Programvaruutveckling och partnerskap

Transparent partnerskap för utveckling av programvara från vision till implementering

En lyssnande, visionär och kundfokuserad partner för utveckling av programvara

Digitalisering och användning av ny teknik möjliggör nya sätt att bedriva och utvidga verksamheten. För att kunna svara digitalt på förändrade kundbehov krävs vision, mångsidig kompetens och förmåga att reagera snabbt.

Pinja erbjuder dig ett partnerskap för mjukvaruutveckling som säkerställer att de digitala lösningarna motsvarar kundernas behov. Pinja har dedikerade aktörer som utvecklar, kodar och förmedlar. Ett öppet och sakkunnigt samarbete och kundfokus leder till digitala lösningar som dina kunder värdesätter i sin vardag.

Kolla in referenserna

Söker du en lösning för att utveckla och implementera digitala tjänster?

Pinja har flera decenniers erfarenhet av att genomföra krävande och affärskritiska digitaliseringslösningar. Vi förstår vad utvecklingsarbetet kräver för att slutkunden ska få mervärde och kunna lita på lösningen. Vi ser till att experter i alla roller engagerar sig i ditt företag.

I Pinjas partnerskapsmodell är samarbetet transparent på riktigt. Vi ser till att hålla kommunikationen uppdaterad i alla skeden av partnerskapet: från design av den digitala verksamhetsmodellen till implementering, distribution, underhåll och support. Partnerskapsmodellen säkerställer att du kan stå på dina egna ben om det behövs. Vi har gjort utvecklingspartnerskapet till ett genuint lönsamt sätt att växa och att utveckla digitala tjänster för dina kunder.

Kontakta oss

Transparent och fokuserat utvecklingssamarbete

Tjänstedesign och prototypering

Användbarhet och tillgänglighet

Tekniska definitioner

Experter och teamarbete

Kontinuerliga utvecklingstjänster

Support och underhåll

Transparent partnerskap inom mjukvaruutveckling – till förmån för dina kunder

Verksamhetsmodell och kommunikation

Till stöd för utvecklingen för vi in tydliga processer och en flexibel modell för den dagliga verksamheten. Vi förbinder oss att göra arbetet, hålla tidsschemat och kommunicera förändringar. Våra styrkor är engagemang, interaktion och entusiasm, och genom de egenskaperna säkerställer vi att dina kunder får en bra upplevelse och att de blir nöjda. Öppenhet och ansvar innebär också att vi hjälper dig att stå på egna ben när du behöver det.

Utveckling och konsultation

I centrum för utvecklingen står din kund och dina mål. Vi vet att en gemensam förståelse för målen skapar både förtroende och sinnesro. Att sätta sig in i kundernas verkliga behov skapar en vision för utvecklingen och gör att den går i rätt, hållbar riktning. Partnerskapet kräver därför kunskapsdelning åt båda hållen och en genuin förmåga att lyssna. Vi talar realistiskt och ärligt om vad som lönar sig att göra och varför.

Proffs och teamarbete

Vi är stolta över vår mångsidiga och omfattande kompetens. Vid sidan av vår konsulterande roll kan vi skapa tydlighet och förutsägbarhet när det gäller utvecklingskostnader. Vi strävar efter att alltid hålla dig som partner uppdaterad om alternativa teknologier och implementeringsmodeller. Tillsammans ser vi till att göra de rätta valen, till nytta både för dina kunder och din affärsverksamhet långt in i framtiden.

Programutveckling utifrån kundernas erfarenheter

DigiFinland

DigiFinland Oy främjar digitaliseringen av den finländska omsorgs- och räddningssektorn och ICT-kompatibiliteten i den offentliga förvaltningen. I samarbete med Pinja…

Evondos

We worked with Pinja in designing the Evondos® medication dosage service, with which the number of errors has been radically…

Jamix

The collaboration with Pinja has provided Jamix with a wide range of added value, making the software even more usable…

Dekati

Pinja built us a distributor portal in which we can share information about our products either publicly or on each…

Synoste

Since there are not many Finnish companies providing software services for medical equipment that meet the requirements of the healthcare…

Sähköinfo

The new service provided by Pinja can be used anywhere and anytime.

Tana

“The remote monitoring system created by Pinja provides the waste treatment business with a completely new way of thinking."

Fimet

Video cameras that were previously needed in procedures were often located in poorly accessible places or were otherwise difficult to…

Finnish National Board of Education

The Finnish National Board of Education selected Pinja through a public procurement procedure from eleven tenderers.

Utveckling av programvara förutsätter ett skickligt team

Med oss som partner får du erfarna och engagerade aktörer som både utvecklar, kodar och förmedlar kunskap. När du behöver en extra hand, specialkompetens eller ett helt utvecklingsteam, kan vi förstärka ditt företag och dina team med externa aktörer. Vi kommunicerar och dokumenterar arbetsresultatet på ett transparent sätt, så att kunskaperna som partnerskapet gett blir kvar i företaget och att det kan utvecklas vidare på egen hand. Alla medarbetare hos Pinja har en genuin önskan att hjälpa till och att kommunicera öppet under hela partnerskapet.

Läs Lead Architect Pekkas berättelse

Boka ett samtal med vår expert