Mjukvara för skogsindustrin

Känn värdet av ditt arbete – utveckla och hantera din verksamhet med branschens egen ERP-lösning

Följ med snabbare och enklare i branschens förändringar

För att optimera hela skogsindustrins värdekedja krävs branschspecifik kunskap om utveckling av produktiviteten – från stubbe till slutprodukt. Med Pinjas ERP-lösningar digitaliserar du hela värdekedjan med stöd av bästa branschpraxis. Vi kan hjälpa dig att uppnå affärsmålen genom att optimera virkesanskaffning, virkesbearbetning, sågens produktivitet och tillförlitligheten hos maskiner och utrustning för träbearbetning.

Vi vill vara med och främja enkelhet i arbetet, spårbarhet hos råvarorna och ansvarsfull ledning av affärsverksamheten inom skogs- och sågverksindustrin. Med hjälp av våra ERP-lösningar hittar du dolda marginaler i processen, vilket garanterar lönsamheten i din verksamhet på längre sikt. På den här sidan kan du läsa mer om våra lösningar för skogsindustrin.

Kolla in vår mjukvara för skogsindustrin

Forest – ERP-system för virkesanskaffning, avverkning och logistik

Forest by Pinja möjliggör fullständigt elektronisk virkeshandel och uppföljning i realtid av avverknings- och transportlogistik samt kostnader, volymer och avkastning av det levererade virket.

Terminal – råvaruanskaffning, mottagning, lagring och betalningstransaktioner

Terminal by Pinja hjälper dig att effektivisera verksamheten alltifrån avtalshantering till mottagning/sändning av material, underhåll av lagerinformation och fakturering.

Timber – ERP-system för sågverk och träbearbetningsanläggningar

Med hjälp av de integrerade programmodulerna i Timber by Pinja blir hela verksamhetsstyrningen av såg- och träbearbetning smidig, exakt och modern.

Pinja MES - produktionskontrollsystem

Pinja MES-systemet underlättar den övergripande styrningen av produktionen genom att samla produktionskontroll och den information som produktionen behöver på ett ställe.

iPES – system för produktionsplanering och tillverkningsstyrning

iPES by Pinja gör produktionsplaneringen mer effektiv med hjälp av avancerad optimerings- och simuleringsteknik.

Gema – system för insamling av data

Gema by Pinja är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utveckla produktionen enligt Lean-principer.

Novi – underhållsystem

Novi by Pinja är ett system för modern förvaltning och utveckling av industriellt underhåll.

Forklift-app

Forklift-app för att förbättra lagerhanteringen och logistiken för sågverk och träbearbetning

Våra kunders erfarenheter

Ingarp Träskydd – resurser för att möta växande efterfrågan

Ingarp Träskydd är ett träskyddsföretag med fokus på behandling av träprodukter. I och med att företaget började använda Timber by…

Vara Saeveski

Vara Saeveski OÜ är ett Estlandsbaserat företag som specialiserar sig på träbearbetning och produktion av sågat virke från barrträdsstockar. Sedan…

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…

FM Timber

FM Timber Oy är en sågverkskoncern som grundades 1997 och tillverkar sågvaror av gran och furu. Företaget grundades av två…

Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala…

Prima Timber

Prima Timber, som är specialiserat på vidareförädling av sågade trävaror, använder Timber by Pinja-systemet och dess truckmodul i sin verksamhet.…

Koskisen

Koskisen är en föregångare inom sågverks- och kartongindustrin och har erbjudit tjänster inom träbearbetning och skogsskötsel i över hundra år.…

Metsäenergia

Metsäenergia Oy är ett snabbväxande företag inom energivirkesbranschen. Företaget köper och säljer vidare energivirke samt sköter unga skogar för tillväxt.…

Lätt ERP-projektfinish

Bedömning av processer och optimeringsbehov

Vi hjälper våra kunder att beskriva processerna i den nuvarande situationen och ger råd om programvara och optimering av olika enheter. Vi ser till att förutsättningarna finns för en lyckad implementering – genom att identifiera företagets nuvarande utmaningar, tillväxtmål och behov av lösningar som underlättar arbetet.

Konfigurering av tjänstepaket

Modulsystemet ger möjligheter att vidareutveckla företagsspecifika funktioner. Införandet av den färdiga programvaran kräver inga stora investeringar. Programvaran integreras med befintliga system och enheter plus exempelvis redovisningsprogram.

Snabb och gradvis drifttagning

Färdiga systemlösningar och gränssnitt möjliggör snabb drifttagning och skalanpassning. Med oss vid din sida behöver du inte oroa dig över förändringar. Vi vägleder och hjälper till att införa systemet. Vi tar hand om schemat vid införandet och lär dig hur du kan dra full nytta av systemet. Vi utbildar alltid användarna personligen.

Kontinuerlig utveckling och partnerskap

Systemets licens täcker allt från uppdateringar till helpdesk. Med kontinuerlig systemutveckling blir egenskaperna hos våra produkter alltmer diversifierade samtidigt som deras funktioner uppfyller de föränderliga kraven inom branschen. Vi utvecklar systemet tillsammans med de bästa yrkespersonerna inom området och med experter på skogsindustrin.