. ISO 27001, ISO 22301 och Katakri)
 • 100 procent grön energi

Molnanslutningar

Direktanslutningar till molntjänster

 • Azure Express Route
 • AWS Direct Connect
 • Google Cloud Interconnect
 • Säkra anslutningar mellan datorhallar

Fördelar med tjänsten

 • Ett avtal ger tillgång till över 500 datacenter
 • SDN är ett skalbart tjänstenätverk
 • Flexibel kapacitetshantering
 • Du betalar enligt användning

Hantering av molntjänster 24/7

 • Support
 • Övervakningstjänster och reservlösningar inkl. katastrofberedskap (DR)
 • Säkerhetshanteringstjänster, störnings- och förändringshantering
 • Kapacitets- och prestandaoptimering
 • Kostnadsuppföljning och rapportering
 • Dokumentation av molnmiljöer
 • Tjänstenivårapportering varje månad

Utveckling av DevOps-programvara

 • Utveckling av DevOps-programvara med agila metoder
 • Automationsverktyg
 • Automatiserade CI/CD-rör
 • Kontinuerlig testning, uppföljning och tjänsteleveransmetoder
 • Säkerhets- och kvalitetsindikatorer
 • Fungerande processer och samarbete från utveckling till produktion

Molnkonsultation

 • Kartläggning av systemens molnkapacitet
 • Kostnadsjämförelse mellan olika molnalternativ
 • Planering och val av molntjänster
 • Molnmigrationer och implementering av molnteknik
 • Systemmodernisering och -transformation
 • Förstärkt molnsäkerhetspraxis
 • Implementering av nya molntjänster och utbildning

Gloud Governance

 • Cloud Governance säkerställer den affärsmässiga nyttan av molntjänsten
 • Definierade roller och ansvarsområden
 • Gemensamma spelregler
 • Bästa praxis inom teknisk arkitektur
 • Viktigaste säkerhetsspecifikationer
 • Bästa praxis inom åtkomstkontroll
 • Riskhantering och affärsverksamhetskrav

Vi är också Finlands ledande HCL-expert

HCL Software Business Partner logo

Våra HCL-tjänster täcker lösningens hela livscykel, från preliminär definition till implementering, distribution och underhåll av lösningen. Våra certifierade experter och vår mångåriga erfarenhet garanterar kvaliteten på våra HCL-tjänster.

Lär känna Pinjas HCL-tjänster

Trygg molnmigrering med Pinja

Läs mer om vår framgångsberättelser

Visma

The public cloud has enabled Visma a new kind of agility, management and scalability, as well as the courage to…

Tunstall

Service entities defined together with Pinja have mainly been related to keyless entry in home care for the elderly.

Sähköinfo

The new service provided by Pinja can be used anywhere and anytime.

Sähkö Sinisalo

Sähkö Sinisalo stated what they needed and Pinja took care of everything completely as planned. Pinja’s people were fully in…

Smartius

Smartius' operations are greatly facilitated by the freedom offered by information technology to work regardless of the time and place…