IPa by Pinja

Integrationsplattform – koppla ihop systemens data automatiskt

Genom att koppla ihop information mellan system effektiviserar du företagets processer och ökar produktiviteten

Fungerande processer kräver ofta samtidig och sömlös kommunikation med många system. Detta kräver att rätt information finns i rätt system vid rätt tidpunkt.

En lyckad systemhelhet underlättar vardagen för arbetstagarna och frigör resurser för produktivt arbete.

Varför lönar det sig att integrera system?

Vilka är utmaningarna med att använda flera system samtidigt?

Samma information måste underhållas i flera olika system

Informationen i olika system kan vara motstridande

Manuell bearbetning av data ökar risken för fel

Varför lönar det sig att integrera system?

Integrationer används för att skapa helheter av system som ska underhållas. När ett system ändras behöver man inte göra ändringar i flera system, utan det räcker med att ändra i integrationsapplikationen. Operativ tillförlitlighet kan garanteras genom omfattande övervakning av integrationerna.

Lär dig hur en färdig integrationsplattform fungerar

Överför data automatiskt

Ett nytt informationssystem har implementerats i ditt företag, men informationen från andra befintliga system överförs inte automatiskt dit.

Information på ett ställe

Den information du använder för viktiga processer måste hämtas från flera olika system till ett huvudsystem.

Fokusera på det väsentliga

Genom att lägga ut utvecklingen av integrationer till en partner kan du fokusera på det som är viktigast för din verksamhet.

IPa by Pinja logo

IPa by Pinja-plattformen löser utmaningarna med dataöverföring

IPa by Pinja är utformat för smidig systemintegration. Integrationsplattformen (IPa, Integration Services Platform) kan användas för att integrera nya system i en befintlig enhet, integrera befintliga system för att automatiskt överföra data och effektivisera befintliga processer.

IPa-tjänsten erbjuder integrationsexpertis alltifrån individuella integrationsimplementeringar till långsiktiga integrationspartnerskap. Tjänsten garanterar driften av integrationerna genom övervakning, larm och en expertgrupp.

Fråga mer om iPa

Omfattande system- och gränssnittsstöd

Med IPa kan du genomföra flera olika datakonverteringar mellan olika format och metoder för meddelandeförmedling.

Underhåll och livscykelhantering till fast månadspris

Vi erbjuder underhåll, övervakning och supportteam för integrationerna till ett fast månadspris. Som tilläggstjänst kan du inkludera visuell rapportering om integrationernas funktion och meddelandetrafik.

Integrationspartnerskap

Med vår hjälp skapar du nya försäljningsmöjligheter för produkter som representerar företagets kärnkompetens. Ett långsiktigt integrationspartnerskap säkerställer att systemen underhålls även i framtiden och att du får experthjälp till exempel i frågor som rör systemgränssnitten.

Pinjas IPa-team har erfarenhet av integrering av många olika system

Våra egna system

Bland annat: Once, Novi ja PES

Ekonomiadministration och HR-system

Bland annat: Netvisor, Procountor, Mepco, Numeron ja Tuntinetti

ERP-system

Bland annat: Powered ja ValueFrame

Hälsotekniksystem

Bland annat: Gerica ja Hilkka