Hållbarhet

Building a Sustainable World byte by byte

Pinja bygger en mer hållbar värld med sina kunder, bit för bit. Vi har lyckats när våra lösningar gör det möjligt för våra kunder att minska sin energiförbrukning, spara in på material, vara transparenta i sin produktions- och leverantörskedja samt att redovisa utsläppsrapporter. Pinjas produktion av egna tjänster bygger på ett hållbart sätt att göra affärer, utveckla kompetens och minska miljöbelastningen.

Våra tjänster inom hållbarhet för kunder

Med hjälp av Pinjas tjänster kan våra kunder förbättra och rapportera om hållbarheten i sin verksamhet och minska sitt miljöavtryck. Vi är med och utvecklar en effektivare hantering av produktionskedjor, en leveranskedja som använder minimalt med naturresurser och digitaliseringen av den cirkulära ekonomin.

Med våra färdigutvecklade digitala tjänster kan våra kunder t.ex.

  • förbättra produktionens punktlighet och minska bördan på hela kedjan, t.ex. behovet av lagring
  • optimera sin produktionskedja för att spara in på material och naturresurser
  • simulera produktionens och produktionsavvikelsernas miljöpåverkan
  • minska miljö- och arbetssäkerhetsrisker som uppstår till följd av haverier i produktionsutrustningen

Läs mer i Pinja Sustainability Report

För mer information om hållbarhet genom digitalisering - kolla in våra framgångsberättelser

Oulun Energia

Systemet Once införs för att hantera sorteringsanläggningens materialflöde och rapportering

Metsäenergia

Metsäenergia Oy är ett snabbväxande företag inom energivirkesbranschen. Företaget köper och säljer vidare energivirke samt sköter unga skogar för tillväxt.…

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…

Leveranskedjans och produktionens hållbarhet

Digitaliseringslösningar gör det möjligt för våra kunder att minska miljöpåverkan av tjänsteresor. Våra lösningar förbättrar spårbarheten av data och transparensen i verksamheten.

Ursprung och spårbarhet

Med Pinjas lösningar kan man till exempel identifiera och spåra träets ursprung från stubben till slutprodukten.

Utnyttjande av AI

Våra lösningar för kunskapsbaserad ledning och AI-baserade lösningar ökar medvetenheten som kan användas för att övervaka och förbättra företagens hållbarhet.

Vi ansvarar för misstänkta övergrepp genom rapporteringskanalen

Pinja har en rapporteringskanal där man kan rapportera eventuella överträdelser, misstankar eller funderingar om vårt företag.

Läs mer om Whistleblowing-kanalen

Hållbarhet i vår egen tjänsteproduktion

Som kund hos Pinja får du en hållbart producerad tjänst. Vi återvinner det material som uppstår på våra verksamhetsställen. Vi satsar aktivt på välbefinnande i arbetet, kompetensutveckling och diskussioner med intressentgrupper. Vi har ett aktivt läroanstalts- och forskningssamarbete med utvalda samhälleliga och privata aktörer.

Vi eftersträvar att alltid producera tjänsten så nära kunden som möjligt. Vi minskar vårt miljöavtryck genom att använda verktyg och lösningar som minskar behovet av resor samt minimerar uppkomsten av restmaterial och avfall.

Ladda ner PDF: Pinja CSR report | Ladda ner PDF: Pinja Code of Conduct

Vårt ansvar för välbefinnande i arbetet

Gemenskap

Som anställd på Pinja ingår du i en gemenskap, där värderingarna är en del av de vardagliga handlingarna och besluten. Vi ser olikhet som styrka och i vår arbetsgemenskap godkänner vi alla precis som de är. Våra anställdas utbildning, arbetserfarenhet, arbetsuppgifter och kulturella bakgrund berikar vår gemenskap och skapar ständig förnyelse.

Vidareutbildning och lärande av något nytt

Vi använder årligen betydande resurser på att lära oss nytt. Hos oss sker detta genom praktiska arbetsuppgifter, genom att pröva och utbilda sig. Du är med och utvecklar och levererar tjänsteprodukter som designats för åtta olika kundbranscher.

I början av karriär

Vi satsar på ett långsiktigt samarbete med läroanstalter, så att de nya specialisterna smidigt kan inleda karriären när utbildningen är avklarad. Hos oss på Pinja får alla anställda se slutresultatet och effekten av sitt arbete.