Gema by Pinja

System för insamling av data och styrning av produktionen.

Ett modernt produktionsövervakningssystem är en viktig del av en modern produktionsprocess

Produktionsövervakningssystemet samlar in och lagrar information om de olika stegen och processerna i produktionen. Syftet med övervakningen är att säkerställa att produktionen fungerar och att utvärdera dess effektivitet och kvalitet. Övervakningen ger en lägesbild i realtid som hjälper till att fatta beslut som leder till effektivare produktion, kostnadsbesparingar och bättre kvalitet. Snabb upptäckt av avvikelser möjliggör omedelbar reaktion och minimerar de negativa effekterna.

Men enbart insamlade data från maskinerna är inte tillräckligt, utan informationen måste förädlas av en människa, oftast en produktionsmedarbetare. Moderna produktionsövervakningssystem är lätta att använda och hjälper medarbetaren att rapportera avvikelser och göra kvalitetskontroller effektivt och i rätt tid.

3 goda skäl att använda Gema produktionsövervakningssystem:

En lägesbild av produktionen i realtid visas för alla som behöver den.

Problem i produktionen och deras grundorsaker utreds snabbt och effektivt.

Det lättanvända systemet vägleder operatören i det dagliga arbetet.

Digitaliserade produktionsdata som stöd för dagligt ledarskap

Nyckelfaktorer för en utmärkt daglig produktionsstyrning är pålitliga data som samlas in från produktionen i realtid, modern underhålls- och produktionsplaneringsstyrning samt visualisering av data som ökar förståelsen. Högklassiga data i realtid fungera som grund för det dagliga beslutsfattandet. Genom prognoser baserade på fakta kan man öka produktionseffektiviteten med tiotals procent.

Den dagliga produktionsstyrningen äger rum på fabriksgolvet. Produktionsledningen och den operativa personalen samlas till ett gemensamt möte, där fokus ligger på visualisering av nyckeltal och avvikelser i produktionen, delaktighet och informationsdelning.

Digitaliserade produktionsdata som stöd för den dagliga ledningen

Med hjälp av digitala produktionsdata leder och utvecklar du verksamheten baserat på tillförlitlig information i realtid.

Medarbetarna som informationsförädlare

Gör medarbetare och operatörer delaktiga i utvecklingen av verksamheten i sin roll som informationsförädlare.

Lättförståelig dokumentation

Med hjälp av det lättanvända systemet minskar du antalet fel och förbättrar registreringarnas kvalitet och volym.

Skalbart system

Det flexibla och skalbara systemet möjliggör tillväxt och utveckling av företagets affärsverksamhet.

Visuella data

Systemet visualiserar insamlade och förädlade data i ett enda, tydligt användargränssnitt.

Som SaaS-lösning eller On Premise-installation

Flexibel installation på kundens egen server eller i Pinjas högpresterande och säkra publika moln.

160+ Kunder

340+ Användningsobjekt

18+ Olika länder

10+ Olika språk

20 000+ Maskinkopplingar

100 000+ Bortrensade spilltimmar

Gema by Pinja – system för insamling av data och styrning av produktionen

Gema by Pinja är ett modernt produktionsövervakningssystem, där du lägger till funktioner som gör det till en fullskalig MES-lösning. Systemet är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utveckla produktionen enligt Lean-principer.

Gema samlar alla informationsflöden som krävs för konkurrenskraftig tillverkning, utveckling och ledning i en Dashboard-vy. Systemet informerar, vägleder och ger återkoppling till produktionsoperatören på ett visuellt och tydligt sätt. För produktionsstyrningen ger systemet hjälp med att beräkna och övervaka de viktigaste produktionsindikatorerna. Systemet finns som SaaS-lösning eller on premise-installation. Systemet är mobiloptimerat och lätt att använda på vilken terminalenhet som helst.

Läs mer om Pinja MES-lösningen

Gema by Pinja logo

Gema – egenskaper

Våra kunders erfarenheter:

Peikko

Pinjas system för insamling och kontroll av produktionsdata stöder beslutsfattande och investeringar i Peikko Groups internationella fabriksmiljö.

Vahterus

Vahterus har utvecklat tekniken för svetsade plattvärmeväxlare och är marknadsledande i världen. Den komplexa produktionen utvecklas med hjälp av Pinjas…

Olvi

The brewery company Olvi has been producing beverages since 1878 and currently operates in Finland, Baltic countries, Denmark, and Belarus.…

Fazer Makeiset

Fazer Konfektyrs fabrik i Villmanstrand uppdaterade sitt underhållssystem med Novi av Pinja – nu kan montörerna sköta sitt jobb med…

Panda

Samarbetet med Pinja har gjort det möjligt att hantera underhållet av Pandas fabrik utan outsourcing.

Okmetic

Analytisk uppföljning av produktionen inleddes i slutet av 2007 när vi införde Machine Track by Pinja-systemet på en enhet.

Anora

Anora, det ledande varumärkesföretaget inom vin och spritdrycker i Norden, utvecklar och styr verksamheten med hjälp av Pinjas lösningar.

Huhtamäki Foodservice Nordic

I Huhtamäkis tillämpning utför Machine Track by Pinja flera andra uppgifter utöver den vanliga effektivitetsuppföljningen.

Boka en konsultation med vår specialist

Med hjälp av GEMA och en sakkunnig partner kan du utveckla den dagliga operativa produktionsverksamheten mot topprestationer. Vi erbjuder våra kunder ett färdigt koncept och support i utvecklingen.