Terminal by Pinja

ERP-system för råmaterial i träbearbetnings- och sågverksbranschen

Modernisering av träbearbetnings- och sågverksbranschen – hantera råmaterial på ett smidigt sätt i ett enda system

En stor del av det dagliga livet för sågverks- och träbearbetningsoperatörer består av hantering av råmaterial. Flera lastbilslaster kan komma in och färdiga varor kan gå ut varje dag. Kvaliteten på alla inkommande råmaterial måste fastställas och lasterna måste också sorteras in på rätt platser i lagret.

För nya beställningar måste man dessutom känna till lagersituationen för råmaterial och kvantiteten och kvaliteten på inkommande virke för att kunna hålla den överenskomna leveranstiden och kvaliteten.

Om ovanstående baseras på kalkylblad, papper eller till och med en persons minne, eller om informationen ligger bakom en viss person, är det svårt att hantera vardagslivet. Om flera lastbilslass med råmaterial anländer till gården samtidigt måste logistiken, som t.ex. lastplanering, vara i ordning.

Mottagningen och hanteringen av råmaterial behöver dock inte vara kaotisk. Hantering av alltihop i ett enda system sparar tid, pengar och nerver.

Läs mer

När råmaterialhantering är i ett enda system

1. Information om framtida laster finns tillgänglig i förväg, vilket gör det enkelt att planera laster. Inkommande råmaterial passerar genom mottagningsområdet och hamnar på rätt platser i lagret.

2. Alla händelser och information är synliga i realtid för alla, till exempel på gruppnivå.

3. Mottagningsförfarandet är transparent och det moderna informationsutbytet ger en sömlös transparens även för leverantörer av råmaterial.

4. All information är i ett tydligt digitalt format, vilket minskar risken för mänskliga fel.

Terminal by Pinja logo

Vår skogsindustris systemlösning för sågverk och träbearbetning ERP

Med Terminal by Pinja kan du effektivisera verksamheten från avtalshantering, ta emot och skicka alla material, underhålla lagerinformation och utföra fakturering. Terminal by Pinja används av mer än 40 träbearbetnings- och sågverksoperatörer i Finland, Sverige och flera baltiska länder.

Det moderna SaaS-baserade systemet kan användas för att hantera t.ex. avtal med mångsidig prissättning, förhandsinformation om inkommande laster, ordna lastbilar i önskad lossningsordning, automatiskt identifiera lastbilar och kontrollera råmaterialmätning (timmermätning, vägning, volymmätning) och lossningshändelser.

Systemet kan användas för att övervaka lagringen av råmaterial (st/m3) och för att hantera automatiska avskrivningar av råmaterial baserat på förbrukning. Lagringsplatsernas lokalisering, värde och syfte är hela tiden kända. Allt detta sker i realtid, snabbt och kostnadseffektivt. Faktiska leveranser från t.ex. andra anläggningar överförs elektroniskt inom systemet.

Terminal tillhandahåller också färdiga gränssnitt till de flesta programvaror för ekonomisk förvaltning och andra vanliga dataöverföringsmetoder i branschen. Det är enkelt att integrera produktionslinjeutrustning och hantering av biprodukter i systemet.

Kontakta

Timmermottagning

 • Gränssnitt för bryggvågar och timmermätare
 • Modulering och underhåll av modultabeller
 • Fullständig mottagningsrapportering
 • Funktioner för timmerkontroll, möjlighet att ansluta till Masser-saxar
 • Omsortering och hantering av mellanlagringslaster
 • Tillägg av timmerlager till de fack/timmerkategorier som kommer från timmermätaren
 • Elektronisk dataöverföring för skogsbolag (OVT/ForestHub)
 • Timmeravtal och avtalsövervakning
 • Vägning och gemensam hantering

Timmerlager

 • Timmerlager i realtid: st, m3, löpmeter
 • Rapportering på ett visst datum och klockslag
 • Minskning av timmerlager via gränssnittet
  • Möjlighet att även automatisera minskningen
 • Händelserapportering
 • Timmerlagerpris baserat på beräknat pris fritt fabrik eller faktiskt fabrikspris
 • Lagerfunktioner

Hantering av timmerstackar

Forklift-app för timmerhantering och timmerlagerhantering finns också tillgänglig för Terminal by Pinja. Den gör det möjligt att visuellt se vilka sorteringsfickor som är fulla och förhindrar att timmerkategorier blandas i lagret. 

Sågverksarbetsordrar är synliga i realtid. Programvaran talar om för dig hur mycket mer timmerklass som behövs för det pågående sågningspartiet och hur nästa sågningsorder kommer att vara.

Applikationen håller också uppdaterad information om antalet lagringsplatser. Appen kan också föreslå en lämplig lagringsplats baserat på konfigurationen.

Läs mer om Forklift-appen!

Kontakta våra experter

Terminal by Pinja supportförfrågningar:

Terminal by Pinja-systemet ingår i Forest by Pinja och Timber by Pinja. Ta kontakt med supporten för den produkt du använder.

Du hittar all kontaktinformation för support och kundtjänst här →