Produktinformationshantering

Centraliserad och kostnadseffektiv hantering av produktinformation

Berikade data säljer bättre – centralisera hanteringen av produktdata till ett system

Produktinformationshantering (Product information management, PIM) är en lösning för enkel och central organisering av produktrelaterad information. PIM kan användas för att hantera teknisk produktinformation, marknadsföringsbeskrivningar, videor, manualer och bilder, särskilt när innehåll distribueras över flera kanaler.

En av de svåraste men också viktigaste delarna av e-handeln är att producera och underhålla kvalitetsinnehåll. Därför är hantering i realtid och centraliserad produktinformation oerhört viktigt för nätbutiken. Med PIM kan du spara hundratals arbetstimmar samtidigt som du förbättrar kundupplevelsen.

Läs mer om Akeneo PIM

Tre skäl att investera i produktinformation:

Effektivare processer: centraliserad hantering och utnyttjande av automatisering

Konkurrensfördel: konsekvent rik produktinformation direkt vid köpet – stark, pålitlig och konsekvent varumärkesbild i alla kanaler

Stöd för internationell tillväxt: lokala kanaler – enkel översättning och kortare time-to-market

Akeneo PIM hantering av produktinformation

PIM (Product information management) är ett kostnadseffektivt centraliserat system för hantering av produktinformation, som gör det möjligt att enkelt hantera all produktinformation från en plats. Med Akeneo PIM snabbar du upp marknadsledtiden (time-to-market) för dina produkter och säkerställer att produktinformationen är aktuell i alla försäljningskanaler globalt. Fördelarna med Akeneo PIM för försäljningstillväxt och förbättrad shoppingupplevelse är betydande.

Akeneo PIM

Automation förbättrar arbetsproduktiviteten

 • Massberikning
 • Automatisk kategorisering efter produktegenskaper

Ökad konvertering i nätbutiken

 • Rik produktinformation minskar antalet övergivna kundvagnar
 • Underlättar slutförandet av köp

Nya försäljningskanaler snabbt i bruk

 • Med PIM kan produktinformation enkelt distribueras centralt till olika kanaler/nya kanaler

Internationell tillväxt

 • Lokalt berikade, personanpassade data
 • Effektivare hantering av språkversionsdata

Bättre SEO

 • Sökmotorer älskar rik, relevant, träffande, uppdaterad produktinformation
 • Enklare optimering av e-handeln: nyckelord, metadata, titlar och länkar på plats (korsförsäljning, relaterade produkter)

Färre produktreturer

 • Ju rikare, mer strukturerad och mer korrekt produktinformation en kund får, desto mer baseras köpet på kunskap och man undviker överraskningar när beställningen kommer hem till kunden

Större genomsnittliga köp

 • Studier visar att kunder ofta bryr sig mer om upplevelsen än priset när de fattar ett köpbeslut och att de är villiga att betala för en bättre kundupplevelse
 • Merförsäljning är lättare med effektivare korsförsäljning och hantering av relaterade produkter

Snabb reaktion på trender

 • Centraliserad hantering av produktinformationen gör det enkelt att reagera på förändrade trender, bygga kampanjer och lyfta fram de mest uppdaterade, populära produkterna

Varför ska jag välja Pinja Akeneo PIM som hanterare av produktinformation?

Vi har stark kompetens inom totalsystem i handelssektorn, och hantering av produktinformation spelar en viktig och växande roll i detta. Vi hjälper till att underhålla och publicera produktinformation enkelt, effektivt och snabbt med Akeneo PIM-systemet. Fördelarna med vår produktinformationshantering lösning är särskilt tydliga när du arbetar på flera marknader, säljer till olika målgrupper eller använder produktinformation i flera kanaler eller på flera språk.

Boka en 30-minuters fjärrdemonstration!

Integrationskompetens

Vi utför integrationer med de system som behövs samt eventuella tillägg till Akeneo, där vi har t.ex. den enda fullständiga realtidsintegrationen på marknaden till Adobe/Magento e-handelsplattform. Genom att automatisera dataintegrationen minskar vi både det manuella arbetet och antalet potentiella fel.

Hantering av flera olika kanaler i samma system möjliggör integrering av time-to-market-information i realtid i alla kanaler som behövs: e-handel, kataloger, försäljningsmaterial, återförsäljare. Vi integrerar också information för dina logistikbehov, till exempel utskick/sändning, material, farliga ämnen, storlek och vikt.

Vi bygger lösningen tillsammans

Vi skapar alltid en produkthanteringslösning som uppfyller kundens krav. Kunden är involverad under planeringen och implementeringen av PIM, och vi garanterar att helheten blir lämplig för kunden. Vi implementerar, utbildar och ger support under hela PIM-systemets livscykel.

Under projektet har du tillgång till en sakkunnig projektledare och ett erfaret utvecklingsteam som skapar en fungerande totallösning för ditt företag. Efter projektet erbjuder vi kunderna användarsupport och underhållstjänster samt vidareutveckling för att möta den växande verksamhetens behov.

Sakkunskap på handelsområdet

Vår långa erfarenhet av planering och leverans av flerkanaliga handelssystem ger en bred syn på utvecklingen av produktinformation. Vi är inte rädda för att implementera även utmanande e-handelslösningar på Magento 2-plattformen för medelstora och stora kundföretag.

I denna digitala handelslösning från Pinja har många av våra kunder funnit en oslagbar konkurrensfördel när det gäller tillväxt och lönsamhet inom flerkanalshandel.

Pinja PIM konditionsundersökning hjälper till att utveckla hanteringen av produktinformation

Med Pinja PIM konditionsundersökning kommer du i gång med att utveckla hanteringen av produktinformation. Konditionsundersökningen identifierar och beskriver de befintliga affärsprocesserna ur produktinformationsperspektiv.

Pinja PIM konditionsundersökning innehåller:

 • system som är relaterade till hantering, delning och användning av produktinformation och roller i affärsprocessen
 • kartläggning av företagets nuvarande utmaningar inom underhåll, processer och användning av produktinformation
 • vi kartlägger det aktuella läget för företagets produktdata och gör en plan för informationshanteringen i framtiden.

De viktigaste målen för Pinja PIM konditionsundersökning är:

 • Undersöka det aktuella läget och utmaningarna för produktinformationen
 • Dokumentera aktuell status för produktinformation och processer och möjliggöra en behovsbedömning av implementeringsprojekt för produktinformation samt systemalternativ
 • Möjliggöra en noggrann etappvis utveckling som tar hänsyn till affärsverksamhetens prioriteringar

Begär offert på Pinja PIM konditionsundersökning!