Digitalt samhälle

Pragmatiskt digitalt samarbete för ett intelligent samhälle

Målet är en jämlik, uppnåbar och effektiv digital lösning

Då man bygger upp ett digitalt samhälle, intas en viktig roll av den offentliga förvaltningens sammanslutningar, infrastrukturaktörer som energiproduktionen och -distributionen samt teleoperatörer, finansaktörer och serviceföretag som fungerar på ett nytt sätt.

Ett digitalt samhälle blir framgångsrikt, när det byggs upp med syfte på att främja människornas välmående och förenkla vardagen för serviceföretagen. Olika digitaliseringsprojekt skapar helt ny sortens affärsverksamhet för marknaden. I uppbyggandet av denna verksamhet spelar tjänsteutformning och teknologi en betydande roll. Då man bygger upp framgång har tjänsteleverantörer en framstående uppgift som bevarare av tjänsternas jämlikhet och uppnåbarhet.

Å andra sidan är digitalisering framför allt hantering av förändringar. Vi befinner oss inför en gemensam utmaning, där det handlar om att kombinera ett nytt sätt att fungera, en ny kultur och ny teknologi till en del av vardagen för tjänstens eller lösningens användare. Dessutom kompliceras digitala projekt ofta ytterligare av lagstiftningen, såsom i form av datasäkerhetskrav som ansluter sig till lösningen.

Varför välja en digitaliseringspartner noggrant?

Ett samhälle som står i beråd att digitaliseras utmanar varje organisation och varje beslutsfattare att granska:

Sin egen roll som en del av det digitala samhället och verksamhetskulturen

Sina egna verksamhetssätt och sin kompetens att leda förändring

Sin egen förmåga att utnyttja teknologin

Välj en digitaliseringspartner som känner till det digitalt industriella genomförningssättet

I olika digitaliseringsprojekt är det ytterst viktigt att välja en bra samarbetspartner för att projektet ska lyckas väl. Om du vill säkerställa att projektet är framgångsrikt, välj då en samarbetspartner, som har omfattande kunskaper om att leda en digital förändring och om industriell produktion av digitala tjänster. En kompetent samarbetspartner känner till digitaliseringens förhållande till produktivitet – hur rutinerna automatiseras, överlappande och onödigt arbete minimeras och hur man frigör tid för kreativitet och beslutsfattande.

Således bör samarbetspartnern ha erfarenhet av tjänsteutformning, produktion av programvara, molnplattformar och automation mellan olika system. Dessutom behövs det expertis gällande automation av dataförmedling, upprätthållande av digitala tjänster och produkter samt av stöd, och framförallt erfarenhet av det industriella verkningssättet inom produktionen av digitala tjänster.

Vår lösning för att säkerställa ett hållbart digitalt samhälle

Pinja innehar ett starkt kunnande om digitaliseringsprojekt inom den offentliga sektorns tjänster samt serviceföretagens affärsverksamhet. Vi känner serviceföretagen utan och innan, eftersom vi har mycket erfarenhet av att förändra traditionella kundspecifika program till mer omfattande branschlösningar.

Vi är delaktiga i att skapa helt ny sortens tjänster, där datamängder och dataströmmar utnyttjas till att forma och anslå nya tjänster. Dessutom vet vi av erfarenhet, att det viktigaste i alla digitaliseringsprojekt inom den offentliga sektorn och bland serviceföretagen är att vardagen avlöper smidigt, samt vad en växande expertorganisation stadd i förändring behöver för att lyckas.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Business Intelligence

Våra tjänster omfattar alla delområden inom rapportering och Business Intelligence vad gäller ledande genom information. Det centrala i vår verksamhet är att öka kundens kompetens.

Integrering

På integreringstjänsteplatformen (IPa by Pinja) kan man ansluta nya system till en redan existerande helhet, integrera de nuvarande systemen så att de överför data automatiskt och effektivisera de nuvarande processerna.

Programvaruutveckling och partnerskap

Vi betjänar dig med idékläckning för den digitala affärsmodellen, samt med utformningen, planeringen, förverkligandet, införandet och stödjandet av tjänster.

Molntjänster

Pinja är din partner för säker molnmigrering och administration. Vi har den kompetens som behövs för att få mjukvaran och molnet att tala samma språk.

IT-tjänster

Pinjas IT-tjänster har planerats för att frigöra tid för produktivt och kreativt arbete. Vi sköter alla system och utrustning så att din vardag löper smidigt.

Våra kunders upplevelser:

Freebo AB

Den kraftigt växande svenska solpanelleverantören Freebo AB har integrerat hela kundresan i Pinjas verksamhetsstyrningssystem Total ERP

DigiFinland

DigiFinland Oy främjar digitaliseringen av den finländska omsorgs- och räddningssektorn och ICT-kompatibiliteten i den offentliga förvaltningen. I samarbete med Pinja…

Evondos

We worked with Pinja in designing the Evondos® medication dosage service, with which the number of errors has been radically…

Jamix

The collaboration with Pinja has provided Jamix with a wide range of added value, making the software even more usable…

Varför Pinja?

Pinjas anställda är kunniga bransch- och teknologiexperter. Vår verksamhet bygger på flexibilitet, eftersom vi anser att alla kunder och behov är unika. Som personer är vi ett gäng avslappnade och serviceorienterade toppexperter som jobbar transparent. Vi reagerar snabbt på dina behov och sammanställer ett team och ett tjänstepaket som passar situationen.

“Vi valde Pinja som samarbetspartner på basen av deras kunnande och erfarenhet – egenskaper som garanterar framgång för innovationsprojekt i vår bransch.”
Eetu Koski, verkställande direktör, Evondos Oy

Reservera ett samtal med vår expert:

Vi medverkar i att digitalisera vardagen i Finlands största expertorganisationer. Vi håller för närvarande på att förverkliga kundspecifika digitaliseringsprojekt för flera dussin olika serviceföretag. Som våra kunder inom stöd- och underhållsservicen befinner sig hundratals organisationer inom den offentliga sektorn, ingenjörs-, arkitekt-, advokat-, reklam- och kommunikationsbyråer samt konsultföretag.