Tillverkningsindustrins mjukvara

Utforska Pinjas programvaror – ett ekosystem som effektiviserar hela produktionsprocessen.

Kärnan i en konkurrenskraftig industri är teknik och förändringshantering

Digitaliseringen ändrar tillverkningsindustrins traditioner, värdekedja och konkurrensfaktorer och för med sig många nya möjligheter för industrin att dra nytta av. Typiska kännetecken för tillverkningsindustrin under 2020-talet är minskade serier, ökade kundkrav och integrering av tjänster i utbudet. I framtiden drivs företagens framgång av nya metoder, till exempel genom uppbyggnad av värdekedjor i ekosystem, snabbare utveckling, lättrörlighet, utnyttjande av ny teknik och förmåga att leda mer varierade expertteam.

Vi på Pinja vill vara din guide i digitaliseringsprojekt inom produktion och underhåll genom att tillhandahålla ett färdigt ekosystem för hela produktionskapaciteten och produktens livscykel. Vi vill stimulera våra kunder till digitaliseringsdrivna förändringar och spetsprestationer inom produktions- och underhållsplanering och daglig ledning. På den här sidan kan du läsa mer om våra lösningar.

Läs om våra tjänster för tillverkningsindustrin:

Pinja MES - produktionskontrollsystem

Pinja MES-systemet underlättar den övergripande styrningen av produktionen genom att samla produktionskontroll och den information som produktionen behöver på ett ställe.

Gema – system för insamling av data

Gema by Pinja är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utveckla produktionen enligt Lean-principer.

iPES – system för produktionsplanering och tillverkningsstyrning

iPES by Pinja förbättrar produktionsplaneringen genom att utnyttja avancerad optimerings- och simuleringsteknik.

Novi – underhållssystem

Novi by Pinja är ett system för modern hantering och utveckling av förebyggande underhåll.

Andon – larm- och rapporteringssystem för produktionen

Andon by Pinja är ett färdigt och lättanvänt system för att hantera förfrågningar om produktionssupport.

Lean -konsult- och utbildningstjänster

Lean -konsult- och utbildningstjänster för att effektivisera produktionen.

Simulering

Simulering är ett smidigt och enkelt sätt att göra snabba experiment i den virtuella världen innan du går vidare till verklig produktion.

Total ERP

Ett verksamhetsstyrningssystem som håller ditt företags processer flexibla och anpassningsbara

Business Intelligence

Experttjänster inom kunskapsbaserad ledning, oavsett sektor.

Läs om våra tjänster för tillverkningsindustrin:

Valmet – en global ögonblicksbild av underhåll i USA och världen

Valmet North American Roll Services sju enheter införde underhållssystemet Novi by Pinja. Novi överträffade alla förväntningar.

Veolia

Veolia är ett av världens största miljöföretag och hjälper företag och offentliga förvaltningar att utnyttja sina resurser på bästa sätt.…

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…

Anora

Anora, det ledande varumärkesföretaget inom vin och spritdrycker i Norden, utvecklar och styr verksamheten med hjälp av Pinjas lösningar.

Snellman – betydande kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsplanering

Effektiv produktionsplanering har hjälpt Snellman att minska lagret med frysta produkter med mer än 20 % och minska svinn på…