Branscher

Vi förbättrar din verksamhet med experttjänster och systemlösningar som baseras på bästa branschpraxis.

Tillverkande industri

Garantera verksamhetens framgång – utnyttja digitaliseringens möjligheter nu.

Energi, cirkulär ekonomi och naturresurser

En konkurrenskraftig framtid inom energisektorn och den cirkulära ekonomin säkerställs genom digitalisering – under hela livscykeln.

Hälsovårds- och välbefinnandeteknologi

Dra nytta av digitala lösningar och bidra till att skapa god hälsa med hjälp av teknologi.

Digitalt samhälle

Pragmatiskt digitalt samarbete för ett intelligent samhälle.

Skogsindustri

Bli en matchvändare inom skogsindustrin.

Handel och tjänster

Lönsamt tillväxtpartnerskap inom handel och digitaliseringslösningar för tjänsteföretag.

Mer än 30 års effektivisering av tillverkningsindustrin

Pinjas systemlösningar har hjälpt hundratals tillverkningsföretag över hela världen att förbättra sin produktivitet med upp till 30 %.

Branschoberoende partnerskap för programvaruutveckling

Pinjas programutvecklingsteam integreras sömlöst i kundernas dagliga verksamhet och skapar, utvecklar och förbättrar digitala lösningar, oavsett bransch.

Specialkompetens inom materialflöden i cirkulär ekonomi

Pinjas djupa sakkunskap och branschspecifika systemlösningar hjälper företag inom energi och cirkulär ekonomi att öka effektiviteten i flödet av information, material, arbete och pengar på ett miljövänligt sätt.

Expert på värdekedjan i den internationella skogsindustrin

Med våra digitala lösningar säkerställer du en lönsam värdekedja i skogsindustrin, från stubbe till slutprodukt, i olika delar av världen.

Våra kunders erfarenheter

Helen – Pionjären inom bioenergi automatiserar hållbarhetsrapporteringen med Pinjas lösning

Samarbetet mellan Helen och Pinja säkerställer att leverans- och produktionskedjan för biomassa tar ansvar för hållbar energiproduktion och att skyldigheterna…

Kempower – den digitala tvillingen möjliggjorde produktivitetsprånget

Den digitala tvillingen hjälpte Kempower att simulera olika produktionsscenarier i förväg och fatta produktivitetsförbättrande beslut om produktionsanläggningens layout och resursfördelning.…

Eriwood – ökad effektivitet med Pinja

Den svenska trävarugrossisten Eriwood sökte ett pålitligt och långvarigt affärssystem för att säkerställa och öka sin konkurrenskraft. Företagets hela försäljningsprocess…

Västra Nylands räddningsverk

Novi by Pinja maintenance system has brought efficiency, transparency, and support for asset lifecycle management to the Western Uusimaa Rescue…

Darekon

Snabb implementering av fungerande KPI-rapportering över nationsgränser

Koskisen

Koskisen är en föregångare inom sågverks- och kartongindustrin och har erbjudit tjänster inom träbearbetning och skogsskötsel i över hundra år.…