Timber by Pinja

ERP-system för sågverk och träbearbetningsanläggningar

Engagera dig i branschförändringar snabbare och enklare

Med hjälp av de integrerade programmodulerna i Timber by Pinja blir hela verksamhetsstyrningen av såg- och träbearbetning smidig, exakt och modern. 

Förutom styrning av lönsamheten för stocksågning kan systemet användas för produktionsstyrning, planering och arbetsorder. Systemet förstår driftprocesserna vid sågning, hyvling, limning, olika ytbehandlingar och impregnering och kan erbjuda de rätta verktygen för detta. Systemet tar hänsyn till skillnaden i produktionstider för olika typer av produkter, vilket innebär att du kan optimera arbetsskiftena på produktionslinjerna och förbättra utnyttjandegraden.

Fråga mer!

Designat för branschen tillsammans med kunderna

Timber by Pinja är designat för professionell användning och med hjälp av de integrerade programmodulerna blir hela verksamhetsstyrningen av såg och träbearbetning smidig, exakt och modern.

Adjö till pappersarbete

Anbud, kontrakt, försäljnings- och leveranshandlingar samt fakturering görs elektroniskt. När alla produktionsanvisningar finns i elektronisk form minskar mängden onödigt pappersarbete, personalen blir effektivare och felen minskar. Dessutom är produktionsdata och produktionsstatus synliga för alla, oavsett var de befinner sig. Systemet stöder koncernstrukturen och gör det möjligt att använda samma databas i alla företagets produktionsanläggningar och dotterbolag. Det finns färdiga gränssnitt för de flesta ekonomihanteringsprogram och andra vanliga dataöverföringsmetoder i branschen, till exempel PapiNet WoodX för paketdata eller Sateko FMI för fuktkontroll. Integration av produktionslinjeutrustning och system för hantering av biprodukter är vardagsmat.

Fråga mer!

Optimering av värde, kvantitet och kvalitet

Timber by Pinja möjliggör också postning och simulering, produktionsstyrning och styckvis kostnadsuppföljning. Värdeutbytet beräknas utifrån verkliga effektivitets- och kostnadsdata, så beslutsfattandet bygger på fakta och inte gissningar eller genomsnitt. Timber by Pinjas produktionsstyrning hanterar de olika arbetsmomenten vid sågning och bearbetning, såsom sågning, torkning, sortering, fingerskarvning, ytbehandling, impregnering och lamellimning. Systemet kan ta hänsyn till skillnaden i produktionstider för olika produkter, vilket innebär att skiften på produktionslinjerna kan optimeras och utnyttjandegraden förbättras. Timber by Pinja samlar in relevant produktionsinformation, såsom data om skifteffektivitet, störningsdata, feedback på produktionen samt kvalitet och dimensioner i den faktiska produktionen. Programmet kan allokera råvaruanvändningen till respektive produktionsparti, vilket gör att parti och enhetskostnad alltid är kända.

Ta kontroll över timmerförråd och styckegodslager

Med hjälp av Timber by Pinja har du full kontroll över timmerförråden och styckegodslagren. Du vet alltid vilka stockar du har i stockgården och vilka sågade produkter du har i lagret. Du känner hela tiden till placeringen, värdet och syftet med lagerplatserna. När du vet vilket material som krävs för beställningen kan du enkelt kontrollera lagersituationen, kvantiteten och kvaliteten på det inkommande virket och vid behov göra en tilläggsbeställning så att den överenskomna leveranstiden och kvaliteten kan hållas.

Enklare lagerhantering och logistik med Forklift-app

Använda Forklift-appen tillsammans med Timber by Pinja.

  • Den lättanvända applikationen används på en surfplatta i truckhytten
  • GPS-assisterad-app gör det bland annat möjligt för truckföraren att snabbt se var paketen finns samt instruktioner för nästa arbetsmoment
  • Appen stöder alla huvudfunktioner i samband med lagerhantering och hantering av paket
  • Appen finns i versioner för hantering av både paket och timmergårdar

Läs mer om Forklift-appen!

Våra kunders erfarenheter

Eriwood – ökad effektivitet med Pinja

Den svenska trävarugrossisten Eriwood sökte ett pålitligt och långvarigt affärssystem för att säkerställa och öka sin konkurrenskraft. Företagets hela försäljningsprocess…

Ingarp Träskydd – resurser för att möta växande efterfrågan

Ingarp Träskydd är ett träskyddsföretag med fokus på behandling av träprodukter. I och med att företaget började använda Timber by…

Vara Saeveski

Vara Saeveski OÜ är ett Estlandsbaserat företag som specialiserar sig på träbearbetning och produktion av sågat virke från barrträdsstockar. Sedan…

Prima Timber

Prima Timber, som är specialiserat på vidareförädling av sågade trävaror, använder Timber by Pinja-systemet och dess truckmodul i sin verksamhet.…

FM Timber

FM Timber Oy är en sågverkskoncern som grundades 1997 och tillverkar sågvaror av gran och furu. Företaget grundades av två…