Boka in ett möte

Under det kostnadsfria mötet kan du tala med vår expert om hur du kan ta fördel av teknologi i ditt företag

Varför ska jag boka in ett möte?

Du kan diskutera med och få rekommendationer av våra experter bl.a. om dessa ämnen:

 • Produktionsledning enligt lean-metoden
 • Ibruktagande av lösningar för kunskapsbaserad ledning
 • Digitalisering av underhåll
 • Produktionsstyrning och -planering
 • Digitalisering av leveranskedjan
 • Användning av molnmigrationsprojekt
 • Informationssäkerhet i industriella IT-miljöer
 • Digitalisering av elektroniska transportdokument
 • Skapa eller modernisera applikationer
 • Informationsdelning mellan system
 • Företagsverksamhet inom e-handel
 • Användning av programvara för skogsindustrin