E-handelslösningar

Välj en plattformslösning för nätbutiker som vill växa

Tillförlitliga e-handelslösningar för flera kanaler

Vi levererar skräddarsydda e-handelslösningar med flera kanaler för B2B- och B2C-kunder med hjälp av robusta, skalbara, utbyggbara och framtidssäkra lösningar. Samtliga lösningars gemensamma kännetecknen är att de är anpassningsbara, skalbara och enkla att använda.

Pinjas e-handelslösningar är lämpliga för både medelstora och stora nätbutiker, men det är särskilt de nätbutiker som vill växa som har störst nytta av ett partnerskap med Pinja. Välj tillförlitlighet och integrerbarhet med ERP-system, produktinformationshantering och POS-system. Dessa utgör en stark plattform för att e-handeln ska kunna växa till internationella proportioner. Samtidigt som antalet produkter och beställningar ökar ger automatiseringen av produkthantering, lagerhantering och processer en uppenbar besparing av tid och pengar.

Kontakta oss!

Tre skäl att välja Pinjas e-handelslösning:

En perfekt lösning när du vill att webbutiken ska vara flexibel och kunna anpassa sig till ständigt föränderliga konsumentbeteenden eller speciella behov i b-to-b-verksamhet

Världens ledande systemlösningar ger också flexibilitet, öppenhet och förtroende i valet av utvecklingspartner

Skalbarhet med färdiga funktioner och utvecklingsmöjligheter

Varför välja Pinja som leverantör av nätbutik?

Vi har specialkompetens inom integrationer

Pinja har levererat skräddarsydda e-handelslösningar för sedan 2015. Vår speciella styrka är erfarenheten av krävande integrationer. Vi utför integrationer bland annat i ERP-system, system för hantering av produktinformation, betalterminaler och betalningsförmedlare. Integrationerna gör användningen av Magento smidigare och mer automatiserad.

Förutom vår starka kompetens inom multi-channel trading får du tillgång till ett erfaret och engagerat utvecklingsteam som genomför en funktionell e-handelslösning som tar ditt företag till nya höjder.

Vi förstår hur en överlägsen kundupplevelse inom e-handel skapas

Vi har praktisk erfarenhet av att designa och utveckla webbutiker för både B-to-C- och B-to-B-företag. Design av e-handelstjänster och digitala shoppingvägar är en integrerad del av vår utformning av användargränssnitt. Vi är ditt stöd i kontinuerlig utveckling av webbplatsen och högklassig sökmotoroptimering.

Systemen som sådant erbjuder ett brett utbud av färdiga funktioner som vi kan komplettera med ett urval av värdefulla tillägg som utvecklats av Pinja. Om din webbutiks behov kräver funktioner som ännu inte finns i vårt sortiment, skräddarsyr vi dem åt dig.

Stark kompetens och experter på multi-channel trading

E-handelslösningen Adobe/Magento känner vi som vår egen ficka och vi har gedigen erfarenhet av särskilt utmanande B2B/B2C e-handelsleveranser. Enligt våra kunder skiljer vi oss från andra nätbutiksleverantörer genom vår förmåga att bygga ett verkligt affärsförbättrande e-handelspaket, som inte bara består av installation av olika tilläggsfunktioner.

En annan fördel är vår långa erfarenhet av design och drift av e-handelssystem, eftersom inkluderar vår e-handelstjänst en PIM-lösning (Production Information Management) för hantering av flerkanalig produktinformation.

När du köper en nätbutik kommer du enkelt i gång med hjälp av Pinjas förstudie

I förstudien eller definitionsprojektet för nätbutiken tar vi också upp utveckling av kundupplevelsen i nätbutiken, som inkluderar både kundservice och utvärdering av de digitala tjänsterna.

I förstudien är vår gemensamma uppgift att identifiera både företagets och slutkundens behov och hitta lösningar på dem. Av den anledningen deltar personer från olika områden i kundens organisation, såsom logistik, kundtjänst, IT-tjänster osv., i undersökningen. Även slutkunder eller tjänstens användare är ofta involverade i processen.

Förstudien genomförs som seminarier där vi reder ut kundens viktigaste affärsprocesser, nuvarande system, funktioner, utmaningar och framtida utvecklingsbehov.

Fråga mer om vår förstudie!

Förstudien omfattar:

Definition av butikens nuläge och mål

  • Basinformation om butiken och nuläget
  • Nuvarande system och integrationer – fördelar och utmaningar
  • Kundens basprocesser och funktioner
  • Marknadsföring, sökmotorer och innehållshantering
  • Analys och rapporteringsbehov
  • Framtida utvecklingsmål

Dokumentation

  • Baserat på förstudien utarbetar Pinja ett förslag på de viktigaste kraven och systemen i den framtida lösningen
  • Rapporten får användas fritt av kunden

Förslag till lösning och nästa steg

  • För kunden fungerar förslaget som en tankeväckare och en grund för en realistisk uppskattning av den arbetsbelastning som lösningen innebär

Våra kunders erfarenheter av Magento 2-nätbutik

Veikon Kone

I samarbete med Pinja har Veikon Kone lyckats förbättra sin försäljning och öka lönsamheten.

Urjalan Makeistukku

During the years of cooperation, Urjalan Makeistukku’s turnover has doubled, which has also required continuous development from Pinja.